Námořní pevnosti Maunsell

Námořní pevnosti Maunsell 1

Pevnosti Maunsell nacházející v ústí Temže patří k nejbizarnějším stavbám. Pojmenovány byly po civilním inženýrovi, který je navrhl a jmenoval se Guy Maunsell. Pevnosti měly velmi krátký, zato intenzivní život během II. světové války, kdy Velká Británie čelila útokům německé Luftwaffe. Nedalo se toho přitom na zemi dělat mnoho proti pokračujícím útokům na námořní infrastrukturu.

Pevnosti Maunsell byly postaveny v roce 1942 a vyřazeny z provozu v 50. letech. Opuštěné zůstaly v roce 1958, některé z nich však stojí dodnes. Ačkoli se jim souhrnně říká Pevnosti Maunsell (Maunsell Sea Forts), postaveny byly ve dvou typických stylech s různým účelem. Blíže pevnině se nacházely 3+3 pevnosti v ústí řek Temže a Mersey. Dále od pobřeží byly další 4 námořní pevnosti v ústí Temže. Každý komplex vojenských pevností se skládal ze 7 kruhových pevností, které byly spojeny chodníkem. Námořní pevnosti měly dvě válcovité věže spojené nahoře střelnou plošinou.

 

Námořní pevnosti

Jako první vznikly čtyři námořní pevnosti postavené mezi únorem a červnem 1942. Každá z nich měla posádku 120 mužů a nacházela se většinou pod čarou ponoru. Pevnosti byly postaveny na břehu a pak teprve umístěny na moře; byly to jednoduché stavby, které měly 7 pater. Každá pevnost byla vybavena kanony Bofors a radarem. Z původních čtyř námořních pevností se do dnešního dne dochovaly pouze dvě. Na jedné z nich přitom sídlí samozvané knížectví Sealand.

 

Vojenské pevnosti

V roce 1943 navrhl Guy Maunsell nový typ pevnosti, která vypadala více futuristicky. Každá se skládala z centrální věže spojené se šesti „satelity“. Jedna ze tří pevností v ústí Temže, pevnost Nore Army Fort, která byla nejblíže břehu, jako jediná už neexistuje, protože byla vážně poškozena v 50. letech a poté odstraněna.

Komplex Red Sands je tvořen 7 pevnostmi, které byly spojeny chodníky. Nadále pokračuje úsilí o zrenovování pevností v komplexu Red Sands, protože právě ony se dochovaly v nejlepším stavu. Asi 15 km od pobřeží se nachází komplex Shivering Sands Army Fort, který je v současnosti opuštěný. Ze sedmi pevností, které zde byly postaveny, dnes stojí jen šest, protože do jedné z nich v roce 1963 narazila norská loď. Kdysi sloužila také jako sídlo prvního pirátského rádia, které vysílalo z pevností Maunsell. Budoucnost pevností zatím není jasná, ale existují plány na jejich rozebrání. Těsně po válce podléhaly údržbě, ale brzy ztratily jakýkoli strategický význam a sloužily k jiným účelům.

 

Výlety lodí k pevnostem

V minulosti mířila řada lodních výletů do blízkosti pevností Maunsell, přičemž se lidé dokonce mohli podívat dovnitř, dnes jsou však organizované výlety vzácné. V současnosti je nebezpečné šplhat nahoru, protože schody byly odstraněny a většina staveb je v pokročilém stádiu rozpadu. V minulosti většina výletů k pevnostem Maunsell vyplouvala z nedalekého města Herne Bay na britské pevnině.

Operation Redsand Forts poskytuje pravidelné lodí výlety k pevnostem. Cesta tam a zpátky stojí 60 GBP a přesný rozpis naleznete na jejich stránkách. Dnes probíhají denní výlety ve zrenovovaném říčním člunu Greta z roku 1892 a umožňují si prohlédnout pevnosti pomalým tempem. Plavba k ústí Temže trvá 6 hodin a vyplouvá z přístavu Whitstable Harbour asi 11 km severně od města Canterbury.  Nepravidelné plavby nabízí také společnost X-Pilot, je však potřeba si nejprve telefonicky zjistit termín, kdy popluje loď k pevnostem Maunsell.

Lidé z Projektu Redsand také podnikají pravidelné cesty k pevnosti Redsand kvůli údržbě. Je možné se vydat s nimi jako dobrovolník; více se dozvíte na stránkách Projektu Redsand.

 

Historie pevností

Původně 49 námořních pevností bylo plánováno postavit v ústí Temže a 38 v ústí Mersey (Liverpool). Pevnosti byly postaveny na pevnině a pak dopraveny na moře. Hned po umístění byly uvedeny do provozu a staly se součástí britského úsilí bránit významné ústí Temže. Po skončení války ztratily pevnosti svůj strategický význam a brzy byly vyřazeny z provozu. Pevnost Nore byla rozebrána v letech 1959-1960, protože do jejích věží narazila loď a zbytky nebyly považovány za bezpečné.

Možná by ostatní věže byly také zapomenuty, kdyby zde v roce 1964 britský hudebník a známý potížista Screaming Lord Sutch nezaložil pirátské Radio Sutch. Pirátské rádio zahájilo činnost na lodi, ale v květnu se přesunulo do ruin pevnosti Shivering Sands. Přestože Sutch stanici brzy prodal svému manažerovi, další pirátská rádia se nastěhovala do ostatních pevností, odkud začala vysílat. Patřilo k nim např. Radio 390 v Redsands, Radio Essex v pevnosti Knock John či Tower Radio v pevnosti Sunk Head. Brzy poté byl schválen Zákon o mořském vysílání a pirátské rozhlasové stanice u pobřeží byly postaveny mimo zákon. Jako odpověď na to v roce 1967 BBC zahájila vysílání svého Radia 1 a Radia 2.

Některé aspekty z designu pevností byly použity na počátku 70. let pro ropné vrty v moři, které jsou považovány za předchůdce moderních vrtných plošin. Na plošině Roughs od roku 1967 sídlí miniaturní samozvaný stát knížectví Sealand. V roce 1996 se po silné bouři zřítila Tongue Fort.

V současnosti se Redsands Project zaměřuje na rekonstrukci pevnosti Redsands. V plánu je zřídit na místě muzeum věnované válce a pirátských rádiím, nahrávací studio, a možná i vysílací studio.