14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii

14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii 1

Nemyslete si, že Syrakusy jsou městem chvastounů proto, že se při popisu mnoha jejich turistických atrakcí stále opakují výrazy jako „nejstarší“, „největší“ a „nejlépe zachovalý“. Tato superlativa jsou dobře zasloužená: město má jedno z největších divadel v celém starověkém řeckém světě, katakomby mnohem delší než ty v Římě, jeden z největších římských amfiteátrů v Itálii a jedno z nejkompletnějších a nejmohutnějších opevnění, které se dochovalo z řeckého období.

K tomu připočtěte katedrálu s jednou celou stěnou vytvořenou ze sloupů z antického chrámu Athény, druhé nejvýznamnější archeologické muzeum Sicílie a pozoruhodné lomy, kde Řekové a Římané brali kámen na obrovský počet antických komplexů, a uvidíte, proč se Syrakusy umísťují vysoko na seznamu hlavních atrakcí Sicílie. Syrakusy spolu s nekropolí Pantalica jsou zapsány na seznamu UNESCO. 

 

Ostrov Ortigia a Fonte Aretusa 

14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii 2
Fonte Aretusa

Ostrůvek Ortigia (také Ortygia) je historickým centrem Syrakus a v historii zde žila většina obyvatel města. Nepřekvapuje, že mnohé historické atrakce včetně katedrály se nacházejí právě zde ve starém městě (Citta Vecchia). Jeho úzké uličky jsou lemovány kavárnami a obchody a jedná se o skvělé místo, kde můžete poznat něco z místního života. Kolem pobřeží na jedné straně ostrůvku vede promenáda Foro Italico, kde se můžete procházet, zatímco posezení pod stromy láká k usednutí ve stínu s výhledem na moře. Od Fonte Aretusa (Pramen Aretusy) pokračuje promenáda na sever k přístavišti Molo Zanagora a k bráně Porta Marina z 15. století, kde můžete vidět zbytky starých městských hradeb. Brána samotná je španělsko-maurská z 15. století a poblíž se nachází kostelík Santa Maria dei Miracoli postavený na samém začátku 16. století. Na jižním konci, kde začíná Foro Italico, se nachází Fonte Aretusa, jezírko s papyrovým houštím vytvářené sladkovodním pramenem kousek od moře. Podle antické pověsti nymfu Aretusu, která prchala před říčním bohem Alpheiem, proměnila bohyně Artemis ve sladkovodní pramen. Divoký papyrus zde roste už po tisíciletí (je to jedno z pouhých dvou míst s divoce rostoucím papyrem v Evropě). Rovněž na jižním konci Fora leží parčík, kde najdete vstup do Tropického akvária s vzácnými rybami z tropických moří.

 

Katedrála Narození Panny Marie (Santa Maria delle Colonne)

Katedrála v Syrakusách, tak jako mnoho dalších památek na Sicílii, je fascinující v tom, jak ukazuje vývoj ostrova a různá období s různými vládci. To je obzvlášť patrné na budově katedrály – celá jedna vnější zeď je tvořena dórskými sloupy pocházejícími z antického chrámu Athény. Katedrála byla vybudována kolem chrámu a sloupy byly integrovány v 7. století; protože zůstaly viditelné, katedrála získala název Santa Maria delle Colonne. Dórské sloupy u Via Minerva kontrastují s barokním průčelím se širokými schody a sochami apoštolů Petra a Pavla od Marabittiho, které jsou obráceny k nám. Piazza Duomo. Tato fasáda a další budovy kolem náměstí pocházejí ze 17.-18. století; patří k nim Arcibiskupský palác, kostel Santa Lucia alla Badia (1695-1703), palác Beneventano del Bosco a Município (radnice). Sloupy v chodbě byly zazděny a v každé ze stěn celly (vnitřní svatyně) bylo vytvořeno 8 arkád, čímž se cella stala střední lodí, s bočními chodbami tvořícími boční lodě trojlodní baziliky. Centrální chrámová loď byla zvýšena a celá budova obrácena, přičemž vchod byl přesunut na západní stranu mezi dva stále viditelné původní sloupy. Po zemětřesení roku 1693 vybudoval architekt Andrea Palma zajímavou barokní fasádu a portikus se skvěle natočenými sloupy. Mnohé další dodatky, převážně barokní, byly odstraněny během rekonstrukcí v roce 1927, ale některé zůstaly; dřevěný strop (1517), normanská kropenka na 7 bronzových lvíčcích (12. století), vysoký oltář (1659), kaple pro svátosti z roku 1653, obraz sv. Zosima v křížové kapli (jehož autorství je přičítáno malíři Antonellovi da Messina) a v levé boční uličce sochy od A. a G. Gaginiů. Restauratéři se postarali o to, aby antická kaple stále prosvítala, ale zároveň byly přítomny dodatky z pozdějších období.

