Důležitý symbol Paříže a křesťanství- Katedrála Notre-Dame de Paris

Důležitý symbol Paříže a křesťanství- Katedrála Notre-Dame de Paris 1

Jako důležitý symbol Paříže a křesťanství, je Katedrála Notre-Dame de Paris, známá také jako Katedrála Panny Marie či chrám Matky Boží, nejnavštěvovanější památkou ve Francii. Dokonce vyčnívá nad populární Eiffelovou věží, což podtrhuje její nezastupitelný vliv na kulturu a historii Francie. Katedrála je situována na ostrově Cité, v samém srdci Paříže, kde se stala důležitým poutním místem už ve 13. století.

Její geografická poloha, uprostřed historického centra města, je doplněna tím, že je to také nejvýznamnější křesťanský chrám ve Francii. Uvnitř katedrály je uloženo několik vzácných relikvií, včetně Kristovy trnové koruny, kousek kříže a hřebík, kterým byl údajně přibit ke kříži.

Historie samotné katedrály je fascinující. Byla postavena na místě, kde původně ve 4. století stál galořímský chrám věnovaný Jupiterovi, a později dvě baziliky. V polovině 12. století se biskup Maurice de Sully rozhodl vybudovat na tomto historickém a nábožensky významném místě impozantní chrám. Stavba byla zahájena v roce 1163, kdy základní kámen položil papež Alexandr III., a byla dokončena až o 182 let později, v roce 1345

Zde můžete zdarma zhlédnout pořad o Katedrále Notre_Dame a jejich stavitelích.

Během velké francouzské revoluce byla katedrála vyrabována, oltáře byly roztaveny a sochy zničeny. Revolucionáři, kteří nesprávně věřili, že sochy představují francouzské krále, dokonce rozbili všech 28 soch judských králů. Po revoluci byla budova tak zchátralá, že se uvažovalo o jejím zbourání.

Naštěstí byl proces destrukce zastaven díky Napoleonovi I., který se v katedrále nechal korunovat císařem v roce 1804. Největší vlnu zájmu a snah o rekonstrukci vzbudil až v roce 1831 Victor Hugo, když vydal svůj nejslavnější román „Chrám Matky Boží v Paříži“. Hlavním architektem rekonstrukce byl Viollet-le-Duc, který v polovině 19. století zcela změnil vzhled katedrály a nechal postavit dvě hlavní věže, jež jsou neustále pod nátlakem turistů.

Katedrála Notre-Dame je dnes obrovským magnetem pro návštěvníky z celého světa, kteří sem přicházejí každoročně v počtu přes 10 milionů. Je to skutečné srdce Paříže a nejvýznamnější křesťanský chrám ve Francii, který nese s sebou silný pocit historie a kulturní důležitosti.