Ruční stimulátor bludného nervu získal schválení pro použití u covid-19

Ruční stimulátor bludného nervu získal schválení pro použití u covid-19 1

Elektrické impulzy otevírají dýchací cesty a mohou působit proti smrtící „cytokinové bouři“.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil povolení k nouzovému použití neinvazivního nervového stimulátoru pro léčení pacientů s covid-19. Zařízení, které se drží v ruce, vyrobila společnost electroCore v Basking Ridge, New Jersey, USA, a vysílá serii elektrických impulzů skrz pokožku do nervů na krku. Výzkum ukázal, že  sled impulsů způsobí otevření dýchacích cest v plicích, a také může mít obecně protizánětlivý účinek.

Podle autorizace Úřadu FDA je zařízení gammaCore Sapphire CV možné použít doma i ve zdravotnických zařízeních na „cílenou léčbu dospělých pacientů s covid-19, prokázaným nebo s podezřením, kteří projevují zhoršení dušnosti (astmatu) a omezené proudění vzduchu, a kteří netolerují léčbu schválenými léky, anebo ta jim nepřináší dostatečnou úlevu od symptomů.”

Bloudivé nervy (vagus) vedou po obou stranách krku a spojují struktury hluboko v mozku s vnitřními orgány v těle. Výrobci zařízení využili této spojnice mezi mozkem a orgány pro léčbu epilepsie, deprese, poporodního krvácení a dalších stavů. Zařízení už získalo schválení pro léčbu akutní i dlouhodobé migrény a bolestí hlavy typu cluster headache.

Ruční stimulátor bludného nervu získal schválení pro použití u covid-19 2

Společnost byla původně založena na podporu výzkumu působení stimulace bloudivého nervu na dýchací cesty. Dr. Peter Staats, hlavní lékař z electroCore, říká:

„Když jsme dříve zkoumali aktivitu dýchacích cest, ptali jsme se pacientů, jestli se unich projevilo i něco dalšího. A jeden pacient řekl, že jeho bolesti hlavy zmizely.“ Později se společnost zaměřila hlavně na bolesti hlavy. Přitom stejný sled stimulů, jaký se používá pro migrénu a bolesti hlavy (2 minuty, 25 pulzů/sec, 5000 Hz), působí také na plíce.

S ohledem na plíce a covid-19 se zdá, že zařízení má dvojí odlišný efekt. První z nich, který otevírá konce dýchacích cest v plicích, je vyvolán signály jdoucími po nervu do mozku. Druhý, samostatný protizánětlivý účinek, je zřejmě způsoben signály cestujícími po nervu do těla. Pracovní teorie říká, že druhý signál působí na produkci cytosinu. Cytokiny jsou široká třída bílkovin, které buňky používají k vzájemnému dorozumívání se, a některé z nich hrají roli při zánětech. Jejich nadměrná produkce pak může způsobit „syndrom cytokinové bouře“, který se objevuje u některých pacientů s covid-19, kde se imunitní odpověď vymkne kontrole a může uzavřít plíce a další orgány.

Díky autorizaci Úřadu FDA má zařízení schválení (v USA) pouze pro použití během stavu nouze způsobené covid-19. Vědci ale v součanosti pracují na několika klinických testech a Úřad FDA vyzval společnost, aby usilovala o trvalé schválení. Dan Goldberg, ředitel electroCore, přitom očekává, že společnost bude pokračovat ve zkoumání použití neinvazivní stimulace bloudivého nervu (nVNS) také u dalších nemocí.

„Za okolností pandemie jsme teď přesně zaměření na jeden cíl, ale nadále věříme, že nVNS představuje širokou platformu pro různé klinické použití.“

***

Nový český antigenní test na bazi slin dnes vyrábí společnost Bakter Medical. Jejich testy doporučují přední čeští odborníci: podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osobami bez zdravotnické kvalifikace a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních organizací apod.. Testy můžete provádět doma před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/