Evropa přišla o stovky milionů ptáků

Evropa přišla o stovky milionů ptáků 1

Za tři desetiletí se z populace na kontinentu ztratilo více než 420 milionů jedinců.

JB30c5c9_vrabec

 

Evropa za poslední desetiletí ztratila více než 420 milionů ptáků. Od 80. let minulého století se ptačí populace pro úbytek vhodných stanovišť a změny přirozeného prostředí zmenšila přibližně o pětinu. Ukazuje to studie, kterou zveřejnili v prestižním vědeckém časopise Ecology Letters .

Tempo úbytku je podle autorů „alarmující“. Zatímco v roce 1980 měla populace 144 nejpočetnějších druhů ptáků více než dvě miliardy jedinců, v roce 2009 již bylo ptáků jen 1,6 miliardy. Studie shromáždila a pospojovala data, která za poslední desetiletí sesbírali tisíce dobrovolníků v 25 evropských zemích.

Ubývají běžné druhy

„Devadesát procent z pozorovaného úbytku připadá na 36 nejrozšířenějších druhů,“ řekl pro Washington Post Richard Inger z univerzity v Exeteru, který studii vedl. Největší úbytek zaznamenaly mezi běžnými druhy vrabců, špačků, skřivani a slavíků.

Zatímco dosud četné druhy rychle mizí, vědci zaznamenali nárůst počtu několika ohrožených druhů. Pomohli jim zejména specializované ochranářské programy.

Trend zrychleného mizení ptáků můžeme i u nás v České republice. Má však jinou strukturu než v západní Evropě. Zatímco Česká republika od roku 2005 ztratila více než polovinu populace vlaštovek, špačkům a vrabcům polním se v Česku stále daří a jejich populace rostou.