Testování na covid-19 a testy PCR

Testování na covid-19 a testy PCR 1

Testy PCR s výtěrem z nosu jsou nejpřesnější a nejspolehlivější metodou zjišťování covid-19. Pozitivní výsledek testu znamená, že máte covid-19. Negativní výsledek znamená, že jste v době testování pravděpodobně neměli covid-19. Nechat se testovat byste měli v případě, že máte symptomy covid-19 nebo jste byli v blízkosti někoho, kdo byl pozitivně testován.

 

Co je to test PCR?

Test PCR (polymerázová řetězová reakce) se provádí na zjištění genetického materiálu určitého organismu, např. viru. Test odhaluje přítomnost viru, pokud jste (v době testování) nakaženi. Test také zjistí fragmenty viru, a to i když už nakažení nejste.

 

Co je to test PCR na covid-19?

Test PCR na covid-19 je test používaný na diagnostikování lidí, kteří jsou v tuto chvíli nakažení virem SARS-CoV-2, což je koronavirus způsobující covid-19. Test PCR představuje „zlatý standard“ pro diagnostiku covid-19, protože je to nejpřesnější a nejspolehlivější test.

 

Kdo by se měl nechat testovat na covid-19?

Nechte se testovat, pokud:

  •         máte symptomy covid-19.
  •         jste byli 15 minut či déle v blízkosti (do 2 m) někoho, kdo byl pozitivně testován na covid-19

 (některá zařízení ale nedělají testy, pokud jste byli vystaveni, ale nevykazujete symptomy)

 

Podrobnosti testů

Jak fungují testy PCR na covid-19?

Existují tři klíčové kroky testu na covid-19 PCR: 1) odběr vzorku, 2) extrakce materiálu, 3) PCR.

Odběr vzorku se provádí pomocí tyčinky na výtěr z nosu. Tyčinka má měkkou špičku a dlouhé ohebné držadlo a vkládá se do nosu. K dispozici různé typy odběrových tyčinek („nosních špejlí“) včetně takových, co odebírají vzorek přímo z nosní dírky, a pak tyčinek pro výtěry z nosohltanu (které se zaváději hlouběji do nosní dutiny). Oba typy tyčinek dostačují na odběr materiálu pro test PCR na covid-19. Po odběru se tyčinka těsně uzavře do trubičky a odešle do laboratoře. Když laboratorní technik dostane vzorek, provede proces extrakce, tj. ze vzorku izoluje genetický materiál včetně event. genetického materiálu z viru. Pak se při testech PCR použijí speciální chemikálie a přístroj nazývaný termální cyklovač, který vyvolá reakci, při níž se vytvoří miliony kopií malého úseku genetického materiálu viru SARS-CoV-2. Během tohoto procesu jedna z chemikálií produkuje fluorescenční světlo, pokud je ve vzorku přítomen virus SARS-CoV-2. Fluorescenční světlo je signálem, který odhalí PCR přístroj nebo speciální software, a signál převede na pozitivní výsledek testu.

 

Výsledky a následný postup

Co znamenají výsledky testů PCR?

Pozitivní výsledek znamená, že s velkou pravděpodobností máte covid -19. Většina lidí má mírný průběh nemoci a bez problémů se uzdraví doma. V případě zhoršení symptomů je potřeba kontaktovat svého lékaře, stejně tak jako ohledně dotazů a obav.

Negativní výsledek znamená, že jste pravděpodobně neměli covid-19 v době testu. Ale je možné se nakazit virem SARS-CoV-2 a nemít v těle dostatečné množství viru („virové nálože“), aby ho test odhalil. K tomu například může dojít, kdy jste se nedávno nakazili, ale nemáte zatím symptomy; nebo pokud pokud jste měli covid-19 před více než týdnem před testováním. Pamatujte na to, že negativní test neznamená, že jste v bezpečí ať už na jakkoli dlouhou dobu. Můžete být vystaveni covid-19 až po testu, nakazit se a šířit virus na ostatní.

