Strašidelný hrad Dragsholm v Dánsku

Strašidelný hrad Dragsholm v Dánsku 1

Na hradě Dragsholm (Dragsholm Slot) na dánském ostrově Sjælland (Sealand) se vždy zjevovali různí duchové, jejichž původ lze vystopovat v historii. Mnozí z nich jsou reálné historické postavy spojené s hradem. Dokonce jméno hradu Dragsholm má historický původ: draught či drag znamená malý kousek země/pevniny, přičemž ve vikinských dobách drag znamenalo úzký pás země, přes který se táhly lodě. Přesouvání lodí po souši umožňovalo mořeplavcům vyhnout se nebezpečným vodám severně do ostrova  Sjælland. Hrad Dragsholm stojí na ostrově, takže Dragsholm znamená „ostrov u místa, kde se táhly lodě“.

 

Biskup z Roskilde navrhl Dragsholm jako pevnost

Když Peder Sunesen, biskup z Roskilde, nechal ve 12. století postavit hrad Dragsholm na dánském ostrově Sjælland, zřejmě ho nenapadlo, že se jednou stane jedním z nejznámějších strašidelných hradů v Evropě. Hrad plánoval jako sídlo šlechty a králů, a tato vize se za jeho života naplnila. Ve středověku sloužil hrad Dragsholm jako pevnost a šlechtické sídlo. Když v letech 1534-1536 zuřila občanská válka, která připravila cestu reformaci v Dánsku, Dragsholm byl jediný hrad na Sjællandu, který odolal vojskům hraběte z Oldenburgu, který podporoval katolického krále Kristiána II., dokud ten nebyl svržen zvolením Kristiána III..

 

Žalář pro vznešené a církevní vězně

Po protestantské reformaci přešel Dragsholm do rukou krále Kristiána III. a během dalších 128 let (1536-1664) sloužil jako věznice pro vznešené a církevní vězně. Vězňům byly přiděleny cely odpovídající jejich zločinům, skutkům a povaze jejich chování ke králi. Ve své době byl vězněn ve Dragsholmu Joachim Ronnow, někdejší majitel hradu a poslední katolický biskup z Roskilde, a James Hepburn, 4. Hrabě z Bothwellu a třetí manžel skotské královny Marie Stuartovny. Dalším z vězněných byl „Šílený šlechtic“ Ejler Brockenhuus.

 

Zničení a obnova Dragsholmu 

Když vojska švédského krále Karla X. Gustava zaútočila na Sjælland, obránci Dragsholmu se pokusili hrad vyhodit do vzduchu. Hrad zůstal v ruinách až do doby, kdy ho král Kristián V. daroval kupci Heinrichu Mullerovi jako část svého dluhu, a kupec začal hrad rekonstruovat.

V roce 1694 koupil Dragsholm šlechtic Frederik Christian Adeler a přestavěl ho do podoby barokního hradu. Několik majitelů z rodu Adelerů, včetně G.F. O. Zytphen-Adelera, který vysušil výběžek Severního moře Lammefjord, provedlo radikální změny hradu a jeho pozemků.

V roce 1932 vymřel rok Adelerů a hrad se stal vlastnictvím Ústřední pozemkové rady Dánska. Ta ho v roce 1939 prodala J.F. Bottgerovi, ale pouze se zemí, která patřila k hlavnímu pozemku hradu. Rodina Bottgerova zachovala barokní styl hradu, ale rozsáhle zrenovovala a zmodernizovala jeho interiér. Dragsholm 21. století nabízí dvě restaurace, dále konferenční sály, hotel – a k tomu asi 100 duchů.

 

Dva mužští duchové hradu

Historická fakta týkající se Dragsholmu a zprávy a strašidlech jsou promíchány. Historickým faktem je, že král Kristián III. vydal v říjnu 1536 dekret, kterým prohlásil Dánsko za luteránský stát, a pak spolu s většinou Dánů přinutil kláštery, opatství, církevní školy a katedrály se zříci katolické víry a nahradit ji luteránskou. Joachim Ronnow, poslední katolický biskup z Roskilde, byl údajně v roce 1536 uvězněn na hradě Dragsholm. Některé zdroje říkají, že po období uvěznění v Dragsholmu ho jeho protestantští věznitelé přesunuli na hrad v Kodani, kde zemřel v roce 1544. V moderních záznamech je však jen vzácně zmiňován mezi asi stovkou duchů, kteří v Dragsholmu působí. Pokud by vše mělo být podle logiky duchů, měl by se zjevovat na svém posledním místě, anebo na místě, kde jeho zajetí započalo. V každém případě byly v hradní věži vytvořeny cely pro církevní vězně. Návštěvníci Dragsholmu slyšeli z věže nářek a (pravděpodobně) katolické církevní zpěvy.

