TYTO NÁBOŽENSKÉ KNIHY STOJÍ VÍCE NEŽ LUXUSNÍ AUTA!

TYTO NÁBOŽENSKÉ KNIHY STOJÍ VÍCE NEŽ LUXUSNÍ AUTA! 1

Do seznamu nejcennějších náboženských knih patří svazky s významnou duchovní i historickou hodnotou. Jejich cena se počítá na miliony, v některých případech dokonce na desítky milionů eur a rozhodně by je ve své domácnosti rád viděl nejeden věřící.

Jednou z nejdražších knih je Guttenbergova Bible. Jde o první publikaci, která byla vytištěna na knihtisku s pohyblivými typy. Ty znamenaly revoluci v oblasti písemnictví, protože umožnily zefektivnění a urychlení tisku dokumentů. Z původní Bible se zachovalo jen 31 kompletních kopií, zbývajících 18 je pouze částečných. Každý jeden list z tohoto díla stojí podle listu Telegraph v přepočtu téměř 57 tisíc eur. Cena úplného svazku se pohybuje v desítkách milionů.

Do kategorie cenných kousků patří i první vydání Bible krále Jakuba, také známé jako Authorized King James Version (Schválená verze krále Jakuba). Jde o anglický překlad Bible, který dodnes využívá anglikánská církev a některé z protestantských církví. Vznikla na rozkaz tehdejšího panovníka Jakuba I. z rodu Stuartovců a dokončena byla po několikaletém úsilí v roce 1611. výtiscích v dobrém stavu je dnes jako šafránu, proto cena jednoho svazku, které zhotovil královský kníhtlačiar Robert Baker, dosahuje hodnoty téměř 600 tisíc eur.

Velmi cennou nejen z hlediska historické hodnoty je kniha žalmů Bay Psalm Book. Je to první známá anglická kniha vytištěna na dnešním území Spojených států. Vydána byla přibližně 20 let po zakotvení lodi Mayflower u břehu Newfoundlandu. Kongregacionaličtí puritáni, kteří emigrovali do Massachusettské zátoky, nevyhovoval překlad některých žalmů z hebrejštiny. Napravit to měl tento drobný žalmář, vydaný v roce 1640. Dnes existuje pouze 11 kopií a jedna z nich se prodala v newyorské aukční síni Sotherby’s za 14 165 000 dolarů, což je v přepočtu více než 12 milionů eur.

Evangeliář Jindřicha Lva je u nás poměrně neznámý, přesto je velmi cenný. Tento bohatě ilustrovaný svazek je považován za vrcholné dílo románové knižní malby 12. století. Pro oltář Panny Marie v katedrále v Brunšviku ho nechal vyrobit saský vévoda Jindřich, bratranec Fredericka Barbarossy. Vydražen byl v roce 1983 a až do roku 1994 to bylo prý nejdražší knižní dílo světa. Dnes se střídavě nachází ve sbírce dvou muzeí, v Herzog-August-Bibliothek ve Wolfenbütteli a v mnichovské Bayerische Staatsbibliothek, kde  ho získali za částku přibližně 8,4 milionu eur.

Evangeliář Svatého Cuthberta je útlá kapesní kniha vázaná v kůži. Známá je také pod názvem Stonyhurst Gospel nebo také St Cuthbert Gospel of St John a psaná je latinsky. Nachází se v British Library v Londýně, která ji koupila za částku 10,2 milionu eur pomocí veřejné sbírky.

Poslední náboženskou knihou, jejíž hodnota předčí i cenu některých luxusních modelů aut, je Rothschild  Prayer Book. Modlitební kniha byla vyhotovena počátkem 16. století v severním Belgii, později se na 300 let ztratila a znovu se objevila u bankéřské rodiny Rothschildů. Dnes je majitelem ručně psané a miniaturami zdobené knihy australský boháč Kerry  Stokes. Ten ji koupil za částku více než 17,5 milionu eur.