Covid-19 zasáhl také záchranné zdravotnické služby v Africe

Covid-19 zasáhl také záchranné zdravotnické služby v Africe 1

Pandemie COVID-19 zasadila těžkou ránu klíčovým zdravotnickým službám v Africe a vzbudila obavy, že by se mohly zhoršit některé z hlavních zdravotních problémů kontinentu.

Předběžná analýza WHO týkající se 5 klíčových indikátorů zdravotních služeb (kam patří ambulantní konzultace, hospitalizace, kvalifikovaná porodnická činnost, léčba potvrzených případů malárie a poskytování kombinované pentavalentní vakcíny) ve 14 afrických zemích zaznamenala strmý pokles v době od ledna do září 2020 ve srovnání s předchozími dvěma lety. Největší rozdíly se objevily v květnu, červnu a červenci, což odpovídá tomu, že v mnoha zemích byla zavedena omezení pro pohyb i další omezení kvůli kontrole šíření covid-19. Během těchto 3 měsíců služby v 5 monitorovaných oblastech v 14 zemích poklesly v průměrnu o více ja 50 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019.

„Pandemie covid-19 přinesla skrytý nebezpečný vedlejší vliv na zdraví v Africe. Přitom, jak jsou zdravotní zdroje zaměřeny primárně na covid-19, a vzhledem ke strachu a omezením každodenního života lidí, čelí zdejší zranitelná populace riziku, že propadne sítem,“ říká doktorka Matshidiso Moeti, ředitelka regionálního úřadu WHO pro Afriku.

„Musíme posílit naše zdravotní systémy, aby lépe odolávaly budoucím šokům. Pevný systém zdravotnictví představuje základ pro připravenost a reakci. Přitom, jak země uvolňují omezení kvůli covid -19, nesmíme nechat otevřené dveře pro to, aby pandemie znovu vzrostla. Nová vlna infekce covid-19 může ještě více narušit záchranné zdravotní služby, které se teď zotavují z prvotního nárazu.“

Ještě před pandemií covid-19 byla úmrtnost matek po porodu v subsaharské Africe nepřijatelně vysoká, kdy tvořila asi 2/3 celosvětové mateřské úmrtnosti v roce 2017. Předběžná data naznačují, že covid-19 patrně zhorší problémy týkající se zdraví žen, a nová analýza zjistila, že kvalifikovaná péče při porodu v těchto 14 zemích poklesla. V Nigérii od března do srpna 2020 nedostalo 362 700 těhotných žen žádnou předporodní péči. Více ja 97 000 žen porodilo mimo zdravotnická zařízení a více jak 193 000 se nedočkalo poporodní péče během 2 dnů po porodu. V srpnu 2020 došlo v nigerijských zdravotnických zařízeních k úmrtí 310 matek po porodu, což je téměř dvojnásobek čísla v srpnu 2019.

Dále 1,37 mil. dětí z této části Afriky nebylo očkováno vakcínou Bacille Calmette-Guerin (BCG), která chrání proti TBC, a dalších 1,32 mil. dětí mladších 1 roku nedostalo první dávku vakcíny proti spalničkám ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Imunizační kampaně, které se vztahují na spalničky, žlutou horečku, obrnu a další nemoci, byly letos odloženy v minimálně 15 afrických zemích. Uvedení nových vakcín bylo zastaveno a několik zemí hlásilo vyčerpání zásoby vakcín.

Teď, kdy země uvolňují svá proticovidová omezení, je zásadní, aby rychle provedly dodatečné vakcinační kampaně,“ říká dr. Moeti. „Čím déle zůstane velký počet dětí nechráněný proti spalničkám a dalším dětským nemocem, tím spíše uvidíme vzplanout smrtelná ohniska, která si vyžádají více životů než covid -19.“

WHO vydala návod jak poskytovat bezpečné imunizační služby, včetně toho, jak provádět pečlivé zhodnocení rizika před zavedením preventivní hromadné vakcinace s ohledem na adekvátní ochranná opatření proti přenosu covid-19. Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo a Etiopie už provedly dodatečnou vakcinační kampaň proti spalničkám. Dalších 13 afrických zemí má v úmyslu v následujících měsících znovu zahájit imunizační kampaně proti spalničkám, obrně a lidskému papilomaviru. WHO poskytuje pokyny k preventivním opatřením proti covid -19 k zajištění bezpečnosti zdravotnických pracovníků a komunit. WHO rovněž poskytla zemím pokyny, jak zajistit kontinuitu dalších základních zdravotnických služeb prostřednictvím optimalizace nastavení poskytování služeb, přerozdělování kapacity pracovní síly ve zdravotnictví a navržení způsobů, jak zajistit nepřerušené dodávky léků a dalších zdravotnických komodit.

V rámci reakce na covid-19 se zdravotníkům dostalo budování kapacit v oblasti infekce, prevence a kontroly, a byly posíleny laboratoře a zlepšen sběr a analýza dat. Toto úsilí podporuje boj proti viru a současně buduje zdejší systémy zdravotnictví.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/