V Dragsholmu také zemřel James Hepburn, 4. Hrabě z Bothwellu a třetí manžel skotské královny Marie Stuartovny. Poté, co byl v roce 1573 zajat v Norsku, ho Frederik II. Dánský uvěznil v Dragsholmu. Podle pověsti mu jeho věznitelé dávali jen tolik jídla a pití, aby zůstal naživu, připoutali ho ke sloupu, kde ho nakonec nechali zemřít. Prý časem zešílel a zemřel v roce 1576 či 1578. Návštěvníci Dragsholm spatřili Hraběte z Bothwellu, jak přijíždí na nádvoří ve svém voze s koněm a mnoho lidí už slyšelo zvuk podkov na kamenném dvoře.

 

Šílený šlechtic  

Není jasné, zda Ejler Brockenhuus, známý jako Šílený šlechtic, zešílel před nebo až po svém uvěznění. Také není jasné, ke které větvi dánského šlechtického rodu Brockenhuusů patřil. Na počátku rodu byl Oluf Brockenhuus, členové rodu později bojovali ve válkách se Švédskem a Norskem a rozšířil ho na norskou větev. Genealogie rodu zmiňuje osm Brockenhuusů a Eilera Borckenhuuse. Je tedy možné, že Šílený šlechtic byl připoután řetězy v žaláři, přičemž se jeho sténání nese až na schodiště k uším dnešních hostů hotelu.

 

Dva ženští duchové hradu

K nejznámějším duchům hradu patří Bílá paní. Mnohé zprávy říkají, že se jmenovala Celina Bovles a byla dcerou šlechtického rodu Bovlesů. Celina se zamilovala do obyčejného člověka, který na hradě pracoval, a otěhotněla s ním. Její otec to zjistil a uvěznil ji v hradním žaláři. Tento příběh zřejmě dokládá nález z 30. let 50. století, kdy dělníci opravující potrubí v Dragsholmu našli ve stěně kostru v bílých šatech. Očití svědkové říkají, že v noci se Bílá paní prochází po hradě, hledá svého milého a občas naříká, protože ho nemůže najít.

Šedá paní byla kdysi dívka, která na hradě pracovala. Jednou přišla do práce s velkou bolestí zubů a správce hradu jí dal obklad, kterým ji vyléčil. Krátce poté však dívka zemřela, ale její vděčný duch zde zůstal. Objevuje se v síních Dragsholmu a hledá, kde by udělala dobrý skutek, aby se odvděčila za své vyléčení.  

Naštěstí pro nás smrtelníky se nikdy nezjevuje všech asi 100 duchů zároveň. Nejčastěji se zde střídá Bílá paní, Šedá paní a Hrabě z Bothwellu.

***

Severská kuchyně ve středověkém hradu

Restaurace hradu Dragsholm nabízí především pokrmy severské kuchyně připravené ze zeleniny přímo z pozemků s bylinkami z nedalekého lesa a pláže. Písečná půda oblasti Lammefjord (podle měření nejníže položená pevnina v západní Evropě) je známá pěstováním vynikající zeleniny, kdy místní farmáři, jako je Søren Wiuff, zásobují přední restaurace v Kodani.  Příjemná pobřežní silnice vinoucí se nedaleko hradu  – oficiálně označována jako trasa Marguerite Route – vede kolem otevřených luk a chalup s doškovou střechou, a také skýtá výhledy na ostrovy  Nekselø a Sejrø.

Hrad Dragsholm se nachází u západního pobřeží ostrova Sjælland něco přes hodinu cesty autem z Kodaně a naleznete zde také současné bistro, farmářskou prodejnu a ubytování. Od roku 2010 vede zdejší kuchyni šéfkuchař Claus Henriksen, který nabyl zkušenosti v předních restauracích Noma a Formel B v Kodani.

Během letních měsíců jsou k dispozici prohlídky vedené správcem pro ty, kdo se zajímají o místní botaniku, která představuje hlavní složku zdejší kuchyně. Hradní restaurace nabízí také ubytování. Doporučuje se rezervace stolu.