6 TIPŮ, JAK SE STÁT CHARISMATICKÝM ČLOVĚKEM

6 TIPŮ, JAK SE STÁT CHARISMATICKÝM ČLOVĚKEM 1

Určitě jste někdy setkali člověka, který vás okázale okouzlil svým osobnostním kouzlem. Neustále se usmíval, věděl přesvědčivě a zajímavě mluvit a vy jste měli pocit, jako byste ho znali už léta. Charisma je mocný nástroj působení na lidi a my máme návod, jak se takové chování naučit.

Někdo se s charismatem narodí, jiný se jí rozvíjení musí cílevědomě  věnovat. Proč je však dobré vědět oslovit lidi prostřednictvím své osobnosti? V první řadě získáte nové profesní i přátelské kontakty, které se vám v budoucnu mohou sejít. Také si vás lidé zapamatují jako přívětivé a zábavného člověka, se kterým se cítí příjemně. A v neposlední řadě budete mít sami ze sebe dobrý pocit, protože vámi vyzařované pozitivní emoce se vám vrátí.

Zajímejte se o lidi

Není nic horšího, než když člověk neustále hovoří jen o sobě a nedává prostor svému komunikačnímu partnerovi. Charismatický člověk věnuje pozornost svému okolí. Lidí, s nimiž vede rozhovor, se ptá na jejich zájmy, úspěchy, práci, chlubí jejich silné stránky a věnuje jim povzbuzující slova. Ale pozor, charismatický člověk se nepodřizuje. Proto je třeba si ohlídat tenkou hranici mezi nenuceným zájmem a účelným vychvalováním.

Buďte sebevědomí

Lidé okamžitě vycítí, zda si věříte nebo ne. Zjistí to podle vašeho postoje, nerozhodnosti v hlase, ostýchavě pyren se. Vy však nemáte žádný důvod být nejistí. Jste jedinečná osobnost, která má světu co ukázat. Vsaďte na svá pozitiva, zvýrazněte je. V rozhovoru zdůrazněte své charakterové rysy jako dochvilnost nebo zánět pro práci. Jednoduše vše, díky čemuž naberete víru v sebe. Sebevědomých lidí okolí rádo poslouchá a přirozeně jim důvěřuje.

Zapamatujte si jména

A používejte je v rozhovoru. Jsou to silné kontaktovat prostředky, díky kterým komunikační partner nabude pocit důležitosti. Tím, že ho oslovíte, mu ukážete svůj zájem. Pokud však nemáte na jména dobrou paměť, rozhodně se nestyďte slušně se na něj zeptat ještě jednou. Bude to lepší než dostat se do trapné situace, protože jste se styděli otevřít ústa.

Buďte sami sebou

Prezentujte své názory myšlenky. Nebojte se oponovat druhé straně, pokud si o dané problematice myslíte něco jiného. Zachovejte však konverzační tón a nesklouzněte  k urážkám či osočování. Nepřikrášlujte svou osobnost výpočtem vlastností a zásluh, které vám nepřísluší , avšak se ani neznevažujte. Buďte přirození, to okolí ocení rozhodně více než přetvářku.

Usmívejte se

Díky tomu se začnou usmívat i lidé kolem vás, je to vědecky dokázáno. Usměvavý člověku se lidé jednodušší otevřou a budou mít z celého utkání dobrý pocit. Pokud to však takto necítíte, nenuťte se. Falešný úsměv vaše okolí okamžitě odhalí. Tehdy raději vysvětlete, že dnes nemáte ideální náladu a není to způsobeno nimi. Pochopí to a rozhovor bude probíhat bez přirozeněji.

Pomáhejte

Malé gesto rovná se velký dojem. Charismatický člověk neodignoruje žádost o vysvětlení cesty, i kdyby ji sám neznal. Slušně vysvětlí, že mu tato informace není známa. Takový člověk pomůže sousedce s těžkým nákupem nebo zvedne spadlé klíče. Toho kdo dělá dobré skutky, si lidé zafixují jako dobrého, a právě to je cesta k charismatu.

Nezapomeňte však, že charismatické vystupování je třeba neustále tříbit, ať už jste ve výtahu, v práci mezi kolegy nebo na večírku. Odměnou vám bude úspěšné zvládnutí každodenních setkání bez stresu a s pocitem, že se na vás lidé dívají jako na příjemného společníka.