Rekonvalescenční plazma, imunitní modulátory a kmenové buňky 5/6

Rekonvalescenční plazma, imunitní modulátory a kmenové buňky 5/6 1

Léčba rekonvalescenční plazmou

Stejným způsobem oznámila FDA, jak mají zdravotnická zařízení provádět testování experimentální léčby, při které se používá krevní plazma od lidí, kteří se zotavili z covid-19. Teorie spočívá v tom, že jejich plazma obsahuje protilátky, které útočí na konkrétní koronavirus. Na konci března začalo Newyorské krevní centrum sbírat plazmu od lidí, kteří se zotavili z covid-19. Na konci května vědci uvedli, že u 19 z 25 lidí s covid-19, kteří byli léčeni transfuzemi rekonvalescenční plazmy v Houstonské metodistické nemocnici v Texasu, se zlepšil zdravotní stav a 11 z nich bylo propuštěno z nemocnice. Také Klinika Mayo a Michiganská státní univerzita vedou programy rekonvalescenční plazmy. Na konci srpna 2020 FDA schválila povolení nouzového použití pro rekonvalescenční plazmovou terapii k léčbě covid-19. Někteří odborníci však uvedli, že je třeba provést další výzkum tohoto typu léčby. 2. fáze studie publikovaná v The BMJ v říjnu zjistila, že léčba nezabránila rozvinutí závažné formy covid-19 ani nesnížila riziko úmrtí.

 

Imunitní modulátory

U některých lidí s covid-19 dochází k přehnané reakci imunitního systému, který uvolňuje velké množství proteinů nazývaných cytokiny. Vědci si myslí, že tato „cytokinová bouře“ může být důvodem, proč se u některých lidí s těžkým covidem-19 vyvíjí ARDS a je třeba je dát na ventilátor. V klinických studiích se testuje několik látek potlačujících imunitu, aby se zjistilo, zda mohou potlačit cytokinovou bouři a snížit závažnost ARDS.

Dexamethason – levný kortikosteroid je již schválen pro jiné stavy a může být podáván orálně nebo intravenózně. Předběžné výsledky publikované v červenci v New England Journal of Medicine zjistily, že mírná dávka dexamethasonu snížila úmrtnost u lidí na ventilátoru hospitalizovaných s covid-19 a u těch, kteří dostávali doplňkový kyslík, ale nebyli na ventilátoru.

Další léky – mezi další testované léky patří baricitinib, lék na revmatoidní artritidu a inhibitory IL-6. Společnost Eli Lilly v říjnu oznámila, že baricitinib v kombinaci s remdesivirem zkracuje dobu zotavení a zlepšuje klinické výsledky u lidí s covid-19. Největší výhody byly zaznamenány u pacientů, kteří dostávali doplňkový kyslík nebo neinvazivní ventilaci. V říjnu zahájil americký Národní institut zdraví 3. fázi studie tří imunitních modulátorů: je to infliximab vyvinutý společností Johnson & Johnson, abatacept vyvinutý společností Bristol Myers Squibb a cenicriviroc vyvinutý společností AbbVie. FDA také schválila zařízení, které filtruje cytokiny z krve lidí s covid-19.

 

Kmenové buňky

Společnost Athersys Inc. zahájila 2. a 3. fázi studie, která zkoumá, zda by jejich léčba kmenovými buňkami mohla potenciálně prospět lidem s akutním respiračním syndromem (ARDS). Také společnost Mesoblast vyvinula potenciální léčbu kmenovými buňkami pro ARDS. Společnost zařazuje lidi se středně těžkým až těžkým ARDS do 2. a 3. fáze klinických studií v USA. V říjnu společnost zaregistrovala více než polovinu účastníků do 3. fáze studie.