Osmý div světa- Mont Saint Michel

Osmý div světa- Mont Saint Michel 1

Mont Saint Michel, v překladu „Hora Svatého Michala“, je monumentální ostrov umístěný v západní části Francie. Tento nádherný ostrov, který je jakousi pomyslnou hranicí mezi oblastmi Normandie a Bretaní, představuje jeden z nejikoničtějších obrazů celé Francie. Ze svého místa na horizontu vystupuje s štíhlými gotickými věžemi a masivními hradbami, které se dramaticky zvedají z moře nebo se vypínají nad třpytivými písčinami, které odkrývá odliv. Tento pohled je tak působivý, že i přes stále rostoucí počet turistů, kteří sem přijíždějí, si návštěvníci mohou užít pocitu, jakoby se ocitli v jiné době, konkrétně ve středověku.

Jednou z nejvýraznějších charakteristik tohoto místa je mimořádně silný příliv a odliv v zátoce Baie du Mont Saint Michel. Toto úkaz je tak silný, že ho místní používají jako přirozenou obranu. Voda zde stoupá a klesá v závislosti na lunárním kalendáři a to rychlostí, která dosahuje až 10 km/h. Místní obyvatelé často přirovnávají rychlost přílivové vlny k rychlosti cválajícího koně. Toto místo je známé jako místo s největším rozdílem mezi přílivem a odlivem v celé Evropě, který může během pouhých šesti hodin dosáhnout až patnáct metrů.

Historie Mont Saint Michel sahá až do roku 708. V tomto roce se tehdejší biskup z Avranches, Aubert, rozhodl postavit svatostánek na hrobové hoře, poté co se mu ve snu zjevil archanděl Michael. Svatostánek byl následně vysvěcen a tato hora se stala cílem poutníků. V roce 966 daroval vévoda z Normandie, Richard I., kapli benediktinským mnichům, kteří zde založili opatství a kolem něj postupně vyrostla vesnice. Mont Saint Michel se tak stal nejenom významným poutním místem, ale také centrem vzdělanosti v západní Evropě.

Na Mont Saint Michel nesmíme zapomenout ani v kontextu vojenské historie. Od 11. století sloužila hora jako pevnost francouzskému králi a jeho vojsku. V průběhu 14. století  se vesnice rozšířila tak, že zabrala celý prostor skály. Během stoleté války se Mont Saint Michel stal nedobytnou pevností, proti které se angličtí vojáci pokusili třikrát neúspěšně bojovat. Díky této obraně se Mont Saint Michel stal výjimečným příkladem vojenské architektury a symbolem národní identity.

Mont Saint Michel je pojmenován po svatém Michaelovi, který je v křesťanské tradici známý jako Archanděl Michael. Svatý Michael je považován za knížete andělů a spravedlnosti, hlídače ráje a ochránce církve Kristovy. Je to patron nejen katolické církve a vojáků, ale také mnoha dalších skupin, včetně doktorů, právníků, soustružníků, kupců a pozlacovačů.

Dnes je Mont Saint Michel jedním z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ve Francii s roční návštěvností okolo čtyř milionů lidí. Tato popularita se odrazila také v tom, že byl v roce 1979 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Návštěvníci se mohou těšit na nádherně zachovalé gotické opatství a mohou se projít po historických hradbách, které poskytují úchvatné výhledy na okolní krajinu.