Nedávný objev společnosti IBM umožňuje uložení dat na jediném atomu

Nedávný objev společnosti IBM umožňuje uložení dat na jediném atomu 1

Cílem inovací v sektoru informačních technologií je myšlenka vytváření stále menších a menších zařízení, avšak se stále lepším výkonem. Výkony počítačových čipů se každým rokem zdvojnásobují, přičemž jejich velikost stále zmenšuje. Skutečným technologickým průlomem by však mohlo být ukládání dat na jednom jediném atomu.

Vědcům společnosti IBM se úspěšně podařilo zakódovat základní binární hodnoty do jediného atomu chemického prvku holmia. Experti v IT oblasti tento objev považují za důležitý milník a předpokládají, že by mohl vést až k tisícinásobným zvětšení hardwarového úložiště elektronických zařízení. Jednoatomové úložiště by tedy mohlo znamenat nový revoluční způsob ukládání a přenosu dat.

Zredukování prostoru i energie zařízení

U většiny počítačů jsou data uložena v rozsáhlých centrech, přičemž vyžadují velké množství energie zařízení. Atomové úložiště by dokázalo zredukovat prostor i vynaloženou energii, které počítače potřebují na uchovávání informací. Pokud by se tento systém podařilo vyvinout, dokázal by na prostoru jedné kreditní karty pojmout například celou knihovnu iTunes s 35 miliony skladeb.

Vědci plánují pokračovat ve výzkumu. Plánují zjistit, zda na ukládání dat dokáží využít i atomy jiných prvků než holmium, a také jak by na ukládání dat reagovali svazky více atomů či samostatné drobné molekuly. Tento objev by umožnil efektivnější fungování počítačů.

Objev mono atomového úložiště naznačuje, že stále existují způsoby, jak vytvářet menší, výkonnější a efektivnější počítače i další elektronická zařízení.