Jak se liší protilátkové testy na covid-19 od diagnostických testů

Jak se liší protilátkové testy na covid-19 od diagnostických testů 1

Co je to testování na protilátky? Je to totéž co testování na zjištění covid -19? Při všech článcích a zprávách o testování na covid-19 nepřekvapuje, že dnes existuje zmatek ohledně testů a toho, jak se liší. Testování na protilátky určuje, jestli jste měli covid-19 v minulosti a dnes máte proti němu protilátky. Test diagnostikující covid-19 určuje, jestli nemoc máte právě teď. Zde uvádíme základní věci, které byste měli vědět o testování.

 

Kdy se dělají testy na protilátky a proč jsou důležité?

Testování na protilátky, nazývané také sérologické testování, se obvykle dělá po plném uzdravení z covid-19. Používá se v různých případech, což závisí na dostupnosti testů. Zdravotník odebere vzorek krve, obvykle píchnutím do prstu nebo odebráním z žíly. Vzorek je pak testován, aby se určilo, zda se u Vás vytvořily protilátky proti viru. Imunitní systém produkuje látky – proteiny, které jsou zásadní pro boj s virem a jeho zvládnutí.

Pokud výsledky testu ukážou, že máte protilátky, naznačuje to, že jste se nejspíš dříve nakazili covid-19. Také to může znamenat, že už máte jakousi imunitu proti němu. Ale zatím neexistuje dostatek důkazů, zda mít protilátky znamená, že jste chráněni proti opakované infekci covid-19. Úroveň imunity a jak dlouho imunita vydrží, zatím nejsou známy. Další data v této oblasti by měly poskytnout studie, které právě probíhají.

Načasování a typ testu na protilátky mají vliv na jeho přesnost. Pokud budete testování příliš časně v průběhu infekce, kdy se imunitní systém ve Vašem těle stále buduje, test nemusí protilátky odhalit. Takže testování na protilátky není doporučeno minimálně prvních 14 dní po propuknutí symptomů. FDA autorizovala konkrétní testy na protilátky, ale na trhu se stále vyskytují také testy se spornou přesností.

Další výhodou přesného testování na protilátky je, že lidé, kteří se zotavili z covid-19, mohou být vhodnými dárci krevní plazmy. Ta může být použita na léčení pacientů s vážným průběhem nemoci a podpořit jejich schopnost bojovat s virem. Lékaři ji označují jako rekonvalescenční plazmu.

 

Jaké testy se používají na diagnostikování covid-19?

Americký FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválil pro diagnostikování infekce covid-19 tyto typy testů:

Test PCR – je označován také molekulární test a jedná se o test na covid-19, který zjišťuje genetický materiál viru pomocí laboratorního postupu nazývaného polymerázová řetězová reakce (PCR). Vzorek tekutiny se odebere tyčinkou z nosa či z krku, nebo je možné plivnout do trubičky a tak získat vzorek slin. Výsledky mohou být k dispozici už za pár minut, pokud budou ihned na místě analyzovány, nebo také pár dní (i déle), pokud jsou vzorky zasílány do laboratoře jinam. Testy PCR  jsou velmi přesné, jsou-li správně provedeny zdravotníkem, ale u tzv. rychlých testů mohou některé případy uniknout.

Antigenový test – tento test na covid-19 zjišťuje některé proteiny ve viru. Pomocí výtěru z nosu tyčinkou se získá vzorek tekutiny a antigenové testy mohou mít výsledek už za pár minut. Jiné ale mohou být zaslány do laboratoře na analýzu. Pozitivní výsledek antigenového testu je považován za přesný, jsou-li pečlivě dodrženy postupy, ale je zde větší šance falešně negativních výsledků: to znamená, že je možné být virem infikován a přitom mít negativní výsledek testu. V závislosti na situaci může lékař doporučit test PCR, aby potvrdil negativní výsledek antigenového testu.

Autorizace pro nouzové použití byla udělena americkým FDA pro některé z testů na covid-19 pro domácí použití. Sami si přitom můžete odebrat vzorek z nosa nebo slin. Mnohé testy však vyžadují lékařský předpis. Přesnost těchto testů se liší, takže negativní test nevylučuje, že nemáte virus covid-19. V každém případě byste si měli pořídit jedině test pro domácí použití, který byl schválen oficiálními místy (jako je americká FDA) nebo ministerstvem zdravotnictví.

 

Kam se mám obrátit, když mám zájem o diagnostický test na covid-19 nebo o test na protilátky?

Kontaktujte svého lékaře nebo zdravotnické zařízení (registrovaného poskytovatele zdravotní péče), anebo se nejprve podívejte na jejich stránky, kde se dozvíte informace o testování. Pokud máte symptomy covid-19, kontaktujte svého lékaře, proberte s ní/m situaci a zjistěte, na co se připravit, než se osobně vydáte na testy. Místo testování závisí na adrese Vašeho bydliště, dostupnosti testování ve Vašem regionu, ale také, zda jste považován/a za osobou vhodnou pro testování.

 

Jak pomáhá diagnostický test a protilátkový test při omezování šíření covid-19?

U diagnostického testování na covid-19 mohou přednostně dostat péči lidé s pozitivním testem a se symptomy. Je možné sledovat kontakty a zařídit izolaci či karanténu dříve, aby se přispělo k omezení šíření viru. Ale žádný test na covid-19 není 100 % přesný. Je možné být testován negativně a přesto být infekční (falešně negativní výsledek) nebo být testován pozitivně a přitom nebýt infekční (falešně pozitivní výsledek). Proto je zásadní pokračovat v dodržování pravidel vydaných CDC, jako je dodržování společenského odstupu a nošení roušky/respirátoru, dokud nebude řečeno jinak. Výsledky testu na protilátky naznačují, kolik lidí mělo covid-19 a uzdravilo se, včetně těch, kdo byli bez symptomů. To pomáhá při určování, kdo může mít imunitu, i když zatím není známo do jaké míry a na jak dlouho. 

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení.

Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/