Autonomní roboti pomáhají hubit viry v nemocnicích

Autonomní roboti pomáhají hubit viry v nemocnicích 1

Roboti mohou efektivně dezinfikovat pomocí UV paprsků prostředí v nemocnicích, což přispívá k snížení rizika nákazy koronavirem.

Na přední pozici v seznamu míst, kterým byste se teď měli vyhnout, patří nemocnice, protože právě tam míří opravdu nemocní lidé. Avšak zdravotnický personál a samotní pacienti nemají na výběr. Aby se předešlo šíření koronaviru (a jiných nemocí) v nemocnicích, je velmi důležitá dezinfekce povrchů. To je však práce špinavá, nudná a nebezpečná vzhledem k tomu, čím vším se můžete nakazit. Proto se jedná o ideální úkol pro autonomní roboty.

UVD Robots je dánská společnost vyrábějící roboty, kteří v nemocnicích dezinfikují pokoje a operační sály. Umějí vydezinfikovat prakticky vše, na co ukážete. Každý robot představuje mobilní pole výkonného ultrafialového záření C (UVC) s krátkou vlnovou délkou, které emituje dostatek energie k tomu, aby mohlo zničit DNA či RNA všech mikroorganismů, které mu budou vystaveny.

Roboti od této firmy působí v Číně už dva až tři týdny, a výkonný ředitel Per Juul Nielsen říká, že pošlou další, hned jak to bude možné.

 „Původní objem je stovky robotů. První z nich putovali do Wu-chanu, kde byla situace nejvážnější. Každý týden posíláme další roboty, cestují letecky, protože v Číně je teď zoufale potřebují.“ Cílem je dodat roboty do více jak 2000 čínských nemocnic a zdravotnických zařízení.

Dezinfekce pomocí UV paprsků není nic nového – je známá už asi sto let a běžně se používá na dezinfekci pitné vody. Nesetkáte se s ní však často mimo pevnou infrastrukturu, protože UV lampu musíte pár minut zaměřit přímo na povrch, aby byl účinek efektivní. Protože může poškodit kůži a zrak, lidé s nimi pracující musí být obezřetní.

Mobilní UVC dezinfekční systémy jsou o něco častější – UV lampy na vozících se používají např. v letadlech, kde je můžete přesouvat z místa na místo a dezinfikovat požadovaná místa. Avšak v rozsáhlém prostředí, jaké je v nemocnicích s desítkami pokojů, by ruční obsluha UV systémů byla nákladná a výsledky smíšené; lidé totiž mohou neúmyslně některá místa vynechat, nebo je neošetřovat dostatečně dlouho.

Společnost UVD Robots strávila 4 roky vytvářením robotického systému na UV dezinfekci, jehož prodej zahájila v roce 2018. Robot se skládá z mobilní základny vybavené několika senzory lidar a soupravou UV lamp připevněných nahoře. Když chcete robota nasadit v určitém prostředí, nejprve s ním jednou musíte projít prostřednictvím počítače celý prostor. Robot si naskenuje prostředí pomocí lidarů a vytvoří si digitální mapu. Poté mapu doplníte poznámkami, kde všude má robot zastavit a provést desinfekci.

Pak se už robot spoléhá na simultánní lokalizaci a mapování (SLAM), která ho řídí, a on funguje zcela samostatně. Od nabíjecí stanice projde chodbami, výtahy nahoru a dolů (jak budova vyžaduje), a provede dezinfekci bez lidského zásahu, a pak se vrátí zpět nabíjet. Z důvodu bezpečnosti robot funguje jen tehdy, když nejsou poblíž lidé; používá senzory pohybu a vypne UV lampy, pokud někdo vstoupí do daného prostoru.

Běžnou místnost robot vydezinfikuje za 10-15 minut, přičemž stráví 1-2 minuty v 5-6 různých polohách po celé místnosti, čímž maximalizuje počet dezinfikovaných povrchů. Jeho UV pole vyzařuje 20 joulů na m2/sec (ze vzdálenosti 1 m) světla 254 nm, což zcela zničí 99,99 % bakterií během pár minut, aniž by robot dělal cokoli jiného, než jen stál. Jeho práce je přitom souvislejší než ruční čištění, protože robot se pohybuje pokaždé po stejné trase. Navíc díky jeho autonomii se lidé se mohou věnovat jiným úkolům, např. komunikaci s pacienty.

Roboti byli původně vytvořeni pro použití proti infekcím získaným v nemocnicích, což je problém na celém světě. Podle Nielsena 5-10 % pacientů v nemocnicích na celém světě chytí další infekci, a na tyto infekce pak každoročně umírají desetitisíce lidí. Cílem UVD Robots bylo na prvním místě pomoci nemocnicím předcházet infekcím tohoto druhu.

 „A pak přišel koronavirus a vše urychlil – rozšířil se po světě rychleji než cokoli, s čím jsme se kdy setkali,” říká Nielsen. „Proto je teď velká potřeba našich robotů po celém světě. Ti mohou posloužit v boji s koronavirem, ale i s dalšími infekcemi, které jsou stále přítomné.“

Roboti v ceně 80 000 – 90 000 USD jsou relativně cenově dostupné zdravotnické vybavení, a jak se dalo čekat, podstatný byl nedávný zájem o ně.  

„Jakmile robota nemocnice uvidí, nebude o čem přemýšlet. Pokud chtějí tento typ řešení dezinfekce, pak je robot mnohem chytřejší a nákladově efektivnější než jiné současné možnosti na trhu.“

Stovky robotů už fungují ve více jak 40 zemích a nedávno proběhlo jejich testování také v nemocnicích na Floridě v, USA. Během následujících týdnů budou testovány také v dalších zdravotnických zařízeních v USA, a Nielsen připomíná, že mohou být užiteční také ve školách, na dálkových lodích a ve všech relativně členitých prostorách.  

***

Nový český antigenní test na bázi slin vyrábí v současnosti společnost Bakter Medical.  Testy doporučují přední čeští odborníci a dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osoby bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domovů důchodců, škol, sportovních družstev atd.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

O testech se můžete dovědět více na stránkách https://www.baktermedical.cz/