Jak covid změnil život obyvatel Velké Británie

Jak covid změnil život obyvatel Velké Británie 1

Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila život na celém světě. Lidské i finanční náklady jsou obrovské a dopad je možné pocítit také v mnoha dalších směrech. 

 

Zdraví a zdravotní systém: nárůst úmrtí a odklady

Nejvýraznější způsob, jak zjistit dopad koronaviru, je podívat se, kolik lidí zemřelo, a jak toto číslo převyšuje obvyklý každoroční počet úmrtí. V době od března do konce listopadu bylo o více jak 79 000 úmrtí více oproti obvyklému průměru v posledních 5 letech, přičemž šlo téměř výhradně o případy spojené s covid-19. Ne každé úmrtí spojené s covid-19 je jím přímo způsobeno, avšak analýzy britského Národního statistického úřadu ukazují, že téměř u 9 z 10 případů v Anglii a Walesu tomu tak je. Úmrtí mezi mladšími věkovými skupinami bylo relativně vzácné – většina lidí, kteří zemřeli, byli ve starších věkových skupinách: průměrný věk zemřelých byl více jak 80 let.

Počty úmrtí nejsou rovnoměrné ani v jednotlivých částech Velké Británie. V Londýně došlo z počátku k rozmachu případů, tak jako poté na severu Anglie, kdy lídři naznačovali, že první lockdown byl ukončen příliš brzy. V současnosti dochází k vzestupu případů na jihu Anglie, zatímco na severu počet klesá.

Ale když se na tato data podíváte ještě důkladněji, vynoří se typické vzorce. Lidé z chudšího zázemí a z etnických menšin jsou vystaveni podstatně vyššímu riziku úmrtí na covid-19. Ve hře je několik komplexních faktorů, kdy lidé z těchto komunit obvykle:

  • pracují na místech, kde jsou v kontaktu s lidmi
  • bydlí v hustě obydlených okrscích  
  • mají horší zdraví a nemoci, jako je cukrovka, problémy se srdcem, obezita a dýchací problémy.

Covid-19 přerušil také další služby britského zdravotního systému, kdy někteří lidé nedostali léčbu či diagnózu na jiné nemoci. Na jaře byly zrušeny plánované operace, jako jsou endoprotézy kolen a kyčlí, což vedlo k nárůstu nevyřízených položek a k tomu, že ještě více lidí musí dlouho čekat. Služby v oblasti rakoviny byly vážně narušeny a úroveň aktivity se teprve nedávno vrátila ke svému normálu. Centrum pro podporu lidí s rakovinou Macmillan Cancer Support odhaduje, že může být až 50 000 případů, které nebyly zachyceny. Také počet návštěv na pohotovostech od března poklesl o třetinu ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce. Lékaři vyjadřují obavy z  covid-19 a domnívají se, že by sami zdravotní systém neměli zatěžovat. Ale mezi těmi, kdo nebyli ošetřeni, byli také lidé s příznaky infarktu a slabší mrtvice.

 

Zákon a společnost: zákaz setkávání a zpoždění soudních případů

Před rokem by nikdo netušil, že dnes bude policie říkat lidem, že opalovat se je zakázáno, nebo že setkávání osob může být trestáno pokutou 200 liber. Ale jeden z největších nákladů covid-19 představují bezprecedentní restrikce osobních svobod v době míru. Ve všech čtyřech zemích tvořících Velkou Británii ve snaze prosazovat lockdowny a další omezení vstoupilo v platnost více jak 20 zákonů, které kriminalizují jinak běžné chování. Většina z nich nebyla probírána ani schvalována zvolenými politiky. Celkem 27 000 pokut, především za nedovolené setkávání, bylo uloženo geograficky nerovnoměrně. Město Leicester podléhá nejdelším omezením, přesto má mnohem nižší míru pokut než severozápad Anglie, který čelil podobným výzvám. Některé z nich závisí na místních policejních rozhodnutích – v neposlední řadě proto, že mnozí důstojníci jsou velmi opatrní ohledně dlouhodobého dopadu na vztahy mezi komunitami, pokud by neustále rozdávali pokuty.

Počet nevyřízených případů u soudů je obrovský – až takový, že dnes jsou v Anglii lidé čekající na soud za přestupky spáchané v roce 2018, kteří se přitom nemusí dostat před soud až do roku 2022. Když vypukla pandemie, soudy před porotou byly zastaveny, protože nemohly zaručit požadovaný společenský odstup, aby se předcházelo šíření viru. Právní poradenství Crest odhaduje, že pokud se nezvýší kapacita, nevyřízené případy korunního soudu, jen ty nejvážnější, dosáhnou do roku 2024 počtu téměř 200 000. Hlavní soudce v zemi doufá, že v příštím roce bude zasedat 300 korunních soudů, to ale stále bude méně než možné maximum. Ale tato obrovská zpoždění justice (která mají vliv na obžalované, oběti i svědky) nemá na svědomí pouze covid-19. V Anglii a Walesu už tak byl obrovský počet nevyřízených případů, protože vláda zkrátila počet dní, kdy mohou soudci zasedat.

