Časově omezené stravování může být klíčem k svalové dysfunkci související s obezitou

Časově omezené stravování může být klíčem k svalové dysfunkci související s obezitou 1

Obezita je spojena s řadou komorbidit včetně poruch pohybového aparátu. Nedávná studie se zaměřením na důležitou roli svalů v metabolismu zkoumala, jak časově omezené krmení ovocných mušek s nadváhou ovlivnilo faktory, které jsou základem účinků obezity na svalovou funkci.

Kosterní svaly jsou klíčové pro metabolismus. Po jídle svaly absorbují 70 % až 90 % glukózy z krve, aby podpořily svalovou kontrakci. Proces je aktivován dvěma cestami: jednou stimulovanou inzulínem a druhou svalovými kontrakcemi. Svalová dysfunkce způsobená obezitou může zasahovat do tohoto metabolického procesu, což vede k inzulínové rezistenci a nízké energetické hladině. Studie ukázaly, že časově omezené krmení (TRF) – jedení po určitý počet hodin denně – může chránit před obezitou a svalovou dysfunkcí způsobenou nemocí, ačkoli metoda, která je základem těchto výhod, není dobře známá. V nové studii vědci sledovali, jak TRF (přírodní, nefarmakologická intervence zaměřená na snížení hmotnosti), ovlivnila obézní ovocné mušky (drosophila melanogaster). Ovocné mušky (octomilky) jsou ideální pro použití v genetických studiích, protože sdílejí 75 % genů, které způsobují onemocnění u lidí. Studie vedená vědci z University of Alabama v americkém Birminghamu zkoumala genetické mechanismy, které jsou základem toho, jak TRF zlepšilo výkon kosterního svalstva. Ovocné mušky byly podrobeny buď pravidelné, nebo vysoce tučné stravě. Mušky, které dostávaly dietu s vysokým obsahem tuku, se mohly krmit 24 hodin denně, zatímco mušky TRF měly přístup k dietě s vysokým obsahem tuku pouze 12 hodin denně. Letové svaly much byly zkoumány pomocí letových testů a byla analyzována jejich svalová tkáň, genová exprese a metabolismus. Vědci zjistili, že obézní octomilky, které podstoupily TRF, vykazovaly zlepšený svalový výkon, snížený intramuskulární tuk a snížené hladiny markeru inzulínové rezistence. Došlo ke zvýšení (upregulaci) genů souvisejících s produkcí a používáním glycinu, neesenciální aminokyseliny důležité pro lidský metabolismus, a ke snížení enzymu zapojeného do procesu tvorby triglyceridů, což je typ tuku, který se nachází v krvi. Když jíme, naše tělo přeměňuje nevyužité kalorie na triglyceridy. Vysoké triglyceridy jsou spojeny s kornatěním tepen (arterioskleróza), což zvyšuje riziko srdečního infarktu, srdečních chorob a mrtvice.

„Výskyt obezity je i nadále celosvětově rostoucím problémem spojeným s vytížením zdravotní péče a ekonomickou zátěží,“ řekl Girish Melkani, PhD, odpovídající autor studie. „Obezita je spojena s různými komorbiditami, zejména s vysokokalorickými dietami a genetickou predispozicí. Tato studie objasňuje potenciální mechanismy stojící za ochrannými vlastnostmi časově omezeného jezení ve srovnání s dysfunkcí kosterního svalstva a metabolickými poruchami vyvolaným obezitou.“

Zjištění mohou vést k dalším studiím TRF, aby bylo možné lépe porozumět jeho výhodám při obnově svalové funkce, čímž se připraví cesta pro přirozenou a dostupnou alternativní léčbu svalové a metabolické dysfunkce způsobené obezitou.