Digitální technologie jako reakce na pandemii koronaviru

Digitální technologie jako reakce na pandemii koronaviru 1

Pandemie koronaviru přinesla mnoho změn. Přinutila nás najít nové způsoby práce, komunikace i každodenního života. Přinesla otázky ohledně toho, jak je naše společnost řízena a kam chceme investovat do budoucnosti. Ukázala nám naše silné stránky a zvýraznila naše slabosti. Nastavila nové výzvy – v neposlední řadě snažit se najít léčbu. Digitální technologie je klíčovou složkou našeho kolektivního úsilí zvládnout virus a podpořit nový způsob našeho života i práce během mimořádného období.

Evropská komise pracuje na koordinaci, doplňování a zavádění opatření pro zvládání všech aspektů pandemie koronaviru, a digitální média a telekomunikace při tom hrají podstatnou roli. Digitální technologie nikdy nebyla v našem životě tak důležitá a naším posláním je, aby Evropa měla odpovídající infrastrukturu, připojení a předpisy jako odpověď na coronavirus, aby udržela lidi aktivní a v (kybernetickém) bezpečí.

 

Data, umělá inteligence (AI) a superpočítače s jejich analytickou schopností jsou významné instituce pro zjišťování vzorců šíření viru nebo potenciální léčby. AI rovněž hraje velkou roli při řízení chodu robotů, které přišly ke slovu v dobách, kdy je lidská interakce udržována na minimu. Také novější a vynořující se digitální technologie, jako jsou kvantové výpočty (quantum computing) nebo blockchain, mohou potenciálně přinést nečekaná řešení a přístupy. Data budou klíčová pro vytvoření strategie léčby.

 

Telekomunikace, sítě a připojení jsou významnější než kdy jindy, když je většina naší společnosti omezena na pobyt doma, na čemž závisí z velké části také ekonomika. Sítě musí být dostatečně pevné a přitom flexibilní, aby zvládly zvýšený provoz při práci, obchodování nebo učení (e-learning) a vzdělávání online, ale také pro významné společenské aktivity: od streamování či hraní her až po video hovory s přáteli a blízkými. Telekomunikační data přitom mohou být velmi významným zdrojem pro sledování šíření koronaviru a jako „potrava“ k analyzování pro AI a superpočítače.

 

Online platformy a dezinformace

Online platformy jsou významným zdrojem informací a aktivity. Obzvlášť důležité jsou v dobách krizí, kdy jsou zásadním spojnicí pro poskytování základních potřeb a zajišťování přístupu k informacím. Musí být proto zdrojem, na který se lidé mohou spolehnout. Musí sehrát svou roli při zajišťování, aby sdílené informace byly spolehlivé a včasné, a také při zvládání dezinformací, podvodného prodeje a dalších nebezpečných aktivit.

 

Dovednosti, spolupráce a kreativita

Digitální sítě jsou zásadní, co se týče poskytování infrastruktury a platforem, na které jsme všichni stále více odkázáni. V dobách omezení kvůli koronaviru zajišťují naše hlavní spojení se společností a jejím životem. Nabízejí spoustu informací, aktivit a příležitostí k učení se, od sdílení dovedností a spolupráce při práci až po kreativitu a kulturu v oblasti filmu, divadla, umění a mnoha dalších.

 

Kybernetická bezpečnost, důvěra a bezpečnost online

Protože se velká část našeho života odehrává na internetu, potřeba bezpečnosti je větší než kdy jindy. Musíme věřit, že naše sítě jsou bezpečné vůči útokům a spolehlivé v úrovni připojení. Musíme si být jisti jako jednotlivci svým bezpečím stejně tak online jako offline, s důvěryhodnou identitou a bezpečnostními systémy, které odpovídají naši stále rostoucím digitálním potřebám.

(stav z 18. června)