Návštěva římského Pantheonu

Nejlépe zachovalá starověká stavba v Římě přežila dvě tisíciletí především díky své architektuře. Pantheon je tak dobře, a přitom jednoduše, navržen, že se dochoval...

Návštěva italské Ostie

Ostia, přístav starověkého Říma, dnes leží 5 km od Tyrhénského moře a představuje druhou největší lokalitu vykopávek v Itálii (po Pompejích). Návštěva Ostie z...

Návštěva Megida v Izraeli

Mnohovrstevnatá archeologická lokalita Megido je známá jako místo Armagedonu z novozákonní knihy Zjevení Janovo, tj. podle proroctví místo apokalypsy. Pro návštěvníky zajímající se o...

Návštěva Delf z Athén

Delfy ležící na svazích hory Parnas vysoko nad Korintským zálivem jsou jedna z nejslavnějších historických lokalit v Řecku, známá v celém starověkém řeckém světě...

10 nejlepších muzeí v italské Florencii

Muzea ve Florencii uchovávají ve svých sbírkách nejlepší soubor italského renesančního umění na světě, které pochází z období zhruba mezi lety 1300 a 1500....

10 nejkrásnějších muzeí světa

Nejen vystavené sbírky, ale také budova muzea samotná může stát za pozornost návštěvníků... Metropolitní muzeum umění, New York, USA Nejpopulárnější a největší umělecká galerie...

Další archeologická lokality v Řecku

Minojský palác v Knossu, Kréta Knóssos je nejvýznamnější starověká lokalita s nejlépe zachovalým palácem minojská civilizace, která vzkvétala v Řecku v letech 2700-1450 př.n.l.. Knóssos,...

Návštěva Jericha

Izraelské Jericho možná na první pohled nevypadá nijak atraktivně, ale je to jedno z nejstarších, nepřetržitě osídlených měst na Zemi, takže se jedná o...