Diagnostické testování na covid-19

Diagnostické testování na covid-19 1

Diagnostické testování na covid-19 se dělá kvůli zjištění, zda v současnosti jste nebo nejste nakaženi SARS-CoV-2, koronavirem způsobujícím nemoc covid-19. Americký úřad FDA schválil pro diagnostikování infekce covid-19 následující typy testů:

 1. Test PCR – nazývaný také molekulární test zjišťuje genetický materiál viru pomocí laboratorní technologie označované jako polymerázová řetězová reakce (PCR). Vzorek se sebere pomocí dlouhé tyčinky z nosa (výtěr z nosohltanu). V některých případech se stěr provádí z krku, anebo můžete dostat trubičku, co které plivnete (vzorek slin). Výsledek je k dispozici už za pár minut, pokud se zjišťuje na místě, nebo za pár dní, pokud se vzorky odesílají do laboratoře. Testy PCR jsou velmi přesné, když je správně provede vyškolený zdravotník, rychlé testy však nemusí některé případy odhalit.
 2. Antigenní test – zjišťuje přítomnost určitých proteinů ve viru. Pomocí dlouhé tyčinky se odebere vzorek; u některých antigenních testů mohou být výsledky už za pár minut, jindy se posílají do laboratoře na analýzu. Pozitivní výsledek antigenního testu je považován za přesný, pokud se pečlivě dodrží instrukce, ale je zde větší šance falešně negativních výsledků (tzn. je možné být nakažený a mít negativní test). V závislosti na situaci může pak lékař doporučit ještě test PCR, aby se potvrdil negativní výsledek antigenního testu.

Test PCR nazvaný Flu SC2 Multiplex Assay dokáže zjistit 3 viry zároveň: virus covid-19 , chřipky A a chřipky B (běžná chřipka). K tomu stačí jeden vzorek, což může být užitečné během chřipkové sezóny. Negativní výsledek však nevylučuje možnost infekce některým z nich, takže diagnostický proces může zahrnovat více kroků: vše závisí na symptomech, možném vystavení virům a klinickém úsudku lékaře.

 

Proč se dělá

V USA se provádí diagnostický test na covid-19 v případě, že:

 •  máte symptomy covid-19, jako je zvýšená teplota/horečka, kašel, únava nebo dušnost
 • nemáte symptomy, ale byli jste v blízkém kontaktu (do 2 m po dobu 15 minut či déle) s osobou, která byla testována pozitivně na covid-19 nebo je u ní podezření na virus
 • účastnili jste se aktivit, které zvyšují riziko covid-19, a byli přitom blíže než 2 m od ostatních (např. při cestování, velkých shromážděních nebo davu v interiéru)
 • Váš lékař nebo jiný odborný zdravotník, popř. hygienická stanice, test doporučí

Některé skupiny mají při diagnostickém testování vysokou prioritu. Patří k nim osoby s projevy nemoci covid-19 a se symptomy, kteří:

 • pracují ve zdravotnickém zařízení nebo „v přední linii“ (policisté, hasiči apod.)
 • žijí nebo pracují v zařízení dlouhodobé péče, jako jsou pečovatelské domy nebo místa, kde jsou lidé ubytování v těsné blízkosti (noclehárny, věznice)
 • jsou momentálně hospitalizováni v nemocnici
 • také další lidé mohou dostat prioritu při testování, což závisí na pokynech úřadů pro monitorování covid-19 v jednotlivých komunitách

Někteří lidé, kteří jsou nakaženi virem covid-19, mohou být asymptomatičtí, tj. neprojevují se u nich žádné symptomy nemoci; přitom ale mohou virus přenášet na druhé. Někde se provádí testy i lidem bez symptomů. Pokud mají takoví lidé pozitivní výsledek testu, měli by se řídit pokyny pro izolaci/karanténu, aby se zabránilo šíření viru.

