Jak to bylo s pátkem třináctého

Jak to bylo s pátkem třináctého 1

Pokud se zeptáte kohokoli na internetu nebo v životě, jestli věří na pověry, nejspíš řekne, že nevěří. Kromě pátku třináctého – téměř každý má s tímto datem něco spojeného, ať už je pověrčivý nebo není. Ti, kdo pověře věří, považuje datum za nešťastné. Pátku 13. se bojí na světě tolik lidí, že pro to existuje i odborný název – paraskavedekatriaphobia. V každém kalendářním roce máme alespoň jeden pátek, který připadne na 13., a některé roky mohou mít až tři pátky třináctého.

Otázka zní: proč jsou lidé po celém světě ohledně tohoto data tak pověrčiví, bez ohledu na náboženství, které vyznávají? A kde se tato pověra vzala?

I když nikdo neví přesně, kde se vzala fobie spojená s pátkem třináctého, od 19. století vzniklo mnoho teorií a hypotéz. Nebyly však nalezeny žádné zmínky z doby předtím.

Vše se pravděpodobně začalo odvíjet od severské mytologie. Donald Dossey, zakladatel Institutu za zvládání stresu a fobií v Severní Karolíně říká, že paraskavedekatriaphobia pochází z mýtu o 13. hostovi (bůh Loki) u večeře, který vyruší ostatních 12, přičemž se večer promění v konečné zúčtování.

Loki měl vždy při ruce pár triků a dokázal oklamat i Höðra, boha zimy, aby zradil bratra Baldra, boha léta (oba měli být syny Odina). Podle legendy pak lidé truchlili a vinu přičítali 13. hostovi.

Podle jiné pověsti pověra spojená s pátkem 13. souvisí s Poslední večeří Páně, kde Kristus jedl se svými učedníky. Třináctým hostem byl Jidáš, který ho zradil. Křesťané si připomínají Poslední večeři v pátek o Velikonocích (tzv. Velký pátek), kdy se postí a nejedí maso.

S výjimkou Poslední večeře se v legendách objevuje datum třináctého, ne však pátek. Existují dvě poměrně temné teorie, jak se stal pátek součástí pověry. První z nich se odvíjí od toho, že v historii byl pátek obvyklým dnem, kdy se konaly popravy ukřižováním, a Ježíš byl také ukřižován v pátek. Ukřižování bylo postupně nahrazeno popravami obecně, a také v 19. století se obvykle popravovalo v pátek. V Bibli se objevují i další odkazy na tento den, kdy měla Eva svést Adama jablkem; a co hůř, pátek 13. měl být dnem, kdy Kain zabil Ábela.

I když někteří lidé připomínají datum, kdy francouzský král Filip IV. zlikvidoval Řád templářů (pátek 13. října 1307) jako důvod proč je tento den smolný, není tomu tak. Ve skutečnosti nejstarší písemný záznam o pátku 13. pochází z roku 1913. Je patrně opravdu jen shoda náhod, že Řád templářů utrpěl porážku právě v pátek třináctého.

Thomas Gilovich, vědec z oddělení psychologie Cornellovy univerzity v New Yorku, připomíná, že coby inteligentní bytosti máme mozek, který hledá souvislosti: „Když se Vám v pátek 13. stane cokoli špatného, tyto dvě věci zůstanou navždy ve vaší paměti spojené, Ale všechny pátky třináctého, kdy se nic zvláštního nestalo, budou zapomenuty.“

Jak moc vážně berou lidé pátek třináctého? Pokud jste někdy pobývali ve velkém hotelu či nemocnici, které mají více jak 13 pater, možná jste si všimli, že mnohde chybí 13. patro. Na počátku 20. století věřilo této pověře velké množství lidí, což vedlo k obecnému strachu z čísla 13. Proto pak mnoho architektů a developerů (v USA a západní Evropě) automaticky vynechávalo číslo 13, takže skutečné třinácté patro bylo označeno jako čtrnácté. Také některá letiště vynechávala třináctku při číslování bran. A v Itálii jdou někteří developeři tak daleko, že vynechávají 13 při číslování domů, které místo toho označí 12/1 a 12/2.

Ať už se bojíte výše zmíněného čísla či dne, anebo jste obecně pověrčiví, mohou se dít skutečně podivné věci. Například americký prezident D. Roosevelt prý odmítal večeřet s 13 lidmi a zval 12 nebo minimálně 14. Také se vyhýbal cestování letadly, které měly přistát 13. dne v měsíci.

Asi znáte filmovou sérii Pátek třináctého. Podle některých zpráv vznikla proto, aby využila strachu lidí z tohoto data. Jiný film pak vypráví o trosečnících z letadla, které se zřítilo v Andách. Ti se kvůli přežití nakonec uchýlili ke kanibalismu, než byli po 72 dnech zachráněni. Jmenuje se Přežít (Alive) a zakládá se na skutečném příběhu; letadlo se shodou okolností řítilo v pátek 13. října 1972.

V pátek 13. se také narodili dva slavní lidé: autor hororů Alfred Hitchcock a kubánský diktátor Fidel Castro (oba v srpnu).

Jeden z nejpodivnějších zvyků souvisejících s pátkem 13. pochází z Paříže. Dobří občané zde mohli získat zaměstnání „čtrnáctého“ (quatorzieme), což byla osoba najímaná jako „profesionální 14. host“ na slavnostech.

V každém roce je pátek třináctého, v některých letech i tři. Pokud měsíc začíná nedělí, v tom měsíci Vás čeká pátek třináctého. Existuje však nějaký statistický důkaz, který by podpořil tvrzení, že je tento den nešťastný? Odpověď závisí na tom, kdo se zeptá. Jedna studie ve Velké Británii zjistila, že ano, lidé častěji skončí v nemocnici v pátek 13. (ačkoli autoři studie později řekli, že to byla jakási nadsázka). Jiná studie došla k závěru, že v tento den hrozí smůla pouze ženám. Na druhé straně však většina studií nenalezla žádnou patrnou souvislost mezi tímto dnem a štěstím či smůlou.