Průlom v oblasti obezity bezpečně napodobuje účinky rostlinné sloučeniny na hubnutí

Průlom v oblasti obezity bezpečně napodobuje účinky rostlinné sloučeniny na hubnutí 1

Přestože se už dlouho používá v tradiční čínské medicíně na léčení neduhů, jako je revmatoidní artritida a psoriáza, regulační orgány varovaly před použitím celastrolu kvůli jeho potenciálním nepříjemným vedlejším účinkům.

Látka však přitáhla zájem vědeckých kruhů zabývajících se bojem s obezitou a jejich studie ukazují, že může předcházet a dokonce zastavit nežádoucí zdravotní stav u myší. Dnes by nové pochopení toho, jak celastrol  funguje na buněčné úrovni, mohlo umožnit vyhnout se vedlejším účinkům. V roce 2018 jsme mohli vidět studii zaměřenou na účinek celastrolu v podobě ztráty hmotnosti. Jedná se o chemickou látku obsaženou v kořenech rostlin trojkřídlec Wilfordův (tripterygium wilfordii) a trojkřídlec Regelův (tripterygium regelii). Studie na myších ukázala, že látka může působit proti obezitě tím, že obnovuje funkci hormonu leptinu, jenž hraje klíčovou roli při snižování apetitu tím, že nám dává signál, kdy máme dost. Obezita může ohrozit výkon tohoto klíčového hormonu a způsobit, že leptinové receptory v mozku nesprávně fungují a signál o „plnosti“ nepřichází tak, jak by měl – což vede k přejídání a dalšímu nárůstu hmotnosti. Dřívější pokusy ukázaly celastrolem obnovenou citlivost leptinu u myší s nadváhou, což koresponduje s průměrnou ztrátou tělesné hmotnosti asi 10 % za týden. Výzkum však rovněž ukázal, že celastrol může způsobovat vedlejší účinky, jako je vysoký krevní tlak a letargie u myší. Práce proto nadále zdůrazňují specifický mechanismus ztráty hmotnosti v naději, že může být izolován a převeden na pokročilou léčbu obezity. Vědci z University of Texas Southwestern odhalili klíčové podrobnosti díky dalším experimentům na myších. Myši, kterým byla podávána zkoumaná látka, měly nižší aktivitu proteinu označovaného PERK, který se vyskytuje ve stejné části mozku jako neurony nazývané proopiomelanokortiny (POMC). Předchozí výzkum ukázal, že POMC bývají spojovány se snížením apetitu, nižší úrovní glukózy v krvi a zlepšení spalování energie. Nová studie ukázala, že POMC hrají ústřední roli v tom, jak celastrol způsobuje ztrátu hmotnosti prostřednictvím inhibice proteinu PERK. Vymazání proteinu PERK z neuronů POMC připomínalo z velké části ztrátu hmotnosti vyvolanou účinkem celastrolu, který skýtá ochranu proti obezitě vyvolané druhem diety u myší-samců, ale bez nepříznivých vedlejších účinků.

Průlom v oblasti obezity bezpečně napodobuje účinky rostlinné sloučeniny na hubnutí 2

„Myši byly hubenější a měly stejnou úroveň aktivity. Nevypadaly letargické, nemocné nebo jinak ovlivněné,“ říká autor studie Kevin W. Williams. „To je ale pouze pozorování. Je zapotřebí další studie, aby se ověřilo, jak může zacílení na tuto cestu ovlivnit kardiovaskulární systém myší a další funkce.“

Část dalších výzkumů se zaměří na další typy buněk, které mohou být ovlivněny působením celastrolu na metabolismus, aby vytvořila komplexní obrázek cest, které jsou ve hře.

„Jedná se o nové pochopení toho, jak působí celastrol na buněčné úrovni, a otevírá další možnosti pro zaměření cest, které mohou zlepšit náš metabolismus bez negativního dopadu na zdraví,“ říká Williams. „Neobjevili jsme ještě celé populace buněk, které ovlivňují ztrátu hmotnosti, ale každé z těchto zjištění nás přivádí blíže k vyvinutí účinné a bezpečné léčby obezity.“