Nejluxusnější zahrady světa

Po staletí lidé vytvářeli zahrady. Ty první byly zasvěcené bohům Babylonie, Egypta, Řecka či Persie, a mnohé z nich byly později upraveny pro pěstování...

Užijte si kvalitní sex

S přibývajícím věkem mužů se čím dál častěji objevuje problém v jejich sexuálním životě. Uvádí se, že až polovina mužů nad 40 let má problém s tím,...

PORNO PRO VOJÁKY? UŽ NE!

I vojáci si potřebují zpříjemnit volné chvíle. Snad proto se dlouhá léta na různých vojenských základnách prodávaly časopisy pro dospělé, které se mezi muži...

Sexuální zdrženlivost, celibát

Kromě několika málo lidí, má každý člověk přirozenou sexualitu. Podmíněna geneticky a výchovou, je však přitom libido jednotlivých lidí velmi rozdílné. Existují tak velmi puzeni lidé...