CODEX GIGAS – LEGENDAMI OPŘEDENÁ “ĎÁBLOVA BIBLE”

CODEX GIGAS – LEGENDAMI OPŘEDENÁ “ĎÁBLOVA BIBLE” 1

Ďáblova bible je největší existující středoevropský rukopis, která váží úctyhodných 75 kilogramů a proto na její přemístění jsou potřební dva lidé. Jeden kus se nachází ve Stockholmu s názvem Codex gigas a je známý především svým tajemným původem a děsivými ilustracemi samotného ďábla. Nejen pro to získala tato kniha příznačný název – Ďáblova bible.

Kniha obsahuje plně barevné ilustrace ďábla. Do dnešních dob je záhadou, jak se sem dostali. Historici datují počátek bible v benediktinském klášteře v České republice začátkem 13.století. Kniha o rozměrech 0,9 x 0,5 metru a tloušťce téměř 20 cm má masivní kožené vazby. Pro své rozměry a váhu se právem označuje Codex gigas, což v překladu znamená Obří kniha. Legenda praví, že autorem této bible je mnich odsouzen k trestu smrti – zazdění zaživa.

Zoufalý mnich ve snaze vyhnout se smrti přislíbil napsání knihy, která bude velebit klášter a rozšíří lidskou znalost. Aby toho nebylo málo, knihu měl napsat za jednu noc. Mnich si uvědomil, že není schopen svůj úkol uskutečnit. A tak zapřísahal svou duši ďáblu výměnou za dokončení knihy. Po modlitbě byla jeho nabídka přijata.

Mnich údajně objevil ráno obří knihu s ilustrací ďábla. Někteří tvrdí, že ilustraci zhotovil mnich jako vděčnost ďáblu. Jiní zas věří tomu, že ilustraci zhotovil samotný Satan.

Historici a odborníci na rukopis se shodli na jednom. Celá kniha je psána jedinou osobou. V knize se dotyčný mnich i podepsal. Podle odborníků by napsání takové knihy trvalo pět let. A to nepočítali ilustrace a různé vyobrazení. Kniha je psána v latině, ale objevuje se hebrejština, řečtina a cyrilice. V knize chybí deset stránek, které byly odstraněny.

Traduje se, že tyto stránky byly pro lidské oko příliš nebezpečné. Ďáblova bible je podle všeho prokletá. Zmíněný klášter, kde byla kniha zhotovena byl zničen, ale později se dostala do rukou císaře Rudolfa II. Později v roce 1648 byla ukradena Švédy a následně uložena v národní knihovně, kde vypukl v roce 1697 požár. Knihu se podařilo zachránit její vyhozením z okna. Později se do knihovny vrátila a je tam dodnes.