Během pandemie covid-19 země zaostávají v poskytování služeb duševního zdraví

Během pandemie covid-19 země zaostávají v poskytování služeb duševního zdraví 1

Nový průzkum říká, že péče v oblasti duševního zdraví je neadekvátně financována ve 27 zemích Severní, Střední i Jižní Ameriky, zatímco 1 z 5 zdravotníků zažívá symptomy deprese.

Nový průzkum, který provedla Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) a WHO, ukazují, že země zaostávají v poskytování služeb v oblasti duševního zdraví v době, je jeho podpora prvořadá, jak řekl dr. Jarbas Barbosa, náměstek PAHO. Při tiskovém brífinku ohledně pandemie covid -19 řekl: „Data z 29 zemí ukazují, že zatímco 27 z nich integrovalo duševní zdraví do svých plánů na boj s covid -19, jen 2 poskytují adekvátní financování.”

Nová data z 6 zemí ukazují varovné znaky. Zdravotníci jsou pandemií covid-19 obzvlášť zasaženi, přičemž „už celé měsíce podávají mimořádné osobní oběti a obtížná rozhodnutí v předních liniích pandemie.“   Přitom 1 z 2 pracovníků ve zdravotnictví zažívá symptomy deprese. V Chile téměř každý desátý sebevražedné myšlenky. Více jak 75 % zdravotníků se bojí, že se nakazí covid-19, a v podstatě všichni mají strach, že nakazí své nejbližší. Přitom dr. Barbosa cituje kohortní studii HEROES (o covid -19) zaměřenou na zkoumání duševního, behaviorálního a sociálního zdraví a jeho problémů u zdravotníků. Studie, která vznikla společným úsilím Univerzity v Chile a Kolumbijské univerzity (USA), zahrnuje ArgentinuChile, Guatemalu, Peru, Mexiko a Venezuelu.

 

Duševní zdraví během dlouhodobé pandemie

Dr. Barbosa řekl, že duševní zdraví, stejně tak jako tělesné zdraví, musí zůstat klíčové v době, kdy se blížíme ke konci prvního roku globální pandemie.

Covid-19 narušil náš každodenní život, dostal miliony lidí do izolace trvající celé měsíce, poškodil ekonomiky a způsobil nepředstavitelné ztráty na životech. Všichni jsme jím otřeseni –  výzkumy z několika zemí ukazují, že pandemie zvýšila úroveň stresu mnoha lidí, takže někteří bojují s úzkostí a depresí.“

„Zemím se také nedaří obsadit služby duševního zdraví zaměstanaci, takže péče může být méně dostupná než kdy dříve: psychoterape, podpora pro lidi zneužívající návykové látky a přístup k lékům byly vážně narušeny, takže zůstávají nedostupné pro mnoho lidí, kteří je nutně potřebují,“ říká a dodává, že dokonce i snahy o rozšíření přístupu prostřednictvím telemedicíny stále nedosáhly k většině těch, kdo je potřebují.

Jednotlivci s poruchami duševního zdraví a návykovými chorobami (zneužívání látek) potřebují spolehlivou péči a podporu – tím více nyní. Služby duševního zdraví na bázi komunity, které jsou integrovány do primární zdravotní péče, představují pilíř těchto služeb a jsou zásadní pro zajištění, že nikdo nezůstane bez pomoci. Podpora by měla být poskytována tam, kde je nejvíce potřeba – v blízkosti komunit,” řekl dr. Barbosa novinářům při brífinku.  

 „Od začátku pandemie se ve všech Amerikách nakazilo více jak 20 mil. lidí a téměř 650 000 jich zemřelo. Nachází se zde více jak 1 ze 4 případů a 1/3 úmrtí na koronavirus na světě.“

Podle něj byl v posledních 7 dnech ve všech Amerikách hlášen téměř 1 milion nových případů, takže se jedná o jeden z nejhorších týdnů, co se týče nákazy covid -19 na amerických kontinentech.

I když kumulativní počet nových nakažených je vysoký a nadále se zvyšuje, je důležité udržovat vytrvalost. To ukazuje řada zemí při uplatňování opatření v oblasti veřejného zdraví, která účinně přispěla ke snížení křivky a ochraně zdravotních služeb; např. v Chile dokázali od července snížit míru nákazy čtyřnásobně. Podobně také Paraguay snížila počty poté, co v září prošla vrcholem nakažených. A zatímco Uruguay zaznamenala shluky případů, podařilo se jí vyhnout se komunitnímu přenosu.

 „To ukazuje a zdůrazňuje, proč je tak důležité, aby národní a místní autority zavedly nezbytná opatření, a proč všichni musíme pokračovat individuálně v jejich dodržování. Ony totiž fungují. A je podstatné, abychom udržovali kolektivní snahy a chránili sebe, své milované blízké i systémy zdravotnictví, dokud pandemie nepřejde.“ 

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/