Jak covid-19 poškozuje mozek

Jak covid-19 poškozuje mozek 1

Specializované skenování mozku pomáhá pochopit potenciální vlivy viru na mozek. I když je covid-19 především respirační choroba, nákaza jím zasahuje také další orgány včetně mozku.

Jedna z prvních studií založených na spektroskopickém zobrazení neurologického poškození u pacientů s covid-19 byla představena americkými vědci z nemocnice MGH v Americkém žurnálu neuroradiologie. Při zkoumání 6 pacientů pomocí specializované techniky magnetické rezonance (MR) zjistili, že pacienti s covid-19 s neurologickými symptomy vykazují některé shodné metabolické poruchy v mozku s pacienty, kteří utrpěli kyslíkovou deprivaci (hypoxie) z jiných příčin, ale také našli významné rozdíly.

Nemoc patrně zasahuje mozek především prostřednictvím hypoxie, ale pár nových studií zdokumentovalo specifický typ poškození, které je u poškození vlivem covid-19 odlišné. Od začátku pandemie se do nemocnice MGH dostalo několik tisíc pacientů s covid-19, ale tato studie zahrnovala nálezy pouze od tří z nich. Závažnost neurologických symptomů se liší: sahají od známé dočasné ztráty čichu až po vážnější symptomy, jako jsou závratě, zmatenost, záchvaty a mrtvice.

„Zajímala nás charakterizace biologických základů některých z těchto symptomů,” říká Eva-Maria Ratai, výzkumnice na radiologickém oddělení a hlavní autorka studie.

S tím, jak se posunujeme dál, bychom také rádi pochopili dlouhodobé přetrvávající vlivy covid-19, jako jsou bolesti hlavy, únava a kognitivní poruchy, tzv. ´mozková mlha´ a další poškození, která přetrvávají dlouho po akutní fázi,“ dodává Ratai, který je rovněž docentem radiologie na lékařské fakultě Harvard Medical School.

„S tím, jak se posunujeme dál, bychom také rádi pochopili dlouhodobé přetrvávající vlivy covid-19, jako jsou bolesti hlavy, únava a kognitivní poruchy.“ Eva-Maria Ratai, hlavní autorka studie

Vědci použili přístroj 3 Tesla magnetická rezonanční spektroskopie (MRS), specializovaný typ skenování, který bývá někdy nazýván „virtuální biopsie“. MRS může identifikovat neurochemické abnormality i tam, kde jsou nálezy při strukturálním zobrazení normální. Mozek pacientů po covid-19 vykazoval snížení N-acetylaspartátu (NAA), zvýšení cholinu a zvýšení myo-inositolu, což je podobné jako u jiných pacientů bez covidu s abnormalitou bílé mozkové hmoty (leukoencefalopatie) po hypoxii.

Jeden z pacientů s covid-19, který vykazoval nejvážnější poškození bílé hmoty (nekróza a kavitace), měl na MRS obzvlášť výrazné zvýšení laktátu, což je další známka poškození mozku nedostatkem kyslíku. Dva z tří pacientů s covid-19 byli v době zobrazení intubováni na JIP: jeden měl nekrotizující leukoencefalopatii související s covid-19, další nedávno prodělal srdeční zástavu a na strukturální MR vykazoval mírné změny bílé hmoty. Třetí neměl jasnou encefalopatii ani nedávnou srdeční zástavu. Ke kontrolním případům, které netrpěly covid-19, patřil jeden pacient s poškozením bílé hmoty kvůli hypoxii z jiných příčin (posthypoxická leukoencefalopatie), jeden se poškozením bílé hmoty vlivem sepse a normální zdravý dobrovolník odpovídajícího věku.

„Klíčová otázka je, zda je to pouze pokles kyslíku přicházejícího do mozku, co způsobuje tyto změny bílé mozkové hmoty, nebo zda bílou hmotu napadá virus samotný,“ říká neuroradiolog Otto Rapalino z MGH, který sdílí autorství s kolegou Akilou Weerasekerou.

Ve srovnání s konvenčním strukturálním zobrazením MR může MRS lépe charakterizovat patologické procesy, jako je poškození neuronů, zánět, demyelinizace a hypoxie,“ dodává Weerasekera. „Na základě těchto zjistění věříme, že (naše studie) může posloužit jako nástroj pro sledování nemoci a terapie.“ 

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/