Adresa: Piazza Duomo, Syrakusy

 

Archeologický park Neapolis a řecké divadlo

Jedno z největších divadel v celé starověké řecké říši, řecké divadlo v Archeologickém parku Neapolis (Parco Archeologico della Neapolis), bylo původně vybudováno za vlády Hierona I. asi v roce 470 př.n.l. stavitelem Demokopem. Právě zde měly premiéru minimálně dvě Aischylovy tragédie a byly zde hrány díla Sofokla a Euripida. Divadlo bylo upraveno, kdy svoji současnou podobu získalo během rekonstrukce, která (jak ukazuje věnování vyryté do stěny diazoma) byla dokončena v době krále Hierona II., jeho syna Gela a jeho 2 manželek, takže pochází z let 238-215 př.n.l. Má průměr 138 m a 61 řad na sezení vytesaných do skály, takže zde mohlo usednout 15 000 diváků. Hlediště (cavea) se dochovalo ve své úplnosti, s výjimkou nejnižších řad na sezení, které byly odstraněny v letech 69-96 n.l., aby vznikl prostor pro orchestr, který hrál během gladiátorských her. Římské amfiteátry budované později byly navrženy tímto způsobem. Původní vícepatrové podium a stavby scény, které stály mezi dvěma krychlemi vytesanými ze skály, už dávno zmizely. Na terase nad divadlem byla kolonáda a v skalní stěně za ní nymfeum věnované múzám; z jedné z nik dodnes vytéká voda z pramene. Nalevo odtud vede hřbitovní cesta vytesaná do skály s byzantskými hrobovými nikami.

Adresa: Parco Archeologico della Neapolis, Viale Paradiso, Syrakusy

 

Kamenolom Latomia del Paradiso a Dionýsovo ucho 

14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii 3
Dionýsovo ucho

Latomia jsou starověké kamenolomy, které fungovaly od 6. stol. př.n.l. a postupně pronikly více jak 20 m do hloubky vápencového podloží. Největší a nejznámější z nich je Latomia del Paradiso, součást Archeologického parku Neapolis. Jedna z podzemních galerií má délku 60 m, šířku 5-11 m a výšku 23 m, a díky její akustice byla nazvána Dionýsovo ucho (l’Orecchio di Dionisio). Podle pověsti tyran Dionysius mohl stát na jednom konci a poslouchat šeptání mezi vězni, protože hlasy byly zesíleny bez ozvěny. Druhá galerie je Grotta dei Cordari, kde pracovali provazníci. Hned vedle Dionýsova ucha se nachází lom Latomia di Santa Venera.

Adresa: Parco Archeologico della Neapolis, Viale Paradiso, Syrakusy

 

Regionální archeologické muzeum Paolo Orsi

Ve Ville Landolina je umístěno druhé nejvýznamnější archeologické muzeum Sicílie (po tom v Palermu). Jeho sbírky sahají od pravěku do byzantských dob, ale vystaveny jsou pouze artefakty z klasického období (4.-5. stol. př.n.l.); další výstavní prostor pro zbytek se staví. Vystavené sbírky zahrnují některé vzácné a krásné práce, jako je neobvykle kompletní váza ze VI. tisíciletí př.n.l. od kultury Stentinello v Matrense, bronzový náhrobní panel z nekropole Castelluccio a řada dalších nálezů z doby bronzové. Nálezy z nekropole Pantálica zahrnují sbírku červených průhledných nádob z 13.-11. století př.n.l., a také vázy a bronzové zbraně z nekropole Montagna u Caltagirone, pocházející z let 1270-1000 př.n.l.. Expozice skýtají detailní informace o řecké kolonizaci od 6. stol. př.n.l. a nálezy jsou uspořádány podle místa, kde byly objeveny: chrámový rám z terakoty z Naxu, terakotová hlava Gorgony asi ze 450 př.n.l. a keramiky z Attiky. Celý úsek je věnován modelům chrámů v Syrakusách, s artefakty i filmy. Sbírka soch, tak jako další exponáty, je dobře uspořádána, mnohdy tak, abyste si je mohli prohlédnout ze všech stran.

