Francouzi a kouření

Francouzi a kouření 1

V současné době se ve Francii rozvíjí zajímavý sociální trend týkající se kouření, který vyvolává pozornost veřejnosti i odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tento trend představuje rozdělení společnosti na základě socioekonomického statusu v otázce kouření tabáku. Výzkumy a statistiky ukazují, že mezi bohatšími vrstvami obyvatelstva dochází k poklesu popularity kouření, zatímco u ekonomicky slabších vrstev je naopak zaznamenán nárůst konzumace tabákových výrobků.

Ceny cigaret ve Francii?

Viêt Nguyen-Thanhová, pracovnice národní agentury pro zdraví Santé publique France, ve svém rozhovoru pro týdeník L’Obs poskytla hlubší vhled do příčin této nerovnosti. Vysvětlila, že bohatší občané jsou více vystaveni novým společenským trendům a mají tendenci je adoptovat. Tento jev je podpořen i jejich většími finančními a časovými zdroji, které mohou věnovat péči o své zdraví a osobní rozvoj. Vědomí o škodlivosti kouření je v této skupině výrazně vyšší a je podpořeno širokým spektrem preventivních programů a kampaní.

Na druhé straně chudší část populace čelí dennodenně řadě výzev a starostí, které je zatěžují a omezují možnost soustředit se na dlouhodobé plány a zdraví. Mnozí z nich se potýkají s nedostatkem informací o zdravotních rizicích spojených s kouřením, a navíc nemají dostatečný přístup k zdrojům a podpoře, které by jim pomohly s odvykáním.

Nguyen-Thanhová  zdůrazňuje, že by bylo nesprávné usuzovat, že chudší lidé nemají zájem přestat kouřit. Podle jejích slov je motivace k odvykání tabáku silná v obou skupinách, ale chudší kuřáci často narážejí na větší překážky v procesu odvykání. To může být způsobeno omezeným přístupem k lékařské péči, odvykacím programům a finančním bariérám, které brání v nákupu náhradních terapií, jako jsou nikotinové náplasti nebo žvýkačky.

Dalším faktorem, který hraje roli v sociálním rozdělení kuřáckých návyků, je cena cigaret. Prezident Emmanuel Macron se ve své předvolební kampani zavázal ke zvýšení ceny krabičky cigaret z původních sedmi eur na deset eur. Tento krok měl za cíl odrazovat lidi od kouření tím, že se stane finančně náročnějším. Sociolog Patrick Peretti-Watel již v roce 2009 upozornil, že zdražení má limitovaný vliv na kuřáky, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích. Pro ně může být kouření jednou z mála dostupných forem úlevy a radosti, a proto jsou ochotni za cigaretu zaplatit i vyšší cenu.

Zatímco vyšší cena cigaret může odradit některé skupiny, jako jsou například studenti s omezenými finančními prostředky, nemusí to být dostatečný stimul pro výrazné snížení počtu kuřáků ve všech vrstvách společnosti. Nguyen-Thanhová zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu státu, který by zahrnoval lepší podporu lékárníků, lékařů a odvykacích center ve snaze pomoci sociálně slabším kuřákům překonat závislost na tabáku.