Monoklonální protilátky snižují riziko hospitalizace s covid-19

Monoklonální protilátky snižují riziko hospitalizace s covid-19 1

Pacienti, u nichž se s největší pravděpodobností vyskytnou komplikace a kteří byli léčeni, měli o 60 % nižší pravděpodobnost hospitalizace a úmrtí.

Nedávná studie provedená výzkumníky z University of Pittsburgh Medical Center ve spolupráci s lékařskou fakultou University of Pittsburgh School of Medicine zjistila, že monoklonální protilátky mohou významně snížit riziko hospitalizace a úmrtí na covid-19. Výsledky studie byly publikovány v Open Forum Infectious Diseases, časopise Americké asociace pro infekční nemoci (IDSA).

„Skutečnost, že bamlanivimab je účinný při udržování našich pacientů s covid-19 mimo nemocnice, je velmi dobrá pro budoucí použití aktuálně dostupných monoklonálních terapií, které nyní zkoumáme,“ uvedl Ryan Bariolor, hlavní autor studie. „Pokud je tato léčba podávána vysoce rizikovým pacientům včas, zabrání komplikacím spojeným s covid-19. Těšíme se na výzkum s monoklonálními protilátkami nové generace a doufáme, že budeme i nadále nalézat bezpečnou a účinnou léčbu pro naše pacienty.“

Pro tuto studii tým výzkumníků analyzoval data od prvních 232 pacientů léčených bamlanivimabem z celkové populace 2600 osob. Poté data porovnali se shodnou skupinou pacientů, kteří měli podobný věk a zdravotní stav a byli infikováni covid-19, ale nedostali léčbu. Zjištění ze studie prokázala, že monoklonální protilátky snížily riziko hospitalizace a úmrtí o 60 % u těch, u nichž jsou nejpravděpodobnější komplikace související s nemocí. Přitom se tato léčba týká především starších pacientů, protože u pacientů nad 65 let je téměř 3x větší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni nebo zemřou do měsíce po léčbě. Dále bylo pozorováno, že čím dříve pacienti léčbu dostali, tím silnější pozitivní účinek to mělo na výsledek.

„Pokud v našich datech nacházíme jedno klíčové doporučení, je to, že pokud dostanete covid-19 a máte vyšší riziko závažného onemocnění, zeptejte se svého lékaře na monoklonální protilátky,“ řekl Graham Snyder, hlavní lékař pro prevenci infekce a nemocniční epidemiologii na UPMC a docent na lékařské fakultě Pittsburské univerzity. „Neváhejte. Včasná léčba může být zásadní, i když jsou vaše příznaky stále mírné.“