Léky na covid-19 – které fungují?

Léky na covid-19 - které fungují? 1

Několik léků představuje potenciální léčbu  covid-19. Které to jsou a jak fungují?

I když je zatím pouze jeden z nich schválen FDA na léčení covid-19, bylo testováno také mnoho dalších léků. Americká agentura FDA schválila antivirový lék remdesivir (Veklury) na léčbu covid-19 u dospělých a u dětí od 12 let. Remdesivir může být předepsán lidem, kteří jsou hospitalizování s covid-19; podává se injekčně do žíly. FDA poskytla autorizaci pro nouzové použití pro lék na revmatoidní artritidu baricitinib (Olumiant) na léčení některých případů covid-19. Baricitinib je v tabletách, které působí proti covid-19 tím, že redukují zánět a mají antivirový účinek. Podle FDA se baricitinib může použít v kombinaci s remdesivirem u lidí, kteří jsou hospitalizování s covid-19 a jsou na mechanickém ventilátoru nebo potřebují doplňkový kyslík.

 

Vědci zkoumají další potenciální možnosti léčby covid-19, k nimž patří následující

Antivirotika: kromě remdesiviru k dalším testovaným antivirovým lékům patří favipiravir a merimepodib. Studie ukázaly, že kombinace lopinaviru a ritonaviru není účinná.

Dexametazon: kortikosteroid dexametazon je jedním z typů antivirotik, které vědci studují pro léčení či prevenci dysfunkce orgánů a poškození plic vlivem zánětů. Studie zjistily, že snižuje riziko úmrtí asi o 30 % u lidí na ventilátoru a asi 20 % u lidí, kteří potřebují doplňkový kyslík. Americký Národní institut zdraví doporučil tento lék pro lidi hospitalizované s covid-19, kteří jsou na mechanickém ventilátoru nebo potřebují doplňkový kyslík. Je možné použít i jiné kortikosteroidy, jako je prednison, methylprednisolon či hydrokortison, pokud nebude dexametazon k dispozici. Dexametazon a další kortikosteroidy mohou být škodlivé, pokud by byly podány méně závažným případům covid-19. V některých případech může být lék tocilizumab podán s dexametazonem hospitalizovaným pacientům, kteří jsou na mechanické ventilaci nebo potřebují doplňkový kyslík.

Protizánětlivá terapie: vědci zkoumají mnoho protizánětlivých léků, které by mohly léčit či předcházet dysfunkci některých orgánů a poškození plic zánětem spojeným s infekcí.

Imunitní terapie: vědci studují použití terapie na bázi imunity, které se říká rekonvalescenční plazma. FDA poskytla autorizaci pro nouzové použití rekonvalescenční plazmy na léčbu covid-19. Rekonvalescenční plazma se vyrábí z krve darované lidmi, kteří se z covid-19 uzdravili. Používá se na léčení pacientů s covid-19 v nemocnici.

Věci studují také další terapie na bázi imunity, jako jsou mezenchymální kmenové buňky a monoklonální protilátky. Monoklonální protilátky jsou proteiny vytvořené v laboratoři, které pomáhají imunitnímu systému bojovat s virem. Tři medikace monoklonálními protilátkami dostaly schválení pro nouzové použití od FDA. Jednou z nich je bamlanivimab a druhá je kombinací bamlanivimabu a etesevimabu. Třetí medikace představuje kombinaci dvou protilátek nazvaných casirivimab a imdevimab. Všechny tři léky se používají na léčení mírného až středního průběhu covid-19 u lidí, kde je vyšší riziko rozvinutí vážného stavu. Léčba se skládá z jedné intravenózní infuze podané v ambulantním prostředí. Aby byla maximálně účinná, tuto medikaci je třeba podat brzy po objevení se symptomů covid-19 a před hospitalizací.

Zkoumané léky, které mají nejistou účinnost: vědci zkoumají také amlodipin a losartan, zatím ale není známo, jak účinné jsou tyto léky při léčbě či prevenci covid-19. Ivermectin a famotidine nejspíš nebudou prospěšné při léčbě covid-19.

Hydroxychlorochin  a chlorochin: tyto léky proti malárii byly schváleny pro nouzové použití agenturou FDA během pandemie covid-19 . FDA ale později schválení stáhla, když analýza dat ukázala, že nejsou účinné pro léčbu covid-19. Kromě toho způsobují vážné srdeční problémy.

Léky jako prevence covid-19: vědci zkoumají léky na prevenci covid-19 před a po vystavení viru, zatím ale není známo, jestli se některý z nich ukáže jako účinný. Je zásadní dokončit lékařské studie, aby bylo možné určit, zda je některé z těchto léčiv účinné proti covid-19.

Nezkoušejte tyto léky brát bez lékařského předpisu a schválení Vaším lékařem, a to ani v případě, že jste slyšeli, že jsou slibné: léky totiž mohou mít vážné vedlejší účinky. Jsou určeny pouze pro lidi, kteří jsou vážně nemocní a pod lékařským dohledem.