Testy PCR, antigenové testy a testy na protilátky

Testy PCR, antigenové testy a testy na protilátky 1

Pět věcí, které je potřeba vědět o testech na koronavirus.

Abychom mohli diagnostikovat a zvládnout šíření koronaviru, má zásadní význam testování. Existují dva typy testů na covid-19: testy vytvořené ke zjišťování, zda u Vás probíhá infekce právě teď, a testy na zjišťování, jestli jste se nakazili dříve virem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje. Tak jako další produkty mají i tyto testy různý stupeň přesnosti a spolehlivosti, a mohou být použity na dosažení různých cílů.

„Chceme technologie, které jsou rychlé, přesné, mají vysokou kapacitu, nevyžadují nákladné komplexní laboratorní vybavení či odborné dovednosti vysoce vyškolených lidí. V tuto chvíli ale neexistuje nic, co by splňovalo všechna tato kritéria,“ říká profesor Jon Deeks, biostatista a odborník na testování na Univerzitě v Birminghamu, Velká Británie. „Nemáme žádný dokonalý test, ale existují testy, které jsou v určitých směrech skutečně dobré, ne však v jiných.“

 

Testy PCR a antigenní testy jsou nejrozšířenější, ale fungují odlišně

Zatímco antigenní testy hledají proteiny z povrchu viru, aby ověřily přítomnost patogenu, testy PCR (polymerázová řetězová reakce) jsou vyvinuty tak, aby hledaly genetický materiál nazvaný RNA (RNK), který dává viru pokyny, aby vytvářel tyto proteiny. Oba testy vyžadují výtěr z nosu či hrdla jako vzorek a nedokážou určit, zda jste nakažliví, pokud jste pozitivní. Ale zde podobnosti končí.

V případě testů PCR je vzorek zaslán do laboratoře, kde je zahřát a ochlazen spolu se speciálními činidly, která převedou RNA viru na DNA, a pak vytvoří miliony kopií DNA, což umožní identifikaci organismu. Tento proces může trvat hodiny, vyžaduje pokročilé laboratorní vybavení a práci techniků, a typicky se provádí po jednom vzorku (ačkoli už existují stroje, které dokážou zpracovat více vzorků najednou). I když je nutné vzorek poslat do laboratoře, časově náročný proces přináší při detekování nakažených osob výsledky přesné téměř na 100 %, pokud je ve výtěru přítomen virus.

Oproti tomu antigenní testy (často nazývané také rychlé testy) fungují tak, že se vzorek smíchá s roztokem, který uvolňuje specifické virové proteiny. Tato kombinace se často nanese na papírový proužek, který obsahuje konkrétní protilátku optimalizovanou tak, aby se vázala k těmto proteinům, pokud jsou přítomny. Podobně jako u domácích těhotenských testů se výsledek objeví v podobě proužku. Proces nevyžaduje laboratoř a je možné ho ptovést za méně než 30 minut, avšak rychlost má vliv na citlivost testu. Přestože jsou testy spolehlivé, když má osoba vysokou virovou nálož, jsou mnohem náchylnější k falešně negativním výsledkům, pokud má osoba nízké množství viru v těle.

 

Citlivost a specifičnost jsou měřítkem užitečnosti testu

Existují dvě měřítka, která se používají pro určení důvěryhodnosti testu: jak dobře dokáže nemoc odhalit, a jak dobře odhalí nepřítomnost nemoci. Citlivost je definována jako podíl pacientů s covid-19, kteří správně měli pozitivní výsledek, zatímco specifičnost je podíl pacientů bez infekce, které test správně zhodnotil jako negativní. Obecně řečeno, vysoce citlivý test má nízkou úroveň falešné negativity, ale je zde riziko falešné pozitivity, pokud jeho specifičnost není až do nuly. Ale zároveň vysoce specifický test nese riziko falešné negativity, pokud je citlivost testu slabá (avšak obecně bude mít nízkou úroveň falešné pozitivity). Testy PCR jsou považovány za zlatý standard, protože obecně jsou vysoce citlivé i vysoce specifické.

 

Pokud jde o rychlé testy, bývá zásadní osoba, která test poskytuje

Ve Velké Británii byl antigenní test „Innova test laterálního toku“ poprve použít v Liverpoolu v rámci vládních plánů provést v zemi hromadné vakcinace. Cílem je umožnit, aby se lidé vrátili na svá pracoviště a rodiny opět mohly obejmout své milované blízké v pečovatelských domech. Ale tato strategie „testů, které mají něco umožnit“, selhala, když vědci zjistili, že v populaci, kde převládají lidé se symptomy, citlivost testu poklesla na asi 58 %, pokud byly podávány ne-zdravotníky (oproti 73 % při podávání zdravotníky a 79 % při vědeckém testování laboratořích). Ve studii, která se věnovala lidem bez symptomů, poklesla citlivost zhruba na 49 % oproti testům PCR.