Adresa: Viale Teocrito 66, Syrakusy

 

Krypta a katalomby San Giovanni – Chrám sv. Jana Evangelisty v katakombách 

Kostel San Giovanni („Sv. Jan“), původně postavený v raně křesťanském období, byl rozšířen v 6. století, zničen saracény v 9. století, obnoven Normany ve 12. století, a zůstal v ruinách od zemětřesení v roce 1693. Hlavní část, která dodnes stojí, tvoří portálová stěna ze 14. století. Z kostela vede schodiště do krypty sv. Marziana (4. stol.) ve tvaru kříže a do přilehlých katakomb, které patří k nejpůsobivějším známým a jsou mnohem větší než katakomby v Římě. Krypta původně patrně byla římské hypogeum (hrobová klenba) a stále můžete vidět základny 8 jónských sloupů. Pak se z něj stal kostel a ve 3.-5.  století byl kolem vybudován komplex se 3 kopulemi ve tvaru řeckého kříže. Vzory vyryté na hlavicích sloupů ukazují jak antické, tak křesťanské symboly, a na východním konci krypty se nachází oltář, kde se modlil apoštol Pavel v roce 61, a také hrob sv. Marciana, který zde byl zavražděn. Přilehlé katakomby San Giovanni představují rozsáhlou podzemní nekropoli pocházející ze 4.-6. století, kterou prochází síť hlavních a vedlejších cest kolem náměstíček, kde se setkávají.  

Adresa: Via San Giovanni alle Catacombe, Syrakusy

 

Hrad a citadela Maniace

Hrad Maniace, který shlíží na vstup do zátoky ze své pozice na výběžku ostrova Ortigia, byl postaven na příkaz Fridricha II. Sicilského v letech 1232-1240. Vznikl jako královská rezidence, ale na konci 15. století za vlády Ferdinanda II. Aragonského se stal obávaným vězením. V roce 1860 opevněný hrad vybojoval Giuseppe Garibaldi při tom, jak usiloval o získání země z rukou bourbonských králů a o sjednocení Itálie. K hlavním atrakcím patří klenutá centrální hala a mohutné hlavní dveře s obloukem z rytého mramoru. Najdete zde malé muzeum s artefakty, které v místě byly nalezeny, včetně keramiky z normanského období.

 

Náměstí Piazza del Duomo a jeho podzemí (Ipogeo) 

14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii 4

Široké náměstí Piazza del Duomo by mohlo být učebnicovým příkladem sicilské barokní architektury: jedná se o krásný soubor dobře zrenovovaných kostelů a veřejných budov. Spolu se zbytky řeckého chrámu Minervy náměstí shrnuje většinu toho, proč organizace UNESCO popsala historické Syrakusy jako „jedinečné svědectví o rozvoji středomořské civilizace během tří tisíciletí“. Co však neuvidíte při procházení se po náměstí (nebo z kavárny, odkud budete večer obdivovat nasvícené fasády), je to, co se skrývá pod dlažbou. Od vchodu pod zahradami Arcibiskupského paláce (Palazzo Arcivescovile)  se můžete vydat pod náměstí a prozkoumávat tunely, starověké lomy a obrovskou cisternu pod Arcibiskupským palácem. Hypogeum náměstí Piazza Duomo (Ipogeo di Piazza Duomo) však sehrálo svou roli i v mnohem novější historii. Během bombardování Sicílie za II. světové války se zde ukrývaly namačkané tisíce obyvatel města při tom, jak jim nad hlavou vybuchovaly bomby. Tyto události dokumentují videa a informační panely. Když se vydáte po trase skrz tunely, nevyjdete ven na Piazza Duomo, ale o několik bloků dál nedaleko pobřeží.

 

Římský amfiteátr a oltář Hierona II.

Římský amfiteátr z 3. století byl částečně vytesán do skály, se vstupy na obou koncích. Pod přední řadou na sezení vede chodník pro gladiátory a divoká zvířata používaná při představeních. Původní aréna byla vybudována z kamenných bloků nad částí, kterou dnes uvidíte, ale později ji Španělé kompletně rozebrali a kámen použili na postavení hradeb kolem starého města. Aréna byla vhodná také pro soutěže představující boje na moři. Dnes se můžete projít pouze povrchu. Mohutný oltář Hierona II. nechal postavit Hieron II., který byl řeckým králem v letech 269-215 př.n.l.. Během každoročních slavností Dia Eleutheria bylo na oltáři obětováno 450 býků, což znamenalo hostinu pro občany města. Dochovaly se základy vytesané do skály měřící více jak 180 m na délku a 23 m na šířku, a také můžete vidět schody a rampy pro oběti na obou koncích. Severovýchodně od amfiteátru se nachází nekropole Grotticelle s velkým počtem hrobů, které byly vytesány do měkkého vápence v řeckém, římském a byzantském období. Dole najdete fasádu se štítem tzv. hrobu Archiméda. I když slavný matematik byl zabit při tom, když Římané dobyli Syrakusy (212 př.n.l.), ve skutečnosti je pohřben v Agrigentu. Stavba je římské columbarium (hrobová komora) z 1. stol.n.l..

