5 planet, které se nejvíce podobají Zemi. Najdeme na nich život?

5 planet, které se nejvíce podobají Zemi. Najdeme na nich život? 1

Šokující titulky, že vědci objevili planetu podobnou Zemi, jsou už zřejmě minulostí. V současnosti známe takových planet téměř dva tisíce. Které z nich se ale na Zemi podobají natolik, že by na ně mohl existovat život?

Jedním ze způsobů, kterým se určuje míra obyvatelnosti planety, je takzvaný Index podobnosti se Zemí (ESI). Jeho hodnoty se pohybují od 0 do 1, přičemž každé těleso, které překročí 0,8, se už dá považovat za podobné Zemi. Na výsledný index ovlivňuje množství faktorů, mezi které patří průměr tělesa, jeho hustota, povrchová teplota či vzdálenost od Slunce. Například index Marsu má hodnotu 0,64 a index Venuše dokonce 0,78. Následujících pět exoplanet se ale na Zemi podobá ještě více.

5. Kepler 452b
Index s hodnotou 0,83 řadí planetu Kepler 452b na páté místo žebříčku. Vědci ji objevili v roce 2015 a šlo vůbec o první planetu podobnou Zemi, která obíhá kolem své hvězdy v takzvané obyvatelné zóně. Kepler 452b je 1,6-krát větší než Země a rok na ní trvá 385.

Hmotnost zatím neznáme, nakolik se nachází 1 400 světelných let od nás. Astronomové však předpokládají, že je přibližně pětinásobně těžší než Země a teploty na ní kolísají od -20 do +10 stupňů Celsia.

4. Kepler 62E
Tuto dvě planetu s indexem 0,83 objevil teleskop Kepler v roce 2013. Její hvězda je ve vzdálenosti asi 1 200 světelných let Země a je mírně chladnější než Slunce. Její průměr je 1,6-násobně větší než zemský a rok na ní trvá jen 122 dní. Přesto se však pohybuje v obytné zóně své hvězdy. Překvapující je vzhledem k průměru její hmotnost. Vědci předpokládají, že je 30-krát těžší než Země.

kepler_srovnani_zeme_186f_438b

3. Kepler 442b
Kepler 442b je 1,3-krát větší než Země a jeho index podobnosti s naší planetou má hodnotu 0,84. Přestože rok na ní trvá jen 112 dní, její hvězda je chladnější než Slunce. To znamená, že teplota na povrchu Keplera 442b zřejmě dosahuje i -40 stupňů Celsia. Jen pro srovnání: minimální teplota na Marsu může být až -125 stupňů Celsia. Astronomové si myslí, že tato planeta je 2,3-krát těžší než Země.

2. Gliese 667Cc
Na druhé příčce se umístila planeta s indexem 0,85. Objevili ji v roce 2011 a nachází se jen 24 světelných let od nás. V tomto případě víme, že je 3,8-krát těžší než Země, ale vůbec netušíme, jak je velká. Rok na ní trvá jen 28 dní a průměrná teplota se zde pohybuje na úrovni pěti stupňů Celsia.

kepler velká

1. Kepler 438b
S indexem 0,88 jde o Zemi nejpodobnější planetu, jakou se podařilo najít. Astronomové ji objevili až v roce 2015 a předpokládají, že je o 12% větší než Země. Nachází se 470 světelných let od nás a rok tu trvá jen 35 dní.

Existuje předpoklad, že by se na jejím povrchu mohla nacházet voda v tekutém skupenství. Život tu však zřejmě neexistuje, a to přesto, že teploty se zde pohybují od 0 do +60 stupňů Celsia. Příčinou je právě domovská hvězda Keplera 438b a její erupce, které pravidelně vysílají do okolí vysoké dávky radiace.