Testy na koronavirus od Quidel

Testy na koronavirus od Quidel 1

Sofia SARS Antigen FIA

Sofia SARS Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) využívá pokročilou technologii laterálního toku založenou na imunofluorescenci v sendvičovém designu pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2. Sofie SARS Antigen FIA s analyzátory Sofia 2 a Sofia poskytuje automatické a objektivní výsledky za 15 minut, což umožňuje testování pacientů s podezřením na covid-19 v prostředí blízkém pacientům. Lékaři a zdravotníci mohou zakoupit Sofia SARS Antigen FIA prostřednictvím vybraných autorizovaných distributorů.

Sofia SARS Antigen FIA nebyl zatím plně schválen FDA, ale byl schválen pouze pro nouzové použití (EUA) pro použití autorizovanými laboratořemi na detekci proteinů z viru SARS-CoV-2, ne však jiných virů či patogenů. Tento test je povolen pouze po dobu trvání prohlášení, že existují okolnosti odůvodňující povolení pro nouzového použití na diagnostiku in vitro k detekci a/nebo zjištění covid-19.

***

Antigenní test QuickVue SARS

QuickVue SARS Antigen Test detekuje antigeny SARS-CoV-2 přímo ze vzorků stěrů z přední části nosu. Test antigenu QuickVue SARS poskytuje přesné a spolehlivé výsledky za 10 minut, což umožňuje testování pacientů s podezřením na covid-19 v prostředí blízkém pacientům. Zdravotničtí pracovníci mohou zakoupit test antigenu QuickVue SARS prostřednictvím vybraných autorizovaných distributorů.

Test antigenu QuickVue SARS nebyl zatím plně schválen FDA, ale byl schválen pouze pro nouzové použití (EUA) autorizovanými laboratořemi na detekci proteinů viru SARS-CoV-2, ne jiných virů či patogenů. Tento test je povolen pouze po dobu trvání prohlášení, že existují okolnosti odůvodňující povolení nouzového použití pro diagnostiku in vitro k detekci a/nebo diagnostice covid-19.

***

Kombinovaný test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA od Quidel

Antigenní fluorescenční imunoanalýza Sofia 2 Flu + SARS (FIA) využívá pokročilou technologii laterálního toku založenou na imunofluorescenci v sendvičovém designu pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinu z chřipky A a chřipky B a viru SARS-CoV-2. FIA Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA s analyzátorem Sofia 2 poskytuje automatické a objektivní výsledky za 15 minut, což umožňuje testování pacientů s podezřením na chřipku A, chřipku B a covid-19 v místě péče/pečovatelském zařízení. Zdravotničtí pracovníci mohou zakoupit test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA prostřednictvím vybraných autorizovaných distributorů.

Sofia 2 Flu+SARS Antigen FIA nebyl zatím plně schválen FDA, ale byl schválen pouze prostřednictvím EUA pro použití autorizovanými laboratořemi na detekci proteinů z virŮ SARS-CoV-2 a chřipky, ne jiných virů nebo patogenů. Tento test je povolen pouze po dobu trvání prohlášení, že existují okolnosti odůvodňující povolení nouzového použití pro diagnostiku in vitro k detekci a/nebo diagnostice covid-19.

Vyrábí: Quidel Corporation, Kalifornie, USA