Adresa: Parco Archeologico della Neapolis, Viale Paradiso, Syrakusy

 

Regionální galerie

V Paláci Bellomo je umístěno muzeum umění se sochami, obrazy a dekorativním uměním z doby po antice. V přízemí jsou vystaveny skulptury od raně křesťanského období až do začátku 16. století, včetně skulptury Madonna del Cardillo od Domenica Gaginiho. Dále v tomto patře uvidíte kočáry a vozy ze 17. století, přičemž otevřené schodiště vede do horního patra s galerií umění, která obsahuje významná díla 14.-18. století. Zlatým hřebem je Zvěstování od Antonella da Messiny (1474), velký obraz, který byl nešetrně zrestaurován v roce 1917 a opraven odborníky v roce 1942; proces je vysvětlení v textu a fotografiích kolem. K dalším významným dílům patří Pohřeb sv. Lucie od Caravaggia, Neposkvrněná a svatí od vlámského malíře Willema Borremanse (1716), kniha skic od Filippa Paladina z let 1544-1614, betlémy a velký dřevěný model zobrazující Syrakusy v 18. století.

Adresa: Via Capodieci 14-16, Syrakusy

 

Hrad Eurialo

Hrad s rozlohou 1,5 ha je jedno z nejmohutnějších opevnění dochovaných do dnešního dne z řeckého období; byl postaven za vlády Dionysia v letech 402-397 př.n.l.. V následujících letech až do 3. stol. př.n.l. byl hrad upravován, aby odpovídal změnám vojenských požadavků. Říká se, když byly Syrakusy obléhány Římany (213-212 př.n.l.), obránci použili obrovské zrcadlo vytvořené Archimedem, aby odráželo slunce a zapálilo plachty nepřátelské flotily. Do hradu se vstupuje na nejzranitelnější (a nejvíce chráněné) straně, blízko níž jsou umístěny 3 hrobky vytesané do skály. Hlavní bašta za nimi je chráněna 5 mohutnými věžemi. Pozdější, možná byzantská, zeď odděluje východní část, kde se nachází několik studní skýtajících vodu v dobách obléhání. Některé z podzemních chodeb, které umožňovaly vojákům procházet nepozorováni nepřítelem, jsou dodnes průchodné. Hrad je sice v ruinách, ale zachovala se velká část stavby, především s ohledem na její stáří. U vchodu najdete malé muzeum. Výhledy odtud na staré město a přístav Porto Grande jsou obzvlášť působivé v odpoledním světle.

Adresa: Viale Epipoli, Belvedere, Syrakusy

 

Bazilika Santa Lucia

Trojlodní bazilika ze 12. století nahradila starší kostel, který byl vybudován v 6. století na místě, kde byla zavražděna svatá Lucie. Portál a rozetové okno nad ním na západním konci kostela představují zbytky staré gotické budovy. Na tomto konci a na jižní straně byl vybudován barokní portikus. Dochoval se původní otevřený krov, jinak byl interiér upraven v barokním stylu. Při nedávných vykopávkách byla objevena řada hrobů v západním portiku kostela. Kostel zabírá jeden konec velkého nám. Piazza Santa Lucia podobného parku a napravo od něj stojí oktagonální Chiesa del Sepolcro („Kostel hrobu“) ze 17. století s hrobem sv. Lucie, patronky Syrakus, který zahynula v roce 304, když Diocletián pronásledoval křesťany. Ostatky světice jsou ve skutečnosti v Benátkách, protože je odvezli Benátčané, kteří je zachránili v Konstantinopoli během křížových cest. Pod kostelem a náměstím vedou katakomby, které ale nejsou přístupné veřejnosti.

 

Apollonův chrám

Apollonův svátek, postavený kolem roku 570 př.n.l. a vykopaný v letech 1938-43, je nejstarší dórský chrám na Sicílii. V pozdějších letech byl proměněn v byzantský kostel, islámskou mešitu, normanský kostel a španělská kasárna, což odráží různé skupiny vládnoucí Sicílii. Dochovaly se základy, některé sloupy s kladím a části zdi vnitřního chrámu. Mohutné monolitické sloupy dosahující výšky až 8 m mají pouze 16 drážek (rýh) místo obvyklých 20 a jsou tak blízko sebe, že prostor mezi nimi je menší než průměr samotných sloupů. Zdejší nálezy, jako jsou části malované střešní lišty (cymas) z terakoty, jsou dnes umístěny v Archeologickém muzeu. Můžete vstoupit do ruin chrámu, ale dobře je uvidíte i od plotu, který je obklopuje.

