ZA ROZVOJEM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ STÁL KNIHTISK

Věděli byste si svůj život představit bez dobrých knih? Pro mnohé nepředstavitelná věc. Přitom ještě před staletími byly knihy nedostupným zbožím, podobně jako například vzdělání, které se dostávalo jen k vyvoleným. To vše se ale změnilo i díky vynálezu knihtisku.

Od té doby, co je lidstvo lidstvem, je známá i touha poznávat a zejména zaznamenávat okolní svět. Už slavné národy Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Římanů či Řeků psali na tabulky z hlíny, dřeva nebo slonoviny. Známý byl také čínský vynález papyrus a také pergamen, vyráběný z kůží hospodářských zvířat. Čtení a psaní bylo v těch dobách vlastní jen vzdělancem, kteří na reprodukci svých textů využívali nevolníků. Celý proces však byl neefektivní, zdlouhavý a velmi nákladný.

Tiskárna made in China

Prvním národem, který se ujal na změnu tohoto stavu, byla Čína, kde na počátku 11.století sestrojili jednoduchou, ale velmi nápaditou tiskárnu. Její základ tkvěl v rozmisťování znaků na kovový plát, které se následně zafixovali voskem. Ten se později roztál a mohlo se ukládat znovu. Pokus to nebyl špatný, ale neujal se. Snad i proto, že čínská abeceda sestává z desítek tisíc znaků. Chcete vědět další zajímavosti z historie tisku? Tak čtěte dál.

V Evropě později, no úspěšnější

Papír do Evropy přinesli Arabové v 12. století, ale do zhmotnění prvních nápadů na výrobu knihtisku se v tehdejších evropských centrech vzdělanosti pustili až o 3 století později. Myšlenkou na sestrojení knihtisku se zabývali v Nizozemsku i v Praze, ale prvenství v její realizaci drží zlatotepec Johannes Gutenberg. K založení své tiskárny si však musel půjčit, dokonce dvakrát, ale soudní spory ohledně nevybraných půjček ho nakonec zničily.

Papyrus ne, raději knihu

Od těchto dob nabralo šíření tiskovin a vzdělanosti rychlý spád. Knihy se dostávali i do těch nejodlehlejších míst a Gutenbergův vynález tak svým dílem přispěl k šíření vzdělání a osvěty. Vývojem prošly i samotné tiskárny nebo náplně do tiskárny od TonerPartner.sk. Dnes už není výjimkou tisk trojrozměrných součástek a různých komponentů díky ultra moderním 3D tiskárnám.