Hlavní atrakce Dubrovníku

Hlavní atrakce Dubrovníku 1

Krásné město Dubrovník, které bývá nazýváno „perla Jadranu,“ nabízí návštěvníkům mnoho atrakcí. Je známé svojí vynikající polohou na dalmatském pobřeží a svým působivým historickým centrem. Dubrovník byl založen v 7. století a v průběhu staletí mu vládli Benátčané a Uhrové, kdy každý z nich zde zanechal svoji stopu. K největšímu růstu města došlo v 15. a 16. století, což se odráží v jeho působivé architektuře, takže bylo město jmenováno památkou chráněnou UNESCO. Dubrovník je sídlem umělecké a intelektuální elity Chorvatska a nabízí řadu kulturních aktivit a festivalů. K hlavním atrakcím patří procházky po jeho malebných starých ulicích a uličkách a návštěva památek, jako je nádherná katedrála a pokladnice, široká pěší třída Stradun a mnoho starých paláců a opevnění.  

 

Staré městské hradby

Staré městské hradby patří k nejznámějším pamětihodnostem Dubrovníku. Postaveny byly už v 10. století a upraveny ve 13. a 14. století, kdy tyto impozantní zdi (vysoké a silné až 6 m) poskytovaly účinnou ochranu před útočníky. Hradby mají celkem délku téměř 2 km a představují skvělé místo k procházce, přičemž nabízejí vynikající pohledy na moře i na centrum města. K jejich zajímavým místům patří věže Minceta a Bokar spolu s dvěma pevnostmi Lovrjenac a Revelin. Na hradby se dostanete hlavním vchodem, který se nachází nalevo od brány Pile (platí se vstupné).  

 

Stradun – hlavní ulice  

Působivá třída Stradun je místem, kde se scházejí místní i návštěvníci dnem i nocí, aby pozorovali život proudící kolem. Stradun je nepochybně jeden z nejmalebnějších pěších hlavních tahů v Evropě, který se může chlubit mnoha kavárnami a restauracemi a představuje skvělé místo, kde si můžete odpočinout po dni stráveném prohlížením památek. Ulice má délku 300 m, dlažbu z bílého vápence a pochází z roku 1468, ačkoli mnoho z okolních budov bylo postaveno v 17. století po ničivém zemětřesení roku 1667, kdy byla většina Dubrovníku silně poškozena.  Obytné domy v ulici Stradun byly navrženy tak, aby umožňovaly bydlení nahoře a obchodní aktivity na úrovni přízemí; typické pro ně je, že mají hlavní vchod a okna pod stejným obloukem.   

 

Katedrála a její pokladnice

Krásnou Dubrovnickou katedrálu (známou též jako Katedrála Nanebevzetí) navrhl v barokním stylu Andrea Buffalini z Říma a stojí na místě starší katedrály z 6. století zničené při zemětřeseních. Charakteristické jsou pro ni tři uličky, tři apsidy a nádherná výzdoba interiéru. K jejím klenotům patří obrazy od italských a dalmatských umělců z doby od 16. do 18. století, např. Madona della Seggiola od Rafaela Santiho z počátku 17. století.  Neměli byste si určitě nechat ujít pokladnici katedrály s mnoha významnými relikviemi, z nichž nejznámější je kus Ježíšova kříže. K dalším relikviím patří ostatky sv. Blažeje ze 13. století, ale také nádherná expozice 138 zlatých a stříbrných relikviářů z celého světa.   

Adresa: Općina Dubrovnik, 20000

 

Městské brány

Po celá staletí sloužila proslulá brána Pile jako hlavní vstup do Dubrovníku a dodnes představuje nejzajímavější vstupní bod do nádherného starého města. Brána Pile (jeden ze dvou vchodů na poloostrov Lapad) je pouze pro pěší, dříve ji obklopoval příkop se dvěma padacími mosty postavený v roce 1537 a může se také chlubit příjemnou zahradou v místech starého příkopu. K dalším atrakcím patří socha sv. Blažeje umístěná ve výklenku v oblouku a vytvořená slavným chorvatským sochařem Ivanem Meštrovićem, a pak v hradbách dveře pocházející z roku 1460.

Dalším významným vchodem je brána Ploče ze 14. století nacházející se za Asimovou věží a navržená jako „dvojitý obranný systém“, který se osvědčil v dobách nepokojů. Naproti brány Ploče hned za příkopem se tyčí působivá pevnost Revelin navržená v roce 1580. 