„Zde je vidět, že čím zkušenější lidé testy provádějí, tím méně zůstane neodhalených případů.“ Některé fáze testů je přitom potřeba provádět velmi pečlivě, např. přesné čtení. „Někdy je totiž obtížné odlišit, jestli se jedná o čárku nebo skvrnu,“ říká prof. Deeks.

Testy PCR jsou zpracovávány v laboratoři, takže potenciál pro chybu je mnohem menší. Tvůrci testů se rovněž snaží vyvinout testy pro domácí použití, ale vzhledem k lekcím, které nám udělil vztah přesnosti rychlých testů a osoby podávajícího, je to nadále problém.

 „Pokud bude možné provádět testy jednodušeji, pak bude více lidí testováno. Ale nemyslím, si, že na to teď máme vhodný test.“ Také prý neexistují žádné dobré studie zabývající se tím, jaké výhody by mělo tohle testování navíc – např. jaký dopad by měly opakované falešně negativní výsledky na chování lidí. V návrhu na obecná pravidla pro rychlé antigenní testy publikovaném 18. prosince Evropská komise řekla, že rychlé antigenní testování by měli provádět pouze zdravotníci nebo jiné vyškolené osoby.

 

Dokud nebudou rychlé testy vylepšeny tak, aby byly přesnější, negativní výsledky by neměly být považovány za svolení k rizikovým aktivitám.

Pokud test, jako je Innova, nezjistí až polovinu případů, nikdo nemůže být skutečně považován za zbaveného rizika, že nemá přenosnou infekci, říká prof. Deeks.

„Vždy budeme mít malé procento lidí, kteří propadnou všemi testy,“ říká Gary Keating, technický ředitel HiberGene, zdravotnické společnosti se základnou v Irsku. Test používá technologii LAMP, což je méně nákladná alternativa k technologii PCR.

„Podle mě je vždy nebezpečné hledět izolovaně na jediný diagnostický test a používat ho jako základ pro další postup a činit podle něj významná lékařská nebo životní rozhodnutí,“ říká Keating.

Zeširoka vzato, výsledky by mohly vést k falešnému pocitu bezpečí, říká prof. Deekse. Vlády zemí dychtí po rychlých testech, které by byly levnější a rychleji nasaditelné pro hromadné vakcinační kampaně, ale protože (testy) mají omezení, co se přesnosti týče, je klíčové nepoužívat negativní výsledky k tomu, aby umožňovaly rizikové aktivity, jako jsou návštěvy starších a jinak zranitelných osob. Některé země, např. USA, radí dělat testy PCR, pokud mají jednotlivci se symptomy negativní výsledek rychlého antigenního testu, aby se potvrdil výsledek. I když jsou rychlé testy dobré po zachycení lidí, kteří mají vysokou virovou nálož, není zatím jasné, jaký musí být virový práh, aby se zabránilo nakažlivosti. U lidí nakažených covid-19 se vrchol virové nálože objevuje v rané fázi infekce, ale virová RNA může zůstávat po celé týdny a dokonce měsíce.

 

Protilátkové testy mohou být užitečné při měření trvanlivosti odpovědi vakcíny

Protilátky jsou vojáci nasazení imunitním systémem jako odpověď/reakce na vetřelce a útočníka, což je v tomto případě virus SARS-CoV-2.

„Původně byla naděje, že testy na protilátky mohou umožnit rychle a snadno diagnostikovat nemoc. Ale ukazuje se, že testy nejsou pozitivní dříve než za 2 až 4 týdny po nákaze,“ říká prof. Deeks.

I když máte test pozitivní na protilátky, tato informace Vám toho moc neřekne kromě velké pravděpodobnosti, že jste se v minulosti nakazili covid-19.   

„Opravdu nevíme, jaká úroveň protilátek vede k ochraně před nemocí ani jaký druh protilátek je nejvýznamnější. Ani si nejsem si jistý, jestli zde existuje shoda.“

Dále není jasné, jak dlouho zůstávají protilátky vůči covid-19 v těle, ani zda člověk, který byl testován pozitivně na protilátky, virus nechytí znovu.  Tyto testy by přišly vhod při odhadování rozšíření covid-19 na úrovni populace, např. jaké procento obyvatelstva a jaké etnické skupiny se nakazily covid-19, a také při měření trvanlivosti odpovědi vakcíny, říká prof. Deeks.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení.

Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/