10 NEJ: inspirativních citátů Nelsona Mandely

10 NEJ: inspirativních citátů Nelsona Mandely 1

Nelson Mandela nás možná opustil, ale jeho myšlenky s námi zůstanou navěky. Bojovník proti rasové segregaci, bývalý jihoafrický prezident, laureát Nobelovy ceny a hrdina hrdinů udělal pro lidstvo mnoho svými činy, ale i díky jeho slovům jeho myšlenky přetrvají navěky. Přečtěte si jeho nejznámější výroky.

1. „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

2. „Naučil jsem se, že odvaha neznamená absenci strachu, ale vítězství nad ním. Statečný člověk není ten, který se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná . “

3. „Všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš.“

4. „Nikdo se nerodí s nenávistí k lidem s jinou barvou pleti, či jiným vyznáním víry. Lidé se nenávidět učí a když se dokáží naučit nenávidět, dokážeme je naučit i milovat. Navíc láska je lidskému srdci přirozenější. “

5. „Nesuďte mě podle mých úspěchů, ale podle počtů pádů, po kterých jsem dokázal vstát znovu na nohy.“

6. „Když promluvíte k člověku jazykem, kterému rozumí, mluvíte k jeho hlavě. Když k němu promluvíte jeho vlastním jazykem, mluvíte s jeho srdcem. “

7. „Chudoba není nehoda. Jako otroctví či rasová nesnášenlivost. Stvořili ji lidé a zničit ji dokážou jen lidskostí.“

8. „Boj proti chudobě není gestem charity. Je to projev spravedlnosti. “

9. „Po tom, co projdete vysoký kopec si uvědomíte, že máte před sebou ještě mnoho takových kopců.“

10. „Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí mohou změnit svět. “