Britské ministerstvo spravedlnosti nyní financuje 40 dalších dočasných soudních dvorů nazývaných říká Nightingale Courts, které pomáhají zvládnout dopad covid-19 na případy v rodinné, občanské i trestní oblasti.  

 

Vzdělávání a rodina: zavřené školy a problémy s duševním zdravím

Školy působí jako místo zajišťující dětem bezpečí a pravidelnost, přičemž jejich životu skýtají strukturu a jistotu. To však bylo v roce 2020 obráceno vzhůru nohama, kdy vyučování bylo zastaveno a pak opakovaně přerušováno kvůli nutné izolaci. Titulní národní údaje o sekundární docházce poklesly, ale přitom nezachycují obrovské regionální rozdíly v Anglii. V polovině října poklesla na 61% ve čtvrti Knowsley v Merseyside, Liverpool, přičemž na začátku prosince ve městech v Medway, Kent, se ve třídách učilo pouze 42 % žáků. Ztrátu učení a sebedůvěry je přitom obtížné zachytit, ale ve vzdělávacím systému budou jistě patrné ještě mnoho dalších let.

Dobré duševní zdraví a duševní stav jsou pro děti a mladé lidi podstatné, aby prospívali, avšak výzkum NHS naznačuje, že během pandemie se to vše zhoršilo. Postiženi jsou chlapci i dívky, což naznačuje, že nejistota, osamělost a narušení si v tomto roce vybraly svou daň. Tlak na rodiny, které mají starosti ohledně financí a jsou přinucené trávit čas společně při lockdownu, je přitom zřejmý faktor. Náctileté dívky s duševními problémy často doma procházejí spory a hádkami. V současnosti o více jak půl milionu domácností s dětmi více žádá o sociální výpomoc než na počátku pandemie, což je marker zvýšeného rizika chudoby dětí. Školy hlásí velký nárůst rodičů žádajících o bezplatné obědy, i když oficiální statistiky nebudou k dispozici až do příštího roku. Chudoba v oblasti stravy a její negativní dopad na život dětí podnítily školy, aby zorganizovaly potravinové banky a roznášení nákupů rodinám v okolí.  Na stud a stigma spojené s nedostatkem jídla pro děti působila rozsáhlá kampaň fotbalisty Marcuse Rashforda. Záležitost vedla ke státní podpoře v podobě rozšíření bezplatných obědů pro děti i na prázdniny, platby navíc rodinám žijícím v chudobě nebo peníze místním úřadům.

 

Chudoba a sociální systém: více lidí žádá o dávky

Systém sociálního zabezpečení letos zaznamenal bezprecedentní poptávku a 5,7 mil. lidí ve Velké Británii dnes dostává nějakou sociální podporu. Toto číslo se od března téměř zdvojnásobilo. Sociální systém si přitom obdivuhodně poradil s nárůstem žadatelů včetně zvládnutí 1,5 milionu žádostí během čtyř týdnů (před 9. dubnem). Nejen že tyto žádosti zpracoval, ale také zvýšil rychlost a přesnost plateb žadatelům. Celkem asi 6,3 % lidí ve Velké Británii dostává podporu v nezaměstnanosti, přičemž vládnou obavy, že počet se bude dále zvyšovat.

Největší část lidí na podpoře v nezaměstnanosti je i nadále v oblastech, jako je sever Anglie, jih Walesu a střed Skotska. Ale pandemie přiměla i lidi, kteří předtím nikdy dávky nečerpali, aby se obrátili k sociálnímu systému. Největší nárůst žadatelů byl zaznamenán na jihu Anglie, což z části vysvětluje skutečnost, že předtím nikdy podporu v nezaměstnanosti nežádali, takže každý nárůst je zde obzvlášť viditelný.

Když se ve velkém začalo pracovat z domova, prádelny, kavárny, krejčovství a čistírny, které využívali pracovníci z kanceláří v Londýně, neměly práci a potřebovaly pomoc prostřednictvím sociálního systému nebo „schémat volna“. Kolaps leteckého sektoru způsobil, že o práci a peníze přišlo mnoho zaměstnanců letiště Gatwick. K tomu připočtěte města se silnou maloobchodní ekonomikou, jako je Guildford, a můžete vidět, jak koronavirus v tomto regionu napáchal ekonomickou spoušť.

Podobně jako u dětí, studie ukázaly, že duševní zdraví se v roce 2020 zhoršilo také u dospělých. 

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/