Adresa: Largo XXV Luglio, Syrakusy

 

Latomia dei Cappuccini – starověký kamenolom

Vedle kapucínského kláštera se nachází Latomia dei Cappuccini, jeden z 12 starověkých lomů, které skýtaly stavební kámen pro Syrakusy, a jediný, kam můžete vstoupit. Obří dutina se kdysi nacházela pod zemí, ale velké části střechy se zhroutily vlivem eroze a zemětřesení, takže dnes uvidíte otevřenou jámu. Tu a tam spatříte nepravidelné kamenné sloupy, které byly ponechány na místě, aby podpíraly střechu při tom, jak byl vytěžený kámen odvážen. Kapucínští mniši ze sousedního kláštera vytvořili mezi kameny zahradu obklopenou stěnami připomínajícími útesy, někde vysokými až 30 m. Když se budete na tomto působivém místě procházet, přijde Vám těžko uvěřitelné, že vše bylo vykopáno lidskými rukama a že v roce 414 př.n.l. bylo v podzemí drženo 7000 athénských vězňů. Každé léto se lokalita promění v otevřené divadlo s hudbou, představeními a tancem.

***

14 turistických atrakcí Syrakus na Sicílii 5

KDE SE UBYTOVAT

Turistické atrakce Syrakus se nacházejí ve dvou oddělených částech města, kde staré město leží na ostrově Ortigia a hlavní archeologické lokality asi 2 km od pevniny. Jsou vzdáleny přibližně 25 minut chůze od sebe a spojují je autobusy. Následující hotely s výborným hodnocením jsou situovány na dobrém místě, pokud jde o dostupnost obou míst.

Luxusní hotely: některé pokoje v Algila Ortigia Charme Hotelu 4* jsou obráceny k moři a jiné k okolním budovám, vybaveny bohatě zdobenými barokními balkony, ale všechny byly aktualizovány o moderní vymoženosti, jako je Wi-Fi. Rovněž na ostrově a hned u hlavního náměstí najdete Antico Hotel Roma 4* umístěný v tradiční budově s okenními balkony; snídaně a jízdní kola jsou v ceně. Starožitnosti a vřelá atmosféra Vás uvítají v rodinném butikovém Charme Hotelu Henry´s House 4*, který shlíží na zátoku na konci ostrova a je vzdálen jen kousek cesty od atrakcí Origie.

Hotely střední třídy: 25 minut pěšky nebo kousek cesty autobusem od Ortigie, ale stále na dobrém místě pro ty, kdo se zajímají o starověké lokality, stojí Hotel Mercure Siracusa Prometeo 4* přímo naproti archeologického parku; nabízí bazén a parkování v ceně. Nedaleko konce ostrova na oblázkové pláži Cala Rossa najdete Royal Maniace Hotel 4* s dobrou pěší dostupností všech atrakcí a restaurací, který nabízí snídani v ceně. O něco dál mimo rušné město 1 km od pláže Arenella se nachází Caiammari Boutique Hotel & Spa 4*, který je vzdálen 5 km od pamětihodností ve starém městě, kam se dostanete kyvadlovou dopravou. Někdejší aristokratické sídlo stojí ve staré zahradě a jeho pokoje mají stropy z dřevěných trámů + elegantní nábytek.

Ekonomické hotely: nedaleko přístaviště a malého rybářského přístavu a jen pár minut pěšky od Ortigie a od archeologického parku naleznete Hotel Sbarcadero 3*, který nabízí parkování a velké pokoje s minichladničkami, dobrou klimatizací a Wi-Fi. Na horním konci ostrova jen 10 minut od katedrály Duomo a 2 minuty od rušného ranního trhu stojí Hotel Posta 3*, který nabízí některé pokoje s balkonem a výhledy na moře. Minutu či dvě chůze od obou se nachází krypta a katakomby sv. Jana Evangelisty a archeologické muzeum, avšak Hotel Teocrito 3* je navíc blízko římského amfiteátru a řeckého divadla. V ceně ubytování je zahrnuto parkování a kompletní snídaně.

Pro cestovatelské tipy a triky jak najít levné ubytování a ušetřit peníze klikněte zde nebo vyzkoušejte tento srovnavač Hotelscombined.com,  kde můžete porovnat všechny ceny jednoho a toho samého hotelu na jednom místě.