ZA ROZVOJEM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ STÁL KNIHTISK

ZA ROZVOJEM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ STÁL KNIHTISK 1

Věděli byste si svůj život představit bez dobrých knih? Pro mnohé nepředstavitelná věc. Přitom ještě před staletími byly knihy nedostupným zbožím, podobně jako například vzdělání, které se dostávalo jen k vyvoleným. To vše se ale změnilo i díky vynálezu knihtisku.

Od té doby, co je lidstvo lidstvem, je známá i touha poznávat a zejména zaznamenávat okolní svět. Už slavné národy Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Římanů či Řeků psali na tabulky z hlíny, dřeva nebo slonoviny. Známý byl také čínský vynález papyrus a také pergamen, vyráběný z kůží hospodářských zvířat. Čtení a psaní bylo v těch dobách vlastní jen vzdělancem, kteří na reprodukci svých textů využívali nevolníků. Celý proces však byl neefektivní, zdlouhavý a velmi nákladný.

Tiskárna made in China

Prvním národem, který se ujal na změnu tohoto stavu, byla Čína, kde na počátku 11.století sestrojili jednoduchou, ale velmi nápaditou tiskárnu. Její základ tkvěl v rozmisťování znaků na kovový plát, které se následně zafixovali voskem. Ten se později roztál a mohlo se ukládat znovu. Pokus to nebyl špatný, ale neujal se. Snad i proto, že čínská abeceda sestává z desítek tisíc znaků. Chcete vědět další zajímavosti z historie tisku? Tak čtěte dál.

V Evropě později, no úspěšnější

Papír do Evropy přinesli Arabové v 12. století, ale do zhmotnění prvních nápadů na výrobu knihtisku se v tehdejších evropských centrech vzdělanosti pustili až o 3 století později. Myšlenkou na sestrojení knihtisku se zabývali v Nizozemsku i v Praze, ale prvenství v její realizaci drží zlatotepec Johannes Gutenberg. K založení své tiskárny si však musel půjčit, dokonce dvakrát, ale soudní spory ohledně nevybraných půjček ho nakonec zničily.

Papyrus ne, raději knihu

Od těchto dob nabralo šíření tiskovin a vzdělanosti rychlý spád. Knihy se dostávali i do těch nejodlehlejších míst a Gutenbergův vynález tak svým dílem přispěl k šíření vzdělání a osvěty. Vývojem prošly i samotné tiskárny nebo náplně do tiskárny od TonerPartner.sk. Dnes už není výjimkou tisk trojrozměrných součástek a různých komponentů díky ultra moderním 3D tiskárnám.