Co patří k Francii?

Co patří k Francii? 1

Zámořská Francie, známá ve francouzském jazyce jako France d’outre-mer, je souborem různých území a teritorií, které se nacházejí mimo Evropu, ale stále podléhají francouzské suverenitě. Tyto regiony nespadají pod tradiční geografické vymezení Francie, známé jako Metropolitní Francie, ale přesto jsou považovány za součást francouzského státu. Pro označení těchto území se často používá zkratka DROM-COM, což je zkratka pro Départements et régions d’outre-mer – Collectivités d’outre-mer. Tyto oblasti se rozprostírají po celém světě, od Tichého oceánu po Indický oceán, Atlantický oceán, Karibské moře, Jižní Ameriku až po Antarktidu. Tyto teritoria jsou reliktem z doby, kdy Francie měla mnohem rozsáhlejší koloniální impérium.

Pokud jde o právní status těchto zámořských teritorií, existuje několik různých kategorií. Zámořské departementy a regiony, známé jako DOM-ROM, jsou plně integrovanými součástmi Francie. Zámořské komunity, označované jako COM, mají jiný status než DOM-ROM, ale jejich funkce je velmi podobná funkci departementů. Společenství sui generis je podobné Zámořským komunitám, ale má vyšší stupeň autonomie a méně pevný svazek s Francií. Zámořská území představují speciální status, který je vyhrazen pouze pro Francouzská jižní a antarktická území. Poslední kategorií je soukromé vlastnictví státu, které je řízeno přímo hlavou státu, prezidentem. Tento status má například Clippertonův ostrov.

Některá z těchto území nemají trvalou populaci. Mezi ně patří Clippertonův ostrov, malý kousek země o rozloze 9 km² ležící v Tichém oceánu nedaleko mexického pobřeží, a Francouzská jižní a antarktická území. Tato území se skládají z pěti distriktů – Ostrovů Svatý Pavel a Amsterdam, Crozetových ostrovů, Kerguelenů, Roztroušených ostrovů a Adéliny země – a nacházejí se v jižním Indickém oceánu a na Antarktidě.

V rámci mezinárodních dohod, jako je washingtonská Smlouva o Antarktidě z roku 1961, se Francie zavázala, že neuplatní svá vlastnická práva na antarktická území po dobu platnosti smlouvy. Francie tedy de jure vlastní Adélinu země, ale de facto ji spravuje pouze formálně.

Zajímavé je, že Zámořská Francie se rozkládá v 9 časových pásmech. Přestože je její souhrnná rozloha srovnatelná s územím Bulharska, tvoří téměř 18% všech území pod francouzskou suverenitou. Počet obyvatel Zámořské Francie je srovnatelný s počtem obyvatel Mongolska.