Sliny mohou obsahovat stopy o tom, jak vážně onemocníte covid-19

Sliny mohou obsahovat stopy o tom, jak vážně onemocníte covid-19 1

Ke známým rizikovým faktorům pro rozvinutí vážné nemoci covid-19 (jako je věk, mužské pohlaví nebo některé z řady základních onemocnění) přidává nová studie další: vysoký obsah viru ve slinách. Standardní testy na covid-19  používají vzorky z nosních výtěrů. Ale některé nové testy na virus SARS-CoV-2 používají sliny, přičemž nová práce nachází nápadnou korelaci mezi vysokou úrovní viru ve slinách a pozdější hospitalizací a smrtí. Pokud se výsledky potvrdí, testy ze slin mohou lékařům pomoci priorizovat, kteří pacienti v raných stádiích nemoci mají dostat léky snižující úroveň viru.

„Podle mě to bylo dost nápadné,“ řekl Shane Crotty, virolog z Imunologického institutu La Jolla, který se účastnil výzkumu. Výsledky naznačily, že úroveň viru ve slinách odráží virovou nálož hluboko v plicích, kde nemoc u vážnách případů napáchá nejvíce škody.  „To je zásadní cenný pohled.“

Nová práce není první spojení virové nálože v těle s výsledkem nemoci. Několik vědeckých skupin nalezlo korelaci mezi vysokou úrovní virů v nose v době, kdy byl pacient přijat do nemocnice, a konečnou závažností nemoci. Jiné skupiny však toto spojení nenašly.

Standardní test na zjišťování viru SARS-CoV-2 používá vzorky nosního hlenu odebrané při výtěrech. Procedura je nepříjemná, ale je to běžný způsob, jak se testují respirační patogeny. V nedávných měsících však některé výzkumné skupiny vytvořily testy zjišťující virus SARS-CoV-2 ve slinách, a dostali na ně autorizaci pro nouzové použití od amerického úřadu FDA.

Vědci z Univerzity Yale byli mezi prvními a zdejší univerzitní nemocnice používala testy jak ze slin, tak z nosních výtěrů. V obou případech laboratoře analyzují vzorky pomocí testů kvantitativní reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (PCR), která dokáže detekovat genetický materiál viru SARS-CoV-2 a kvantifikovat množství virových částic v 1 ml vzorku. Vědci v čele s Akiko Iwasaki, imunoložkou z Univerzity Yale, srovávali virovou nálož ve slinách a v nosních výtěrech u 154 pacientů a 109 lidí bez viru. Rozdělili pacienty do skupin s nízkou, střední a vysokou virovou náloží, jak určily testy obou typů. Pak tyto výsledky srovnali se závažností symptomů, které se u pacientů rozvinuly později. Zjistili, že u pacientů, u nichž se rozvinula vážná forma nemoci, byli hospitalizováni nebo zemřeli, byla větší pravděpodobnost vyšší virové nálože v testech ze slin, ne už ale v testech z nosních výtěrů. Virová nálož ve slinách i v nosním hlenu během času klesala u pacientů, kteří se uzdravili (ale ne u těch, kteří zemřeli). Když Iwasaki a její kolegové prohlíželi elektronické zdravotní záznamy pacientů kvůli markerům nemoci v krvi, zjistili, že vysoká virová nálož ve slinách koreluje s vysokými úrovněmi imunitních signálů, jako jsou cytokiny a chemokiny, nespecifické molekuly, které narůstají jako odpověď na virovou nákazu a byly spojeny s poškozením tkání.

Lidé s větším množstvím viru ve slinách také postupně ztráceli určité buňky, které zvyšují imunitní odpovědi proti virovým cílům, měli nižší úrovně protilátek zaměřujících se na protein ve výběžcích (spike protein), který virus používá ke vstupu do buněk, a pomaleji vytvářeli silnou imunitní odpověď potřebnou pro poražení viru v případech, kdy se uzdravili. Výsledky týmu se objevily 10. ledna v předtisku, který zatím nebyl odborně recenzován.

Iwasaki a a její kolegové argumentují, že sliny mohou být lepší predátor výsledku nemoci než nosní hlen, protože to druhé pochází z horních cest dýchacích, zatímco vážná nemoc je spojena s poškozením hluboko v plicích.

„Sliny mohou lépe reprezentovat to, co se děje v dolních dýchacích cestách,“ řekla Iwasaki. Řasy lemující dýchací ústrojí přirozeně posouvají hlen z plic nahoru do krku, kde se smíchají se slinami; stejný účinek má také kašel.

Výsledky zatím nemají dostatečnou statistickou sílu, aby stanovily, jak velká je pravděpodobnost, že u člověka s vysokou virovou náloží ve slinách dojde k vážnému průběhu covid-19. Také by byla ráda, kdyby jiné skupiny mohly výsledky replikovat, především proto, že snahy spojit vysokou virovou nálož u nosních výtěrů s progresí nemoci měly smíšené výsledky. Pokud další výzkum zjištění potvrdí, odstraní se tím mnoho nejasností kolem nemoci.

Monica Gandhi, odbornice na infekční nemoci na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, dodává, že pokud jsou testy ze slin prediktivní, mohou lékařům pomoci identifikovat pacienty, které je potřeba léčit brzy buď protilátkami na redukování virové nálože, nebo steroidy na potlačení hyperaktivní nespecifické imunitní odpovědi.

Testy ze slin jsou levnější a jednodušší než testy z nosních výtěrů, ale mnohem méně rozšířené a dostupné. Takže potvrzení nových výsledků může posílit úsilí, aby byly testy ze slin lépe dostupné, řekl Sri Kosuri, ředitel biotechnologické společnosti Octant Inc..