Život bez sexu. Jaké jsou nejčastější příčiny?

Život bez sexu. Jaké jsou nejčastější příčiny? 1

Problémy se sexem mají objektivní důvody, ale dají se řešit

Sex má vliv na mnoho aspektů lidského blaha: je jednou z nejzákladnějších fyziologických potřeb, pohání naši identitu a je jádrem našeho společenského života.

Přesto miliony lidí stráví alespoň část své dospělosti bez sexu. Vyhýbání se pohlavnímu styku může vést k emocionálnímu utrpení, hanbě a nízkému sebevědomí – platí to v případě jednotlivce, který se vyhýbá sexu, ale i pro partnera , který je odmítán.

Ačkoliv naše společnost na sex upozorňuje, jen málo se mluví o chvílích, kdy ho nemáme.

Jak výzkumnice se zaměřuji na lidské chování, fascinují mě souvislosti mezi pohlavím a sexem. Při zkoumání vlivu sexuální abstinence na zdravotní stav jsem dospěla k závěru, že mnohé příčiny, pro které se lidé vyhýbají sexu, se dají snadno vyřešit.

Roste s množstvím sexu pocit štěstí?

Lidé, kteří mají více sexu , vykazují vyšší sebevědomí, spokojenost se životem i kvalitu života. Naopak nižší frekvence a vyhýbání se sexu a vyhýbání se mu se spojuje s úzkostí, depresí a problémy ve vztazích .

Alfred Kinsey ve svém přelomovém výzkumu zjistil, že až 19 procent dospělých se nezabývá sexem. Rozsah se liší podle pohlaví a rodinného stavu. Výjimkou byly ženatí muži, v jejich kategorii se déle období bez sexu téměř nevyskytovaly.

Jiný výzkum rovněž potvrzuje, že vyhýbání se sexu je běžnější u žen než mužů. V průběhu života se sexu vyhýbá až 40 procent žen . Velkými problémy jsou bolest během sexu a nízké libido.

Genderové rozdíly se začnou objevovat brzy. Sexu se zdržuje více dospívajících žen než dospívajících mužů.

Ženy také mají větší sklony vyhýbat se sexu kvůli zneužívání v dětství. Těhotné ženy se zas obávají potratu nebo poškození plodu. Sex mohou odmítat i pro nedostatek zájmu a kvůli únavě.

Nejčastější důvody, proč se muži vyhýbají sexu, jsou erektilní dysfunkce , chronické nemoci a nedostatek příležitostí.

Vedou zdravotní problémy

Nejen náš výzkum dokazuje, že u mužů i žen bývají hlavní příčinou abstinence zdravotní problémy.

Sexu se často vyhýbají například pacienti s onemocněním srdce , kteří se obávají infarktu . Jiný výzkum ukázal na podobné problémy u lidí s cerebrovaskulárními stavy, jako je mrtvice .

Potěšení ze sexu snižuje i chronická bolest , která omezuje možnosti pozic při styku. Apetit ničí i doprovodná deprese a stres, podobně i některé léky na chronickou bolest.

Sexuální aktivitu snižují i metabolické problémy jako jsou diabetes a obezita. Diabetes posouvá začátek přirozeného poklesu sexuální aktivity až o patnáct let dříve . Velká tělesná hmotnost a kritické vnímání vlastního těla ničí intimitu, která je předpokladem pro pohlavní styk.

Při sexualitě a libido hrají významnou roli i poruchy osobnosti , zneužívání návykových látek a špatná kvalita spánku . Vyhýbání se sexu může pramenit z antidepresiv a léků proti úzkosti .

Problémy mohou vyplývat i z nízké hladiny testosteronu u mužů, případně nízké hladiny dopaminu a serotoninu u mužů i žen.

Chabý společenský život a osamělost snižují šance na intimitu u obou pohlaví. Skutečné sexuální vztahy někdy nahrazuje pornografie. Ta může mít časem negativní vliv na sexuální výkonnost.

Mnoho starších dospělých se přestane zabývat sexem kvůli pocitům studu nebo viny, případně se jednoduše na sex cítí být příliš staří. Bylo by však nesprávné předpokládat, že zájem o sex s věkem definitivně zmizí.

Jaké je řešení?

Jen málo lidí se o svých sexuálních problémech otevřeně promluví s lékařem, ani zmínka o nich nepadne během více než poloviny návštěv ambulance.

Lékaři se na sexuální život pacientů neptají, brání v tom rozpaky, kulturní a společenské faktory a přeplněné čekárny. Někteří lékaři mají pocit, že řešení sexuálních problémů zasahuje do intimity pacienta, jiní zas tvrdí, že by rozhovor zabral příliš mnoho času.

Přestože se lékaři obávají zeptat na sexuální život pacienta , výzkum ukázal, že pacienti jsou ochotni na položené otázky odpovědět . Znamená to, že sexuální problémy nelze řešit bez toho, aby je adresoval lékař .

Pacientům by malá iniciativa mohla prospět. Pokud bychom to ilustrovali na příkladu – pacienti s artritidou a bolestmi zad by ocenili informace a rady od svého poskytovatele zdravotní péče o doporučených sexuálních polohách, které by zabránily bolestem a zraněním.