Historie impozantního Pantheónu

Historie impozantního Pantheónu 1

Pantheon, známý ve francouzštině jako Panthéon de Paris, je jedním z nejvýznamnějších historických objektů v Paříži. Tato impozantní stavba se nachází v uměleckém a vzdělanostním srdci města, v Latinské čtvrti. Pantheon je skvělým příkladem architektonického dědictví města a vyniká ve městské krajině díky své privilegované poloze na vrcholku kopce svaté Jenovéfy.

Tato stavba, která byla původně vytvořena jako kostel, se v průběhu let stala nejen důležitou památkou, ale také posledním odpočinkovým místem pro mnoho významných francouzských umělců, myslitelů a vědců. Mezi těmi, kteří byli poctěni tím, že zde mohli být pohřbeni, najdeme takové osobnosti jako Alexandre Dumas starší, Jean-Jacques Rousseau a Voltaire. Pantheon také poskytuje poslední odpočinek takovým vědeckým veličinám jako Victor Hugo, Pierre Curie a jeho manželka Marie Curie-Skłodowská.

Historie Pantheonu sahá až do 6. století, kdy byl na tomto místě postaven klášter svatých apoštolů. Za dobu své existence prošel stavba několika změnami a rekonstrukcemi a vždy odrážela kulturní a historický vývoj ve Francii. V 9. století bylo zasvěcení kláštera změněno na sv. Geneviève, patronku města Paříže.

Jeho současný vzhled získal Pantheon v 18. století, kdy byl pod vládou Ludvíka XV. přestavěn na návrh architekta Jacques-Germaina Soufflota. Soufflot se inspiroval římskou bazilikou a vytvořil monumentální kostel s půdorysem řeckého kříže. V průběhu let byl Pantheon několikrát přestavěn a jeho účel byl měněn, až se nakonec stal národní svatyní a pohřebištěm významných Francouzů.

V Pantheonu je také podzemní krypta, která je domovem pro mnoho významných hrobů. Krypta je navržena jako labyrint chodeb a kaplí, které poskytují poslední odpočinek těm, kteří přispěli k francouzské kultuře, umění a vědě. Například v roce 1791 byl v Pantheonu pohřben revolucionář Mirabeau, i když jeho ostatky byly později odstraněny. Dalším příkladem je Voltaire, jehož ostatky zde spočívají dodnes.

Pantheon je také místem, kde se provádějí vědecké experimenty. V roce 1851 zde fyzik Jean Bernard Léon Foucault provedl pokus s kyvadlem, který dokázal rotaci Země.

Tato národní svatyně je také místem, které vzbuzuje zájem v médiích a ve veřejnosti. V roce 2007 skupina Urban eXperiment tajně opravila nefunkční hodiny Pantheonu, což vzbudilo velký mediální zájem.

Pantheon je tak místem, kde se propojuje historie, kultura, umění a věda Francie. Je to místo, které uchovává památku na významné osobnosti, které obohatily francouzskou historii a kulturu, a je tak jednou z nejdůležitějších památek v Paříži.