Pokud máte pozitivní test, promluvte si se svým lékařem, zůstaňte doma a izolujte se od ostatních. Pokud máte negativní test, pokračujte v uplatňování kroků na ochranu sebe i ostatních před nákazou covid-19.

 

Jak dlouho trvá, než jsou k dispozici výsledky testů PCR?

Výsledky testů byste měli mít už za 24 hodin po odběru, ale někdy to může trvat i pár dní, což závisí na tom, jak dlouho zabere cesta vzorků do laboratoře a kolik dalších vzorků čeká na zpracování.

 

Jaké jsou výhody testů PCR?

Hlavní výhodou test PCR na covid-19 je jeho přesnost a spolehlivost. Je to nejpřesnější dostupný test na zjištění covid-19.

 

Jaké jsou nevýhody testů PCR?

Test dokáže odhalit i velmi malé množství virového materiálu, takže může odhalit fragmenty viru SARS-CoV-2 i poté, co jste se z covid-19 uzdravili a už nejste infekční. Takže můžete stále mít pozitivní test, pokud jste covid-19 měli ve vzdálené minulosti, ale nemůžete už šířit virus SARS-CoV-2 na druhé.

 

Další podrobnosti

Jak si vedou testy PCR na covid-19 ve srovnání s dalšími dostupnými testy?

V podstatě existují dva typy testů: diagnostické testy a protilátkové testy. Diagnostické testy Vám řeknou, zda je u Vás přítomná aktivní infekce covid-19. Testy na protilátky Vám řeknou, zda jste covid-19 už prodělali.

 

 

1. Diagnostické testy

Testy PCR:  jsou to testy pro přítomnost genetického materiálu skutečného viru nebo jeho fragmentů při tom, jak se rozpadá. Je to nejspolehlivější a nejpřesnější test na odhalení aktivní infekce.

Antigenní testy:  tyto testy zjišťují části proteinů na povrchu viru, které se nazývají antigeny. Antigenové testy jsou obvykle označovány jako rychlé, tj. zaberou jen 15-30 minut, ale jsou méně přesné než testy PCR.  Rychlé antigenové testy jsou nejpřesnější, když jsou provedeny během pár dní od začátku Vašich symptomů, což je doba, kdy je v těle přítomno největší množství viru. Test však není tak přesný jako test PCR, takže pokud je jeho výsledek negativní, může Váš lékař požadovat ještě test PCR, aby se potvrdil negativní výsledek testu.

 2. Testy na protilátky:

Protilátka (sérologický) test: testy zjišťují, jestli máte imunitní odpověď (protilátky) vůči viru. To znamená, že jste virus měli a Vaše tělo (imunitní systém, specificky protilátky) zahájilo útok, aby s ním bojovalo. Test zjišťuje právě tyto protilátky. Typicky trvá asi týden po nakažení se, než se vytvoří dostatek protilátek, by je bylo možné zjistit v krvi. Z tohoto důvodu by neměl být používán na diagnostikování aktivní infekce.

 

Kde se dozvím místo, kde se můžu nechat testovat?

Pokud máte symptomy covid-19 nebo jste byli vystaveni přítomnosti lidí s těmito symptomy či pozitivně testovaných, je dobré se nechat otestovat. Nejprve si promluvte s Vaším praktickým lékařem. Ten zhodnotí Vaše symptomy, ať už při osobním setkání nebo prostřednictvím videohovoru. Přitom zažádá o test a řekne Vám, kam máte jít se nechat otestovat.

Pamatujte na to, že pokud jste byli vystaveni viru SARS-CoV-2, ale nemáte symptomy, je dobré nejprve zavolat na testovací místo a ověřte si, zda Vám testy udělají. Další informace v ČR najdete na stránkách nemocnic a ministerstva zdravotnictví.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení.

Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/