Co víme o dopadu covid-19 na mozek

Co víme o dopadu covid-19 na mozek 1

Je stále více zřejmé, že koronavirus může způsobit řadu neurologických problémů, od mírného poklesu kognitivních funkcí až po vážný zánět.

S tím, jak vědci zjistili více o covid-19 a jeho dopadu na tělo, začali uznávat, že zdokumentované působení viru na plíce je jen špička ledovce. Lékaři a vědci se stále více zaměřují na to, jak covid-19 působí na mozek, ať už více či méně, protože nic z toho není dobré. Jak řekl jeden z neurovědců pro časopis Nature: „Neurologické symptomy covid-19 jsou stále děsivější.“

Odborníci se stále zabývají neurologickým dopadem covid-19 a v tuto chvíli existuje možná více otázek než odpovědí. Zde předkládáme některé z dosavadních hlavních zjištění.

 

Neurologické poškození vlivem covid-19 mohou být poměrně běžné

I když bylo dříve spojení mezi koronavirem a mozkem považováno za poměrně vzácné, dnes to vypadá, že tomu tak není. Výzkum publikovaný v říjnu týmem z New York University naznačuje, že virus SARS-CoV-2 vede k neurologickému poškození zhruba u 1 ze 7 nakažených lidí. Poškození vykazuje různou závažnost, od dočasné zmatenosti až po záchvaty a mrtvici. A může k nim dojít bez toho, aby virus pronikl přímo do mozku či nervového systému, což naznačuje, že mnoho případů neurologického poškození spojovaných s covid-19 jsou sekundárním projevem vážného onemocnění virem, které může vést k problémům, jako je ztráta kyslíku a krevní sraženiny. Vědci na konci své studie argumentovali, že jejich nálezy ukazují, že lékaři, kteří ošetřují pacienty s vážným průběhem covid-19, musí za každou cenu udržovat stabilní hladinu kyslíku. Pokud by to nedělali, mozek pacientů by zaplatil velkou cenu.

 

Možné jsou i vážné následky, jako je encefalitida

I když jsou vzácné, mezi nakaženými lidmi byly zdokumentovány případy encefalitidy (zánětu mozku). Podle odborníků to vůbec není překvapující vzhledem ke skutečnosti, že je encefalitida často způsobena virovými infekcemi. Ale je to vážné, protože encefalitida může být život ohrožující. Zatím není známo, proč u některých lidí, kteří prodělali covid-19, došlo k tomuto typu vážného otoku mozku. Ale při znepokojivém vývoji se zdá, že u některých jednotlivců se rozvine encefalitida bez vykazování jiných známějších symptomů. Například v kazuistice, která zkoumala zhruba 40 lidí ve Velké Británii, u nichž vznikly neurologické problémy spojené s  covid-19, mělo několik pacientů s encefalitidou jen velmi malé problémy s dýcháním.  „Zasažený mozek byl jejich hlavní choroba,“ řekl neurovědec zabývající se případem pro časopis Nature.

 

Covid-19 má spojení s chronickými kognitivními deficity

Předběžná studie publikovaná na konci října naznačuje, že lidé, které se nakazili covid-19, mohou mít kognitivní problémy, které přetrvávají celé měsíce, především pokud vážně onemocněli a byla potřeba hospitalizace. Analyzováním výsledků z široce dostupného kognitivního testu vědci zjistili, že covid-19 způsobil zestárnutí mozku některých pacientů o zhruba 10 let.

„Lidé, kteří se uzdravili, včetně těch, co už nehlásili žádné symptomy, vykazovali značné kognitivní deficity,“ napsali autoři studie ve zprávě o svých zjištěních.

Důležitá poznámka: studie nebyla předmětem odborné recenze. Ale nejedná se o jediný výzkum, který spojuje pokles kognitivních funkcí s covid-19, a to také u lidí, kteří jsou považováni za uzdravené. V malé studii provedené v Číně na 29 lidech, kteří měli covid-19 a uzdravili se, vykazovali pacienti přetrvávající problémy s trvalou pozorností nebo schopností po určitou dobu se zaměřit na jeden úkol.

 

K symptomům covid-19 patří také neurologické problémy

Covid-19 může jistě způsobit mírnější neurologické symptomy, jako jsou bolesti hlavy a závratě. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí přidalo na svůj seznam nejběžnějších symptomů spojovaných s virem také bolesti hlavy.

 

U některých lidí, kteří prodělali covid-19, může vzniknout duševní porucha

Výzkum rovněž naznačuje, že u 1 z 5 pacientů se může poprvé rozvinout duševní porucha, a to do 3 měsíců po nákaze virem. Patří sem úzkosti, deprese či nespavost. V tuto chvíli zatím není jasné spojení, ale odborníci už dlouho vědí, že tělesné a duševní zdraví jsou úzce propojené.

 

Virus SARS-CoV-2 se může do mozku dostat nosem

Opět si lékaři a vědci nejsou zatím jistí, jak se koronavirus do mozku dostává, ale jak říkají odborníci z Johns Hopkins Medicine, obecně se zaměřili na čtyři primární možnosti. Virus se může do mozku dostat přímo a způsobit vážnou infekci. K poškození mozku může dojít, když imunitní systém člověka „přejde na vyšší rychlost“. K poškození mozku může dojít všeobecným chaosem v těle (včetně nízké hladiny kyslíku). Nebo může mozek utrpět v důsledku srážení krve.

První možnost, že se SARS-CoV-2 může dostat do CNS a mozku přímo, patří k nejvíce znepokojivýmm ale existují nové důkazy potvrzující, že tomu tak je. Menší studie prováděná v Německu na 33 lidech, kteří zemřeli na covid -19, publikovaná na konci listopadu v časopise Nature Neuroscience, zjistila, že více jak polovina pacientů měla v nose či v mozku důkaz přítomnosti SARS-CoV-2, což přimělo vědce k závěru, že virus může proniknout do nervového systému včetně mozku čichovým ústrojím. To může vysvětlit ztrátu čichu a chuti, které jsou běžným symptomem covid-19, ačkoli to ještě zdaleka není potvrzeno a je to předmětem pokračující debaty mezi vědci. I když představa, že covid-19 vniká do mozku nosem, může vypadat děsivě, ještě je potřeba provést řadu výzkumů, aby odborníci skutečně pochopili, jak virus ovlivňuje a zasahuje CNS. Zatím je klíčové dodržovat preventivní opatření: nosit roušky, udržovat odstup a mýt si ruce.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/