 

Náměstí s lodžií

Dubrovnické náměstí s lodžií je centrálním shromaždištěm občanů města i jeho návštěvníků. Nachází se zde některé nejznámější budovy a veřejné památky ve městě a leží v severovýchodní části centra města. K jeho hlavním pamětihodnostem patří Orlandův (Rolandův) sloup, který navrhl a postavil sochař Antonio Ragusino, a také proslulá lodžie se zvony pocházející z roku 1480, která sloužila jako časný varovný systém pro obyvatele v dobách neklidu. Naleznete zde také Kostel sv. Blažeje s barokní fasádou a sbírkou uměleckých děl nedozírné hodnoty. Za pozornost na náměstí rovněž stojí hodinová věž z 15. století, hlavní strážnice a Malá Onofriova kašna

Hlavní atrakce Dubrovníku 2

Pevnost Lovrijenac

Pevnost Lovrijenac bývá nazývána „dubrovnický Gibraltar“ kvůli své poloze na skalnatém výběžku hned u západních hradeb města a dlouho byla jednou z nejvýznamnějších chorvatských pevností. Tyčí se do výšky 37 m nad hladinou Jadranu a osvědčila se jako neproniknutelná obrana během mnoha obléhání ze strany Benátčanů, a to už od svého dokončení v 11. století (podle pověsti samotní Benátčané zde chtěli postavit svoji pevnost, ale předstihli je pracovití místní lidé).

Pevnost Lovrijenac („Vavřinec“) je pozoruhodná svým nezvyklým trojúhelníkovým rozvržením se třemi terasami a dostanete se k ní po dvou padacích mostech branou v impozantních zdech o tloušťce až 12 m. kromě toho, že je turistickou atrakcí, slouží pevnost také jako pozadí pro proslulý dubrovnický Summer Festival (Letní festival) s jeho divadelními a hudebními představeními.   

Adresa: Općina Dubrovnik, 20000

 

Velká Onofriova kašna a Kostel sv. Spasitele

Velká Onofriova kašna byla postavena v letech 1438-1444 a patří k nejznámějším historickým památkám města. Nachází se jen kousek od brány Pile a dnes je o něco menší než byl originál kvůli poškození při zemětřesení v roce 1667. Kašna je významnou součástí původního vodovodního systému města (také ho navrhl Onofrio de la Cava), který vedl vodu z řeky Dubrovačky. Stojí před neméně krásným Kostelem sv. Spasitele (Crkva sv Spasa), který byl postaven na počátku 16. století jako poděkování za to, že bylo město ušetřeno při zemětřesení o pár let předtím. Kostel, který jako jeden z mála přežil neporušený ničivé zemětřesení v roce 1667, stojí za návštěvu kvůli svým krásným gotickým a renesančním prvkům.   

Adresa: Ulica od Puča 8, 20000, Dubrovnik

 

Dominikánský a františkánský klášter

Dominikánský klášter v Dubrovníku byl postaven na počátku 14. století a byl tak veliký, že jeho stavba vyžadovala posunutí částí městských hradeb. Klášter byl silně poškozen při zemětřesení roku 1667 a pak kompletně přestavěn do své současné podoby se zvláštní pozorností k zachování prvků, jako je nádherná pozdně gotická křížová chodba (originál navrhl Michelozzo di Bartolomeo z Florencie v 15. století). Další atrakcí je klášterní muzeum s řadou náboženských obrazů z 15. a 16. století ve stylu tzv. dubrovnické (také benátské) školy spolu se zajímavými artefakty ze zlata a stříbra a další relikvie.  

Nenechte si ujít ani návštěvu františkánského kláštera, který ukrývá jednu z nejvzácnějších knihoven v Chorvatsku, a také úžasnou středověkou lékárnu se starými zdobenými nádobami, měřicími přístroji a hmoždíři (lékárna byla v provozu od roku 1317). Kromě toho se při klášteře nachází muzeum s historicky zajímavými předměty a sbírkou umění.   

 

Rektorův palác a Kulturně historické muzeum

Rektorův palác navržený v roce 1435 italským stavitelem Onofriem de la Cava je dnes sídlem městského Kulturně historického muzea a v průběhu staletí prodělal mnoho změn a úprav. Nádherný palác je tvořen kombinací pozdní gotiky a rané renesance a byl vážně poškozen při výbuchu střelného prachu nedlouho po svém dokončení, později požárem, a pak v roce 1667 zemětřesením. Dnes je to krásně zrenovovaná budova, kterou stojí za to si prohlédnout, především její příjemný centrální dvůr (snažte se načasovat svoji návštěvu na dobu konání některého z  letních představení klasické hudby). Za pozornost rovněž stojí busta Miho Pracata, někdejšího kupce z ostrova Lopud. K atrakcím muzejních sbírek s asi 15 000 předměty patří zajímavé expozice o životě v Republice Dubrovník (ital. Ragusa) v době středověku, a také řada krásných obrazů od benátských a dalmatských malířů.   

Adresa: Općina Dubrovnik, 20000 10

 

Pevnost sv. Jana

Na východním okraji starého města se nachází pevnost sv. Jana, mezi místními známá jako pevnost sv. Ivana. Kdysi významná součást obranného systému Dubrovníku dnes nabízí několik atrakcí pro návštěvníky. V horní části se nachází Námořní muzeum v Dubrovníku s expozicemi o námořní minulosti města ilustrovanými modely lodí a námořních artefaktů, zatímco v nižší části naleznete Akvárium Dubrovníku s mnoha zajímavými přehlídkami místních i exotických druhů ryb, a také mořských koníčků. Za návštěvu stojí také nedaleká pevnost Bokar, kterou navrhl a postavil italský architekt Michelozzo a která je skvělým místem s krásným výhledem na město a na Jadran.