Zajímavosti o Francii

Zajímavosti o Francii 1

Název země, kterou se chystáme prozkoumat, je „Francouzská republika„, což se francouzsky řekne „République française„. Francouzská republika je oficiálním názvem této země, kterou známe jako Francii. Její hlavní město, a zároveň největší city na jejím území, je Paříž, známá také jako „Paris„.

Celková rozloha Francie činí 643 801 km2. Tento údaj zahrnuje i zámořská teritoria, která jsou považována za součást Francie. Jedná se o Francouzskou Guyanu, Guadeloupe, Martinik, Mayotte a Réunion. Tato teritoria se považují za přímou součást Francouzské republiky.

Pokud se však podíváme na samotné území Evropy, tedy na takzvanou metropolitní Francii, pak se rozkládá na ploše 551 500 km2. Díky této rozloze se Francie stává největším státem Evropské unie.

Podnebí Francie je velmi různorodé, což je způsobeno jak velkou rozlohou země, tak také rozmanitostí přírodních podmínek. Většinu území Francie ovlivňuje mírné oceánské podnebí, ovšem směrem do vnitrozemí se teplotní rozdíly mezi zimou a létem zvětšují. V horách pak panuje chladné a vlhké podnebí a Alpy a Pyreneje jsou známy vysokým úhrnem srážek a sněhová pokrývka se zde drží až šest měsíců v roce.

Teplé počasí vládne na jihu Francie, konkrétně na jih od řeky Loiry až k pobřeží Středozemního moře. Tuto oblast charakterizuje subtropické podnebí. Provence a Azurové pobřeží jsou známy svými až 300 slunečnými dny v roce. Je však třeba zmínit, že během horkého suchého léta je tato oblast náchylná k požárům.

Severozápadní pobřeží Francie, tedy Bretaň a Normandie, je naopak chladnější, větrnější a vlhčí. Klima zde je oceánské a je zde mírná zima a chladné léto.

Reliéf Francie je také velmi rozmanitý. Sever pevninského území v povodí řeky Seiny tvoří Pařížská pánev, což je nížina ohraničená stupňovitými svahy. Na západ od ní vyplňuje Bretaňský poloostrov starý Armorický masiv, který je snížený na skalnatou pahorkatinu. Na východě obklopuje Pařížskou pánev pohoří Vogézy.

Nejvyšší horou Francie je Mont Blanc. S výškou 4 810 m n. m. je zároveň i nejvyšší horou Evropy. Nejnižším bodem je delta řeky Rhôny, která se nachází v nadmořské výšce -2 m.

Co se týče vodních toků, Francie má rozsáhlou říční síť. Dominují zde čtyři hlavní řekyLoira, Rhôna, Garrona a Seina. Největším jezerem, které se na území Francie nachází, je Ženevské jezero, které je zároveň největším jezerem Švýcarska i Francie.