Koronavirové technologie vytvářené mladými

Koronavirové technologie vytvářené mladými 1

Koronavirus nakazil už téměř 5 mil. lidí na celém světě a dál se rychle šíří. I když jsou omezení v mnoha zemích zmírňovány, dopad viru bude patrný do doby, než dojde k objevení účinného řešení či vakcíny. A zatímco svět čeká na takové řešení, mladí lidé přijímají postoj vlastní iniciativy a využívají nové technologie na podpoření místních úlevových opatření,  často i v nejhůře postižených a nejzranitelnějších částech planety. Od 3D tisku obličejových štítů po AI aplikaci, která dokáže třídit ohrožené pacienty – to jsou jen některé z technologických proměn, které Global Shapers a Young Global Leaders (YGL) v rámci Světového ekonomického fóra vytvořili v reakci na globální pandemii.  

 

Barcelona Hub – Javier Garcia Martinez (YGL) vytvořil škálovatelný umělý ventilátor, aby snížil tlak na nemocnice při jejich akutním nedostatku. Zařízení používá certifikované části, které jsou ihned k dispozici ve zdravotnických zařízeních a v online obchodech, a splňuje zdravotní požadavky platné ve Španělsku. Už tři nemocnice toto zařízení testují ve svých odděleních JIP, což dává pacientům trpícím nejzávažnějšími symptomy lepší šanci na přežití. Tým stojící za projektem Open Ventilator vytvořil 8 prototypů a obstaral financování na vytvoření 25 dalších zařízení.

 

Madrid Hub tiskne 3D obličejové štíty, respirační filtry a automatické respirátory pro některé z nejvíce postižených nemocnic ve světě. Aby mohli rozšířit svoji práci, připojili se ke komunitě Coronavirus Makers více jak 17 000 mladých vědců, techniků a designérů; použitím svých schopností chtějí pomoci ukončit nedostatek vybavení potřebného pro záchranu životů v zemi.

Podobně Boston Hub podporuje Gaza Hub při tisku 3D vybavení pro zdravotníky v přední linii v nedostatečně vybaveném městě, vzhledem ke slabosti zdejší zdravotní infrastruktury po desetiletích konfliktu. Společně pak Global Shapers vytiskli 1000 obličejových štítů, 50 ochranných brýlí a 20 kusů ventilátorů pro palestinskou Gazu, a také poskytli chudobou postiženým rodinám přístup základním nutnostem a pravidelnému jídlu.

„V místech, kde zdravotní infrastruktura téměř neexistuje, mohou mladí lidé sehrát zásadní roli při řízení nových technologií, které mají skutečnou šanci zachránit miliony životů. A to je nutné v kontextu, jako je náš,“ říká Shahd Alfarra z Global Shapers Gaza Hub.

                                                                                     

Mladí lidé jsou také za inovativními řešeními pro intenzivní péči. Emma Greer z Milan Hub stojí za projektem CURA („Propojené jednotky pro respirační onemocnění“), nově využívajím přepravní kontejnery jako jednotky pro použití na odděleních JIP. První kontejner byl použit v dubnu v Turíně a v plánu je dodání do nemocnic po celé Itálii, ale i jinde v Evropě a v Latinské Americe. Projekt vytvářejí mladí dobrovolníci – designéři, technici a zdravotníci.

Podobnou cestou se vydává Cameron Sinclair (YGL) a jeho tým z Jupe Health, který spustil nový podnik pro použití zdravotnických štítů pro různé skupiny lidí: pro fyzicky i duševně vyčerpané zdravotníky, a také pro pacienty na JIP, kteří nejsou kriticky nemocní nebo nemají symptomy ohrožující jejich život. Mobilní prostory vznikají za 1/30 nákladů na standardní nemocniční pokoj a je možné je dodat kamkoliv s použitím existující logistické infrastruktury.

 

Andres Simon Gonzalez-Silen (YGL) ve spolupráci s týmem venezuelských lékařů vytvořil Telesalud Covid-19, bezplatné digitální řešení pro telemedicínu. Platforma poskytuje virtuální zdravotnické služby včetně konzultací a monitorování mezi lékaři a pacienty, s cílem zmírnit přetížení už tak křehkých systémů zdravotnictví oslabených současnou humanitární krizí. Od svého počátku podpořila platforma Telesalud Covid-19 více jak 80 000 Venezuelanů v zahraničí, provedla více ja 25 000 testů a odkázala 1150 nejrizikovějších pacientů do místních nemocnic.

 

Zebra Medical Vision, které vede Eyal Gura (YGL), vytvořilo škálovatelnou metodu vypoužívající AI pro sledování šíření covid-19. Toto řešení, spolu s algoritmem tzv. strojního učení, analyzuje CT snímky, aby zjistilo plicní kapacitu pacientů, a tak bylo lépe možné předpovídat jejich uzdravení. Když je vybavení v přímém zásobování, technologie podporuje třídění pacientů založené na prokázané progresi nemoci. V tomto měsíci použije Eyal Gura svůj produkt v nemocnicích Apollo Hospitals, což je největší zdravotnická organizace v Indii, která pečuje o více ja 40 milionů pacientů.

„Mladí lidé nemohou čekat, až ostatní přijmou opatření pro covid-19. To je naše nová norma a skvělá příležitost dnes jednat se stanoveným cílem,“ říká Gonzalez-Silen.

***

Nový český antigenní test na bazi slin dnes vyrábí společnost Bakter Medical. Jejich testy doporučují přední čeští odborníci: podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osobami bez zdravotnické kvalifikace a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních organizací apod.. Testy můžete provádět doma před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/