 

Rizika

Je určitá šance, že Váš diagnostický test na covid-19 ukáže falešně negativní výsledek. To znamená, že test nezjistil přítomnost viru, i když jste jim ve skutečnosti nakažení. Přitom nevědomě ohrožujete okolí nakažením, pokud nedodržujete odpovídající opatření, jako je dodržování společenského odstupu a nosení roušky/respirátoru, jak je aktuálně vyžadováno. Také je šance, že rychlý antigenní test na covid-19 může mít falešně pozitivní výsledek (tj. ukazovat nákazu, i když ve skutečnosti nakažení nejste), pokud nejsou pečlivě dodrženy postupy. Riziko falešně negativního nebo falešně pozitivního výsledku testu závisí na typu a citlivosti diagnostického testu, na pečlivosti při sběru vzorku a přesnosti laboratorní analýzy. Pamatuje, že jakékoli doma prováděné testy na covid-19, které nejsou oficiálně schválené, často skýtají nepřesné výsledky.

 

Jak se připravit

 1. Pokud si myslíte, že máte covid-19, zavolejte svému lékaři nebo na zdravotní středisko, aby zhodnotili Vaše symptomy a personál se mohl připravit na Vaši návštěvu.
 2. Pokud nemáte žádné symptomy, ale byli jste v blízkém kontaktu s někým nakaženým, postupujte podle pokynů pro testování. Nejlepší je test na covid-19 provést 5 až 7 dní po rizikovém kontaktu; pokud byste byli testováni příliš brzy, nemusí test virus zjistit.

Pokud si myslíte, že máte covid-19, kontaktujte svého lékaře, který zhodnotí symptomy. Pak se připraví na Vaši návštěvu a dá Vám instrukce, kam jít a jak bude test probíhat. Používejte stále ochranné pomůcky (respirátor) stejně tak jako osoba, která Vás event. bude doprovázet. Pokud nemáte žádné symptomy a vědomě jste nebyli v kontaktu s někým nakaženým, ale chcete nechat otestovat, zeptejte se svého poskytovatele zdravotní péče, zda a kde je to možné.

Některé oficiální stránky o koronaviru v ČR: 

Co můžete očekávat

U  diagnostického testu na covid-19 odebere zdravotník vzorek hlenu z Vašeho nosa, anebo vzorek slin. Vzorek pro diagnostické testování je možné odebrat v ordinaci lékaře, ve zdravotnickém zařízení nebo v testovacím centru drive through.

 1. Výtěr z nosu či krku – doporučuje se použití dlouhých tyčinek, ale je možné použit i kratší typ. Váš lékař nebo jiný zdravotník jí setře vzorek hlenu z Vašeho nosa či krku; to může být trochu nepříjemné. Vzorek z nosa se vloží do trubičky, pevně uzavře a pošle na analýzu do laboratoře.
 2. Vzorek slin – na některých místech se provádějí testy ze slin, které mohou být méně přesné, ale jsou jednodušší a méně nepříjemné. Stačí několikrát plivnout do trubičky, trubička uzavře a odešle do laboratoře na analýzu.

Pokud máte vlhký kašel, Váš lékař může odebrat vzorek hlenu, který obsahuje sekrety z plic, které tvoří dolní respirační systém. V prvních dnech infekce je virus koncentrovanější v nose a krku, ale po 5 a více dnech symptomů bývá koncentrovanější v dolním respiračním systému (plicích). Kromě diagnostického testu na covid-19 Vás lékař může otestovat také na další respirační choroby, jako je chřipka, které mají podobné symptomy a mohou být příčinou Vašich obtíží.

Pokud jde o testy na covid-19 pro domácí použití, americký úřad FDA poskytl autorizaci pro nouzové použití pro některé z nich, včetně testu, který zjišťuje covid-19 a chřipku zároveň. Většina z nich je pouze na lékařský předpis. Můžete si doma sami odebrat vzorek nosního sekretu nebo slin a pak ho poslat do laboratoře na rychlou analýzu. Jeden z testů na covid-19 poskytuje rychlé výsledky přímo doma, bez zasílání vzorku do laboratoře. Úřad FDA nedávno autorizoval antigenní test, který je k dostání bez receptu, avšak antigenní testy nebývají tak spolehlivé jako testy PCR. Přesnost jednotlivých testů je různá, takže negativní výsledek nemůže zcela vyloučit přítomnost viru covid-19. V každém případě používejte pouze domácí testy, které byly úředně schváleny.

