Hlavní atrakce Afghánistánu

Hlavní atrakce Afghánistánu 1

Metropole Kábul – od doby americké invaze byla zničena odhadem třetina veřejných budov a zhruba 40 % domů v zemi. Jako zázrakem Kábul většinu násilí přežil, takže je zde stále co obdivovat. Naleznete zde krásné parky, starou pevnosti Bala Hissar s hradbami a několik Prenovovaných muzeí.

Národní muzeum v Kábulu – i když se majetek muzea v průběhu let výrazně ztenčil, obležené Kábulské muzeum stále vystavuje řadu artefaktů, jako jsou gandahárské (řecko-baktrijské) sochy Buddhy nebo mramorová nádrž z města Kandahár často nazývaná „Buddhova žebrácká miska“.

Shahr-i-Zohak, známý také jako Červené město, leží asi 17 km od města Bamján. Nachází se zde jedna z nejúžasnějších starých pevností v Afghánistánu tyčící se na skále a shlížející na soutok řek Bamiyan a Kalu. Věže z hliněných cihel strašidelně ční do výše a připomínají přírodní formace.

Údolí Paghman – pokud bezpečnostní situace dovolí, zamiřte do drsného Údolí Paghman, které je vzdáleno asi 90 minut cesty od metropole. Mnoho nejbohatších obyvatel Kábulu zde kdysi mělo svůj druhý dům a důvod je zřejmý – zdejší krajina je mimořádná, avšak dnes je převážně tichá.

Pohoří Hindúkuš – vydat se můžete také do Hindúkuše, divokého odlehlého regionu tvořeného dvěma mohutnými pohořími. I když je možné sem přicestovat autem, silnice jsou velmi strmé, což má za následek časté poruchy. Pokud byste si však na tuto cestu troufli, zdejší hory, údolí, a jezera skýtají nádherné scenérie.

Baburovy zahrady (Bagh-e Babur) –  nápadné historické zahrady v Kábulu nechal vytvořit první mughalský panovník Bábur v 16. století. Za jejich zdmi si návštěvníci mohou prohlédnout 11 ha zeleně, vybranou flóru, pavilon, mramorovou mešitu a Baburovu hrobku, která nese nápis: „Pokud existuje ráj na zemi, je právě tady.“

Hlavní atrakce Afghánistánu 2

Bibi Mahru Hill – právě z tohoto vršku kdysi mughalský panovník Bábur poprvé pohlédl na Kábul. Dnes je to park v Kábulu a oblíbené místo k procházkám s výhledy na okolí. Nachází se zde plavecký bazén olympijských rozměrů, ale kvůli problémům s čerpáním vody bývá obvykle prázdný.

Národní galerie v Kábulu vystavuje různá historická i současná díla, ale – tak jako Kábulské muzeum – byla rovněž značně poškozena. Mnoho prací však bylo zachráněno a personál nabízí komentované prohlídky.

Džalálábád (Jalalabad) – pokud bezpečnostní situace dovolí, navštivte metropoli provincie Nangarhár, kdysi pěkné zimní letovisko, dokud ji desetiletí bojů neproměnilo v nepřístupnou oblast. Dnes zde spatříte především cypřiše a kvetoucí keře.

Ptačí trh Ka Faroshi – v uličce za mešitou Pul-e Khishti v Kábulu naleznete trh, kde se prodávají ptáci všech druhů, tvarů a velikostí, včetně bojových koroptvích kohoutů (kowk), jejichž souboje se pořádají vždy v pátek ráno a okolostojící sázejí na vítěze. Pro některé návštěvníky jsou tyto zápasy znepokojivé, zde však představují oblíbenou tradici.

Muzeum Sultani – hned vedle Národní galerie v Kábulu se nachází Sultani Museum s mimořádnou sbírkou afghánských artefaktů, jež dal dohromady obchodník se zlatem a s uměním Ahmad Shah Sultani, který posbíral většinu předmětů v době, když byl v exilu v Londýně. V jeho muzeu můžete spatřit řadu raně islámských rukopisů, vzácné mince, starou keramiku, dřevořezby atd..

Pákistán