Sweetheart Abbey, Skotsko

Sweetheart Abbey, Skotsko 1

Říká se, že Paříž je „Město lásky“, ale existuje také méně známé místo, které je tu jen díky lásce.

Jsme ve skotské vesnici dnes známé jako New Abbey asi 10 km jižně od města Dumfries. Vešli jsme do ruin Sweetheart Abbey, které jsou svědectvím manželské lásky ze 13. století. Opatství založila v roce 1273 paní Dervorguilla z Galloway a bylo vybudovány pouze na památku její lásky k anglickému šlechtici Johnu de Balliolovi po jeho smrti v roce 1268. Tím však její oddanost nekončila. Říká se, že nechala jeho srdce nabalzamovat a umístit do slonovinové skříňky zdobené stříbrem. Tu pak po zbytek svého života stále nosila u sebe, kamkoli cestovala. Když v roce 1290 zemřela, Dervorguilla a srdce byly pohřbeny vedle Johna v opatství. S postupem času a válkami však bohužel byly hroby obou milujících se manželů ztraceny.  

Ruiny Sweetheart Abbey nejsou jedinou připomínkou této dávné lásky dochovanou do dnešního dne. Dervorguilla, která byla mnohem bohatší než její manžel, po jeho smrti splatila jeden z jeho dluhů tím, že na Oxfordské univerzitě založila Balliol College. Také poskytla kapitál pro trvalé dotování této koleje, která existuje dodnes; zdejší spolek studentů historie se nazývá Dervorguilla Society.