Děsivé jezero Natron: mění jeho voda zvířata na kámen?

Děsivé jezero Natron: mění jeho voda zvířata na kámen? 1

Přestože v něm největší hloubka nepřesahuje tři metry, patří jezero Natron v Tanzanii mezi nejděsivější díla přírody. Tato vodní plocha totiž mění zvířata na kámen. Tedy, téměř na kámen.

Voda v jezeře dosahuje teploty až 60 stupňů Celsia a je mimořádně zásaditá. Má pH 10,5, tedy téměř tolik, jako čpavek. Zvířatům i člověku způsobuje poleptání kůže, sliznic a očí.

Zásaditost vody způsobuje uhličitan sodný a další sloučeniny, které do jezera Natron přitékají z okolních kopců. Právě uhličitan sodný, který ve starověkém Egyptě používali při mumifikaci, je důvodem, proč zůstávají těla zvířat uhynulých ve vodách jezera dokonale zachována.

 
orel

Voda v jezeře samozřejmě není medúza, která dokáže živého tvora okamžitě změnit na kámen. Právě naopak, v jejím okolí jsou rozsáhlá území, kde žijí plameňáci, různé druhy ryb i řasy.

Když už ale zvířata v jezeře zemřou, začne se proces jejich konzervace, který trvá několik měsíců. Nemění se na kámen, dokonce je možné s jejich končetinami pohybovat a tím se spíše podobají na egyptské mumie. Na první pohled však skutečně vypadají, jako by byly z kamene, což si uvědomil i fotograf Nick Brandt.

„Při návštěvě jezera Natron jsem si všiml množství uhynulých zvířat, které vlny vyplavily na břeh. Nainstaloval jsem je tedy do pozic, ve které vypadaly, jako by právě zkameněli, a tak jsem je zvěčnil,“ tvrdí Nick.

Voda v jezeře Natron tedy zvířata na kámen nemění. Jde však o mimořádně zajímavý proces „mumifikace“, který přirozeně neprobíhá nikde jinde na světě.