Mamuti mohou znovu kráčet po Zemi už letos

Mamuti mohou znovu kráčet po Zemi už letos 1

Přibližně před 200 tisíci lety se od slonů oddělila početná skupina, která zamířila do severních částí Evropy a Asie a jejím členům narostla srst. Dalších 190 tisíc let dělali společnost vyvíjejícímu se člověku. Je možné, že by opět kráčeli po Zemi?

Podobně jako dnešní sloni, i mamuti byli poměrně mírumilovné a žili ve velkých matriarchálních skupinách. O jejich existenci máme důkazy v podobě kosterních pozůstatků a také nástěnných maleb v různých jeskyních, z nichž nejstarší mají až 35 tisíc let.

 
d864969f5b_75467820_o2

Úpadek mamutů
Postupné vymírání mamutů mají za následky klimatické změny. Oteplování ztrpčovaly těmto tvorům život, jejich těla byla pokryta hustou kožešinou až do takové míry, že se jejich počet začal zmenšovat. Poslední jedinci se uchýlili na severní Sibiř, kde se stali oběťmi lidí. Jejich maso bylo údajně mimořádně chutné a navíc ho bylo mnoho. Lovci také využívali například mamutí kosti a samozřejmě i kožešinu.

Znovuobjevení mamutů
Tisíce let po vyhynutí mamutů je lidé považovali za bájné stvoření, stejně jako například draky či jednorožce. Až v 19. století se zjistilo, že skutečně existovaly. Navíc, trvale zmrzlá půda na Sibiři v kombinaci s bakteriemi způsobila, že těla mamutů byly v mimořádně dobrém stavu.

Poslední tři těla mamutů, které se našly (jedno z nich je na obrázku), měli zachovalé měkké tkáně, orgány, kůži a dokonce i některé svaly. Právě tyto objevy spustili debatu o tom, zda mají vědci dostatek materiálu k tomu, aby mohli přivést mamuty pomocí klonování zpět k životu.

 
1212_giga3

Soupeření dvou týmů
Těla mamutů obsahovaly dostatek materiálu k tomu, aby bylo možné zrekonstruovat řetězec DNA. O klonování mají zájem dva týmy. Ten první je z Jižní Koreje a má v plánu naklonovat přesnou repliku prehistorického mamuta. Druhý tým z Harvardské univerzity chce jen pozměnit současného slona indického tak, aby se podobal mamuta.

Cena za experiment
Každý ze způsobů klonování však počítá s experimentováním na živých slonech indických. Pokus spočívá ve vyvolání 22 měsíců trvajícího těhotenství u samice, která by mamuta (hybrida) vynosila. Je však možné, že by se takový jedinec nedožil prvních narozenin. Sloni jsou v péči o mláďata mimořádně pečliví a podobný experiment by byl vážným porušením vědecké etiky.

Pandořina skříňka
Klonování prehistorických zvířat s sebou nese i další riziko v podobě mikroorganismů. Nevíme všechno ani o biologii a ekologii současného světa, a o tom v minulosti víme ještě méně. Je možné, že mamut by nedokázal v současném ekosystému žít a zabila by ho i pro dnešní živočichy neškodná bakterie. Někteří vědci se také obávají, že klonování prehistorických zvířat je branou ke klonování lidí. A na to zřejmě ještě nejsme připraveni.

 
351783