Nezapomenutelné pařížské katakomby

Nezapomenutelné pařížské katakomby 1

Paříž je město, které každému vyvolává různé asociace. Některým se vybaví romantické procházky podél Seiny za svitu pouličních lamp, pro jiné je to město umění a kultury. Paříž je také město, které je oslavováno jako město lásky a světel, kde se rodí a umírá mnoho příběhů.

Nicméně Paříž je také město s tajemnou a ponurou historií, kterou lze nalézt hluboko pod městskými ulicemi. Zde, v městském podzemí, se nachází jeden z nejnetradičnějších a nejfascinujících památníků města, katakomby.

Katakomby v Paříži nejsou běžným turistickým cílem. Jsou to podzemní chodby a štoly, které byly v minulosti využívány jako hřbitov. Konkrétně se jedná o jednu z největších hromadných hrobek na světě, kde je uloženo více než šest milionů lidských ostatků.

Historie pařížských katakomb se začala psát v 18. století, kdy se město potýkalo s nedostatkem pohřebních míst. Městské hřbitovy byly přeplněné a hrozilo zdravotní riziko. Navíc se v důsledku přeplnění hřbitovů šířily různé nemoci a infekce. Proto bylo rozhodnuto o uzavření hřbitovů a přenesení ostatků do podzemí města.

Právě v tomto období se začaly využívat staré doly a lomy, které se nacházely pod městem. Zpočátku byly kosti nahromaděny bez jakéhokoli řádu, ale postupem času byl zaveden systém a řád, který je dodnes patrný při návštěvě katakomb.

Návštěva pařížských katakomb je bezesporu nezapomenutelným zážitkem. Přestože je zpřístupněna pouze část katakomb, která měří zhruba dva kilometry, i tak je prohlídka fascinující. Návštěvníci se musí sestoupit po téměř stovce schodů do hloubky dvaceti metrů pod zemí.

Katakomby jsou plné lidských kostí, které jsou uspořádány do různých tvarů a vzorů. Pro mnohé návštěvníky může být pohled na tyto ostatky poněkud děsivý, ale zároveň je to fascinující připomínka historie města.

Jednou jsou i ostatky mnoha významných osobností francouzské historie, včetně těch, kteří byli popraveni během francouzské revoluce.

Návštěva pařížských katakomb je tedy skutečně jedinečným a nezapomenutelným zážitkem. Je to připomínka historie města, která je ukryta pod povrchem jednoho z nejkrásnějších a nejromantičtějších měst světa.