 

Výsledky

Některá zařízení používají rychlé testy na diagnostické testování covid-19. V takové případě můžete mít výsledky i za méně než hodinu nebo v den testování. Jiná zařízení zase poslají vzorek do laboratoře na analýzu, takže výsledky mohou být i za několik dní. Výsledek Vašeho diagnostického testu na covid-19 může být pozitivní nebo negativní.

Pozitivní výsledek znamená, že je u Vás v současnosti přítomná aktivní nákaza virem, který způsobuje covid-19. Řidte se odpovídajícími doporučeními a postupy, abyste dbali na sebe a zároveň se vyhnuli šíření viru na ostatní. Izolujte se (karanténa) od ostatních, dokud nebudete splňovat všechny tři následující podmínky:

 • Vaše symptomy se zlepšily
 • uplynuly min. 3 dny, co jste naposledy měli zvýšenou teplotu/horečku
 • uplynulo min. 10 dní od doby, co se u Vás projevily symptomy

Pokud máte vážné symptomy covid-19 nebo zdravotní potíže snižující Vaši schopnost bojovat s nemocí, Váš lékař může doporučit delší pobyt v izolaci (karanténě). Pokud máte pozitivní výsledek testu, ale neprojevily se u Vás symptomy, izolujte se 10 dní po testování.

Negativní výsledek znamená, že jste nejspíš nakaženi virem způsobujícím covid-19. Ale může také dojít k falešně pozitivnímu výsledku, což závisí na načasování a kvalitě testovacího vzorku. I v případě negativního testu se můžete v budoucnosti virem nakazit, proto je důležité dodržovat pravidla pro společenský odstup, nosit roušku/respirátor a umývat si ruce, abyste předešli možnému šíření. Váš lékař může žádat opakování testu, pokud budete nadále mít symptomy.

 

Sledování (trasování) kontaktů

Pokud máte pozitivní test na covid-19 (nebo Váš lékař má podezření na virus, ale ještě nemáte výsledky testu), možná budete požádání o sledování (trasování) Vašich kontaktů. To hraje klíčovou roli při omezování šíření infekčních chorob. Čím dříve začne sledování kontaktů, tím účinnější je při omezování šíření viru. Na začátku je třeba poskytnout seznam osob, se kterými jste byli v kontaktu v  době (posledních dnech), kdy jste už byli nakaženi. Zdravotníci se pak s těmito lidmi spojí a sdělí jim, že byli vystaveni viru a je možné, že jsou také nakaženi (při této výměně informací bude chráněna Vaše identita). Tým pro sledování kontaktů poskytuje informace o tom, co mohou blízké kontakty udělat, aby minimalizovaly šíření viru. To znamená např. testovat se na covid-19, zůstat doma v karanténě, seznámit se s projevy & symptomy a dodržovat další opatření.

 

Doporučení týkající se karantény

Pokud jste byli v blízkém kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na covid-19, pro bezpečnost všech byste měli zůstat doma v izolaci od ostatních (v karanténě) po dobu 14 dní od vystavení viru. V té době uvidíte, zda se u Vás objeví symptomy covid-19. Dále může následovat ukončení karantény po 10 dnech, pokud nemáte symptomy a nejste testováni, nebo ukončení karantény po 7 dnech, pokud jste měli negativní výsledek testu a nemáte symptomy. Ale dávejte pozor na možné symptomy celých 14 dní a jděte do karantény okamžitě, pokud se objeví symptomy. Kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou stanici stran informací o testování a karanténě. 

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení.

Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/