Navštivte jihočeské město Tábor

Navštivte jihočeské město Tábor 1

Návštěva Tábora je jako cesta zpátky v čase. Malebné město, jedno z nejhezčích v zemi, vzniklo jako dokonalé středověké sídlo a i dnes pocítíte ducha minulosti, když budete procházet klikatícími se uličkami starého města. Zároveň však Tábor nepřitahuje tolik pozornosti turistů, i když může směle soupeřit s oblíbenějšími destinacemi, jako je Třebíč nebo Mikulov.

Bez ohledu na to, jestli se zde zdržíte pár hodin nebo se rozhodnete v Táboře přenocovat, určitě si zamilujete půvabné město s jeho středověkou krásou. Tábor, který má asi 35 tisíc obyvatel, leží v centrální části ČR, 90 km jižně od Prahy, 60 km severně od Českých Budějovic a 115 km východně od Plzně.

 

Stručná historie Tábora

Tábor patří k nejvýznamnějším městům v české historii. První sídlo zde bylo založeno kolem roku 1270, ale o pár let později bylo zničeno. V roce 1420 sem přišlo radikální křídlo husitů, aby vytvořili svou vizi dokonalého města a společnosti. Bylo nazváno Tábor jako odkaz na biblickou horu Tabor nacházející se v současném Izraeli, takže husité, kteří ho obývali, začali být nazýváni „táborité”. Pár let jim město sloužilo jako základna, z níž vedli své úspěšné výpravy (do bitvy u Lipan v roce 1434 a konce husitských válek). I přes svou porážku měli táborité dobré vztahy s tehdy vládnoucím králem Zikmundem, který město povýšil na „královské“, což přispělo k rozvoji Tábora. Současný vzhled Tábora pochází převážně z konce 15. a z 16. století, takže je to jedno z nejlépe dochovaných středověkých měst ve střední Evropě.

 

Jak se tam dostat

Město leží na hlavní železniční trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi, takže se tam dostanete velmi snadno. Z obou měst odjíždějí vlaky 2x za hodinu, přičemž z Prahy se dostanete do Tábora nejrychlejšími spoji za hodinu a z Českých Budějovic za 40 minut. Když přijedete do Tábora, za pouhých 20 minut se dostanete pěšky z vlakového nádraží na Žižkovo náměstí. Staré město není velké a je převážně pouze pro pěší, takže nejlépe si ho prohlédnete po svých.

 

Kolik času budete potřebovat na návštěvu Tábora

Tábor je menší město, takže představuje skvělý cíl pro jednodenní výlet z Prahy nebo z Českých Budějovic. Abyste si všechno prohlédli (včetně muzeí a podzemních tunelů), budete potřebovat 3-4 hodiny. Pokud ale budete cestovat z Prahy, měli byste zvážit přenocování v Táboře, abyste si mohli prohlédnout půvabné staré město, až všichni denní návštěvníci budou pryč. Pokud se rozhodnete strávit noc v Táboře, níže uvádíme doporučené ubytování ve starém městě.

 

Na co se podívat

Staré město Tábor je poměrně malé, ale velmi půvabné. Hlavní náměstí – Žižkovo náměstí – je jeho srdcem, kde najdete některé nejkrásnější budovy ve městě, včetně měšťanských domů v různých architektonických stylech, především v gotickém a renesančním, ale také v barokním a rokokovém. Některé jsou tím zajímavější, že jsou navíc zdobeny bohatými freskami, sgraffiti a štítovou výzdobou. Nejpůsobivější stavbou je však pozdně gotická stará radnice vybudovaná v letech 1420-1521. Byla silně poškozena během třicetileté války, takže prošla rekonstrukcí v barokním stylu, ale nakonec byly na konci 19. století opět doplněny gotické prvky. Jedinečná kombinace stylů ihned upoutá pozornost návštěvníka. Uvnitř radnice můžete navštívit Husitské muzeum, ale stojí za to si také prohlédnout úžasný interiér budovy. Zde můžete také začít prohlídku podzemí města. Podzemní tunely pocházejí z dob středověku a sloužily k uchovávání potravin, ale také jako útočiště v případě útoku. Dnes můžete vidět úsek dlouhý aso 500 m, který vede pod Žižkovým náměstím.

Hlavnímu náměstí dominuje (a z většiny Tábora je vidět) gotický děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor pocházející z konce 15. století a vybudovaný v českém renesančním stylu. Můžete vyjít asi 250 schodů (a místy se téměř plazit pod zvony) na vrchol věže – výhled odtud určitě stojí za vynaloženou námahu. Můžete obdivovat krásné panorama Tábora a okolí, kdy jasně uvidíte hranice středověkého města. Pamatujte však na to vzít si s sebou hotovost, protože se platí až nahoře a nejsou přijímány platební karty.

Než budete pokračovat dále do starého města, podívejte se na 2 nejvýznamnější stavby, které najdete na hlavním náměstí. Před děkanským kostelem se hrdě tyčí pomník Jana Žižky, který shlíží na hlavní náměstí nazvané po tomto husitském vojevůdci. Na konci 19. století město vybudovalo tuto poctu Žižkovi, který hrál významnou roli v historii Tábora. Dále za pozornost stojí renesanční kašna z druhé poloviny 16. století zdobená sochou rytíře. Ten podle všeho symbolizuje tržní práva, která Tábor měl, a je skvělým příkladem renesančního veřejného umění. V dobách středověku měl Tábor svůj hrad (nejspíš pocházející z konce 13. století), ale dnes je jediným jeho pozůstatkem věž Kotnov nacházející se jen kousek pěšky od hlavního náměstí. Určitě stojí za návštěvu, a to nejen kvůli expozici o historii Tábora a okolního regionu. Hlavní atrakcí místa je výhled z věže, který je možná nejkrásnější, jaký v Táboře najdete. Obdivovat můžete moře červených střech starého města, tak jako vinoucí se řeku Lužnice a kopce zvedající se za městem.

Bechyňská brána, která přiléhá k věži Kotnov, je součástí systému opevnění středověkého Tábora a jeden ze vstupních bodů do města (jediná z bran dochovaná do dnešního dne). Když se budete procházet ulicemi starého města, nespíš narazíte také na další zbytky systému středověkého opevnění, které vzniklo v době, když byl Tábor pevností husitů. Až si prohlédnete všechny významné památky Tábora, nastane čas na pomalou bezcílnou procházku po starém městě. Labyrint úzkých malebných uliček je ideální k toulání se. Město s jeho středověkou atmosférou si snadno zamilujete. Nikdy nevíte, jaké překvapení objevíte při své procházce, protože staré město ukrývá nespočet architektonických divů. Po všem prohlížení památek můžete nakonec usednout v některé z kaváren či restaurací na hlavním náměstí, odpočívat a vnímat klidnou atmosféru Tábora. 

Kde se ubytovat:

Pro cestovatelské tipy a triky jak najít levné ubytování a ušetřit peníze klikněte zde nebo vyzkoušejte tento srovnavač Hotelscombined.com,  kde můžete porovnat všechny ceny jednoho a toho samého hotelu na jednom místě.