Jak používat samočištění trouby

Jak používat samočištění trouby 1

Jednou z nejobávanějších domácích prací v kuchyni bývá čištění trouby, zvláště pokud byla delší dobu zanedbávána. Pokud ale máte troubu s funkcí samočištění, máte štěstí. Použití samočistícího cyklu je jednoduché – stačí malé množství času na přípravu, trochu trpělivosti a rychlé setření nakonec.

 

Jak funguje samočištění na troubě?

Samočistící cyklus využívá extrémně vysokou teplotu (kolem 470 °C.) ke spálení zbytků potravin a tuků. Nečistoty se změní na popel, který po dokončení cyklu snadno odstraníte. Během čištění, které trvá 2 – 5 hodin, v závislosti na úrovni znečištění a modelu trouby, je trouba uzamčena.

Jak často používat cyklus samočištění trouby?

Obvykle se doporučuje spustit cyklus samočištění maximálně každých 6 měsíců. Četnost závisí na frekvenci používání trouby a na vašich návycích při vaření a uklízení.

 

Než začnete

Vždy si přečtěte návod k použití a údržbě Vašeho modelu trouby. Pokud jste ztratili návod k obsluze, většinou je k dispozici online na stránkách výrobce. Cyklus samočištění může trvat až 5 hodin, takže naplánujte čištění na dobu, kdy nebudete troubu potřebovat. Dvířka trouby se uzamknou. Nepokoušejte se zastavit cyklus, jakmile začne, ani neotvírejte dvířka, dokud cyklus nebude dokončen. Kvůli vysoké teplotě samočistící cyklus vytváří kouř a výpary, protože spaluje nečistoty uvnitř. Během procesu je důležité udržovat kuchyň dobře větranou, což pomůže odstranit kouř a pachy. Neblokujte větrací otvory trouby, aby se vzduch mohl volně pohybovat.

Upozornění: Někteří ptáci jsou extrémně citliví na výpary uvolňované během cyklu samočištění. Měli by být odneseni z místnosti a umístěni v dobře větraném prostoru. Samočistící cyklus produkuje těkavé látky (VOC), které mohou také působit problémy lidem s alergiemi a dýchacími problémy včetně CHOPN.

 

Co budete potřebovat

Vybavení/nástroje:

 • utěrku z mikrovlákna
 • houbu na drhnutí
 • velký dřez

Materiál:

 • prostředek na mytí nádobí

Postup

 1. Vyčistěte troubu – ujistěte se, že v troubě nic nezůstalo (pečicí plech, pánev na pečení, alobal, teplotní sonda). Podívejte se do návodu k obsluze, abyste si ověřili, zda jsou rošty vhodné k samočištění. Většina roštů, zejména stojanů z nerezové oceli, by měla být před použitím funkce samočištění odstraněna. Vzhledem k tomu, že samočistící cyklus je větrán pouze otvorem na varné desce, měli byste také odstranit vše, co je nahoře, například nádobky s kořením, pokud je máte na římse nad sporákem, a číselníky trouby nebo plotýnky položené na varné desce. Pokud na dvířka trouby věšíte utěrky nebo chňapky, odstraňte je také.
 2. Otřete těsnění dvířek – namočte hadřík z mikrovlákna, který nepouští vlákna, do teplé vody a vyždímejte. Otřete vnitřní okraj dvířek trouby a kolem rámu dvířek, abyste odstranili veškeré drobky nebo nečistoty, které by mohly bránit dobrému utěsnění. Dávejte pozor, abyste nepohnuli s těsněním kolem dveří nebo ho neohnuli.
 3. Zvyšte ventilaci v kuchyni – abyste pomohli odstranit přebytečné teplo a výpary, zapněte digestoř. Pokud je to možné, otevřete okna a zapněte stropní ventilátor/y.
 4. Zamkněte dvířka a zvolte cyklus – většina dvířek trouby se automaticky uzamkne, když zvolíte samočistící cyklus. Pokud ne, zamkněte jej ručně. Zvolte samočistící cyklus na ovládacím panelu a nechte jej běžet.
 5. Odstraňte zbytky popela – dvířka trouby se neodemknou, dokud vnitřní teplota neklesne na bezpečnou úroveň. Po dokončení cyklu otevřete dvířka a vlhkým hadříkem z mikrovlákna setřete zbytky popela, které zůstaly na bocích a dně trouby.
 6. Troubu znovu sestavte – vyčistěte všechny rošty, které jste vyjmuli z trouby, a omyjte je houbou v horké vodě s prostředkem na nádobí. Rošty opláchněte, osušte a vraťte na místo. Trouba je připravena k použití.
 7. Čištění vnějšku trouby – nyní, když je vnitřek trouby čistý, je načase vyčistit vnější dvířka a ovládací panel. Způsob čištění závisí na typu povrchu, ale většinu lze čistit utěrkou z mikrovlákna namočenou v horké mýdlové vodě. Otřete povrchy a poté osušte čistou utěrkou.

 

Tipy, jak dosáhnout nejlepších výsledků při samočištění trouby

 • Čerstvé nečistoty tekutiny setřete, jakmile trouba dostatečně vychladne, abyste ji mohli bezpečně vyčistit.
 • Současně s cyklem samočištění nepoužívejte žádný komerční čistič na trouby.
 • Během samočištění nenechávejte v troubě žádné nádoby na pečení ani náčiní.
 • Pokyny k čištění roštů trouby naleznete v návodu k obsluze. Většinou by měly být během cyklu samočištění vyjmuty.
 • Spusťte samočistící cyklus dříve, než bude úroveň znečištění vysoká. Je téměř nemožné, aby funkce samočištění odstranila silné vrstvy připálených potravin v jednom procesu.