Typy testů na covid-19

Typy testů na covid-19 1

Testování na probíhající infekci

Virové testy, někdy nazývané diagnostické testy, dokážou zjistit, zda máte virus SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Existují dva typy diagnostických testů: molekulární a antigenní. Pozitivní test na covid-19 (molekulární nebo antigenní) znamená, že osoba má  covid-19 a může ho šířit i na ostatní. Máte-li pozitivní výsledek testu, měli byste zůstat doma mimo ostatní. Přitom nic nemění, pokud projdete dalším testem a ten bude negativní. Také lidé ve Vaší blízkosti (členové rodiny apod.) budou požádáni, aby zůstali doma v karanténě – přitom nerozhoduje, jestli budou testováni s negativním výsledkem. Obvykle se nedoporučuje nové testování, pokud má člověk pozitivní výsledek testu. Avšak u lidí pracujících ve zdravotnictví a dlouhodobé pečovatelství je potřeba provést další test, aby se potvrdil negativní výsledek.

 

Molekulární testy

Molekulární testy, jako jsou testy PCR, zjišťují genetický materiál viru. Jsou to nejpřesnější testy na zjišťování viru, který způsobuje covid-19. Dělají se z výtěru z nosu, z krku nebo ze vzorku slin.

  1. výtěry z nosu – používají se tyčinky, které vypadají jako špejle s vatou na konci. Tyčinka se zasune asi 5 cm do nosu, kde se provede stěr. Pak se vyjme a pošle do laboratoře. Při provádění výtěru můžete v nose mít lechtavý pocit a po vyjmutí možná kýchnete nebo Vám chvíli potečou slzy. Výtěry z nosu jsou však rychlé a přesné a pro většinu lidí představují dobré řešení.  
  2. test ze slin – tento test si provádíte sami, poté, co Vám ukážou postup. Několikrát plivnete do malého trychtýře připojeného k trubičce, kterou zašroubujete uzávěrem.  Pokud budete v testovacím centru, vzorek předáte dohlížející osobě; pokud si test budete dělat doma, vložíte vzorek do speciální obálky a odešlete ji. Většině lidí k provedení testu stačí 10-12 minut. Testování ze vzorků slin je mnohem pohodlnější než u výtěrů z nosu a přitom stejně přesné. Nemusí však být dobrou volbou pro lidi, kteří mají nízkou produkci slin, jako jsou např. velmi malé děti nebo lidé po mrtvici.

Tyto testy se používají u lidí se symptomy i bez nich.  Pozitivní výsledek testu PCR je považován za potvrzený případ covid-19, kdy budou zdravotníci osobu kontaktovat, aby jí daly instrukce a doporučení spolu s tím, jak dlouho má zůstat doma.

 

Antigenní testy

Antigenní testy, někdy nazývané rychlé testy, hledají specifické proteiny, které se vyskytují na povrchu viru. Přitom jsou jejich výsledky rychlejší než u jiných testů, ale nemusí být tak přesné, především u lidí, kteří nemají symptomy.

Vzhledem k použití výtěru z nosu je pozitivní výsledek antigenního testu považován za pravděpodobný případ covid-19, přičemž zdravotník se s osobou spojí a sdělí doporučení, jak dlouho má zůstat doma.

 

Testování na prodělanou infekci

Test na protilátky

Protilátkové testy, označované také jako sérologické testy, řeknou, zda měla osoba v minulosti virus SARS-CoV-2,  který způsobuje covid-19. Antigenní test se dělá z krve odebrané z prstu a nezjistí, jestli máte covid-19 teď, ale jen jestli jste ho měli v minulosti.

Pokud se budete chtít informovat, který z testů je pro Vás nejvhodnější, poraďte se s poskytovatelem zdravotní péče (s lékařem apod.). Zatm není známo, jak dobře tyto testy fungují. Žádný z testů na trhu nebyl plně prostudován a schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Avšak FDA a federální služby poskytly některým z testů speciální dočasné povolení k testování protilátek.

 

Co nám test na protilátky neřekne

Test na protilátky neřekne, zda člověk v současnosti má covid-19, ale řekne pouze, zda ho měl v minulosti. Jiný test se používá k tomu, aby řekl, jestli má člověk covid-19 teď.

Test na protilátky také neřekne, jestli má někdo covid-19 znovu. Zatím nevíme, jak dlouho protilátky v těle vydrží nebo jestli dokážou zabránit opakované nákaze.

*

Nový český antigenní test na bázi slin vyrábí společnost BakterMedical. Testy doporučují přední čeští odborníci, protože podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i ne-zdravotníky a nevyžadují laboratorní vybavení. Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních klubů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštěvou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo odchodem na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/